QARK.net — Praxe sebevědomí a sebedůvěry 1 - uvědomění a péče o tělo
Praxe sebevědomí a sebedůvěry 1 - uvědomění a péče o tělo

Praxe sebevědomí a sebedůvěry 1 – uvědomění a péče o tělo

OKi98V předchozí části jsem vysvětlil teorii sebevědomí a sebedůvěry a na závěr jsem uvedl, že sebeanalýza je nejdůležitějším aspektem nastoupení cesty ke zlepšení.

Nyní se zaměřím na praktické rady, jak změnit přístup k životu a díky tomu si sebevědomí a sebedůvěru zlepšit.


Myslel jsem si, že bude postačovat jeden článek, ale vzhledem k objemu textu jsem se rozhodl, že tuto část rozdělím na další dvě podsekce. V první uvedu, jakým způsobem byste na sebe měli začít pohlížet, a nastíním základy péče o tělo. V druhé pak nastíním péči o duši. Odstup mezi uvedením obou částí by neměl být tak dlouhý, protože v současné chvíli mám druhou část z valné většiny hotovou.

Nejdříve bych vám doporučil, abyste si poslechli a přeložili písničku (spíše mluvený projev s hudbou) od Baze Luhrmanna – Everybody’s free (to wear sunscreen), protože jsem ještě nikdy neslyšel tolik užitečných rad pohromadě v časovém prostoru 4 minut. V některých zde uvedených radách se budu na píseň přímo odkazovat.

Dále bych rád uvedl, že budu zmiňovat Bibli jako jeden z pramenů. Není to proto, že bych zde někoho nabádal k víře (to je každého věc), ale proto, že chci zdůraznit, že mnou uvedené rady jsou již tisíce let staré a také dostatečně prozkoušené.

Uvědomění si své vlastní hodnoty

Ústřední myšlenkou celého tohoto seriálu je, že si musíte uvědomit kdo nebo spíše co je pro vás nejdůležitější. K tomu si stačí položit jednoduchou otázku „Bez čeho nebo koho byste neexistovali?“. Pak můžete začít s vylučovací metodou. Prosím, jen ne žádné filozofické úvahy.

„Bez čeho nebo koho byste neexistovali?“

 • bez přátel – ne, kdybyste přišli o všechny přátele, cítili byste se špatně, ale stále byste existovali
 • bez partnera – ne, možná byste se cítili osaměle, ale stále byste existovali
 • bez práce – ne, možná byste neměli dostatek peněz (i když v našem rozhazovačném státě kdo ví :-) ), ale stále byste existovali

„Tak bez čeho teda?“

Je to velice prosté – neexistovali byste bez vás samotných. Zní to jako nějaký řečnický obrat, ale je to jednoduché – nejdůležitějším člověkem pro vás jste vy sami, nikdo a nic jiného.


Respekt k sobě

„Jak chcete docílit toho, aby vás respektovalo okolí, když ani vy sami sebe nerespektujete?“

Vy jste originál, byly vám dány do vínku vlastnosti, které jsou jedinečné. Jste výjimeční a nikdo jiný se vám nemůže vyrovnat. Podle toho se také chovejte a respektujte sama sebe. Měli byste si uvědomit, že pro vás jsou vaše potřeby a zájmy nejdůležitější. Pokud podle toho nejednáte, porušujete svou integritu, což má potom za důsledek vnitřní neklid a nespokojenost se sebou. V návaznosti na to pak jednáte se svým okolím a podle toho vás také okolí bere.


Nejčastější případy nerespektu k sobě:
 • špatná životospráva
 • porušovaní předsevzetí a následné obelhávání sama sebe (zítra začnu cvičit, další den si vymyslím, že na to vlastně nebudu mít čas)
 • dávání přednosti zájmům ostatních před svými
 • lhaní – stydíte se sami za sebe

Zkuste se zamyslet nad často opakovanou větou z Bible (křesťanství má jako základ pomoc bližním):

„Budeš milovat bližního svého, tak jako sama sebe“

Co je na ní zvláštního? V tom, že říká, že pokud budete upřednostňovat cizí zájmy před svými, jednáte proti Bohu. Už někoho vidím, jak si říká, že takto je charakterizována sobeckost. Není. Pokud se chcete zamyslet nad sobeckostí, zkuste se zamyslet nad tímto příkladem:

Už vám někdy někdo vykládal o tom jak je hodný. Jak například pomohl slepci přejít přes ulici? Určitě ano. Teď se zamyslete nad tím, proč vám to dotyčný vykládal. Možná se doberete k závěru, že ten dotyčný to udělal pouze proto, aby se potom mohl cítit dobře. Proč by jinak masturboval, vykládal vám o tom a u toho si hladil své ego, jak je vlastně hodný a jaký je to spasitel?

To, že někomu pomůžete, by pro vás přece měla být samozřejmost, ne zdroj pocitů nadřazenosti. Pokud to kvůli tomu děláte, raději už nikomu nepomáhejte, je to trapné.

Ne nadarmo se říká, že největší hrdinský čin je ten, o němž se nikdy nikdo nedozví.


Stanovení žebříčku priorit

Abyste mohli rozlišovat, co kdy udělat, je dobré vytvořit si žebříček priorit. Budete pak mít jednodušší rozhodování. K tomu budete potřebovat další sebeanalýzu, ale není potřeba, abyste si psali 100 bodů. Stačí si to načrtnout v hrubých rysech. Zkuste si ho udělat předtím, než budete pokračovat dál.

Pokud jste na první příčku uvedli něco jiného, než vás samotné můžete začít znovu, protože jste ho nedělali upřímně. Každou příčku co nejjasněji formulujte a zdůvodněte.

Příklad:

 1. já – vzhledem k tomu, že jsem pro sebe nejdůležitější, jsem na prvním místě, spadají sem mé potřeby (strava, sex, …) a veškerá péče o tělo a duši
 2. rodina – poskytla mně výchovu a vím, že se na ně můžu s čímkoliv obrátit
 3. práce – díky práci se realizuji a také z ní mám finanční prostředky, díky čemuž pak můžu uspokojovat své potřeby
 4. partner a kamarádi

Převzetí kontroly a zodpovědnosti nad svým životem

Dalším krokem je potřeba si uvědomit, že nad svým životem máte plnou kontrolu. Musíte si přiznat, že za to v jakém stavu jste, si můžete sami.

 • Máte nadváhu? Můžete si za to sami.
 • Cítíte se osaměle? Můžete si za to sami.
 • Nepovýšili vás v práci? Můžete si za to sami.
 • Opustil vás partner? Můžete si za to sami.

Ve svém životě můžete libovolně měnit cokoliv, co se vám zamane. Přijmutím zodpovědnosti za svůj život se k vám dostaví naprostá svoboda, protože už nejste pouze pasivními příjemci osudu, nýbrž jeho aktivními tvůrci. Zapomeňte tedy na čtení horoskopů, nošení talismanů, přebíhání černých koček přes cestu apod.

Měli byste se také naučit rozlišovat mezi tím, co můžete a co nemůžete ovlivnit.

 • Jste malí? Za to nemůžete.
 • Máte malá prsa? Za to nemůžete.
 • Máte malý penis? Za to nemůžete.
 • Máte propadlý hrudník? Za to nemůžete.
 • Jste plešatí? Za to nemůžete.

Je jasné, že tyto věci ovlivnit nemůžete, takže je zbytečné se jimi zabývat. Bojíte se toho, že slečna, se kterou se právě bavíte, si o vás bude myslet, že máte pleš? Čeho se bojíte? Má snad oči, tak to vidí. No a co? Vždyť je to pravda. Proč byste se s tím měli zalamovat?

Mě jen zaráží, kolik lidí řeší právě věci, které nemají pod svou kontrolou a věci, co mohou ovlivnit, svádí na nějaké vyšší síly.

Vrátím se ke křesťanství (nebo spíše kalvinismu): „Bůh pomáhá těm, kteří si sami pomohou.“ (žádám o pominutí matematických úvah)

Znamená to, že Bůh pomůže pouze těm, kteří pro dosažení kýženého výsledku udělají, co je v jejich silách, teprve až potom Bůh pomůže. Nic vám do klína samo nespadne.


Problémy si nosíme v sobě

„Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40, maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's.“


Ať jste kdekoliv s kýmkoliv, vaše vnitřní problémy budou vždy přetrvávat, dokud si je sami nevyřešíte. Problémy nikdo za vás nevyřeší ani před nimi nemůžete utéct, protože se budou pořád objevovat.

Vezměme v úvahu Milenu z předchozí části. Je s Pepou, který na ni žárlí a ona se s ním necítí dobře. Potud je to normální a sem se může dostat každý, problém je v úhlu pohledu na věc. Milena se na to dívá tak, že Pepa je zdrojem jejich negativních pocitů a s někým jiným jí může být lépe. Místo toho by se měla sama sebe zeptat, proč je s člověkem, který ji ponižuje, nebo na to, proč se bojí být sama. Právě takovéto dotazy pak vedou ke skutečnému zlepšení, protože si pak člověk uvědomí podstatu.

Péče o tělo

Jak se říká, duše a tělo jedno jsou a jsou i stejně důležité. V našem těle probíhá velké množství procesů, které nemůžeme přímo kontrolovat. Tělo nikdy nemůžeme přelstít, protože nám umožňuje vykonávat všechno, co si přejeme. Musíme ho za to také odměňovat, jinak se nám to vymstí. Tělo je velice dobře designováno a krátkodobě vám umožní jít za hranice jeho možností. V dlouhodobém horizontu se však vždy snaží o jedinou věc – přežít a rozmnožit se.

Lidé vás budou posuzovat primárně podle toho, jak vypadáte. Nemám zde na mysli obličej, spíše se na vás budou dívat z pohledu, jakým způsobem o sebe pečujete…


Smíření se se svým tělem

„But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine.“


Aneb to, jakým způsobem se vidíme, je dáno naším duševním rozpoložením. Zkuste přemýšlet nad anorektičkami. Jsou kost a kůže, ale samy sebe vidí jako obtloustlé zrůdy.


„Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or of what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own.“


Milujte své tělo, takové jaké je. Jiné vám dáno nebude. Pokud máte pocit, že tak jak vypadáte, není úplně nejlepší stav, nedělejte si s tím starosti, tím nic nezpravíte. Musíte si říct, „Fajn mám pár kilo nadváhu, to je prostě fakt, a pokud to na mně lidi uvidí no a co však je to pravda. Důležité je, že s tím něco dělám.“


Tímto narážím na dvě věci:


1. Maskování

Určitě to znáte, na tlusté břicho navlékneme mikinu a najednou jsme štíhlí. Velký zadek napasujeme do úzkých riflí a hned je pryč, pokud je moc velký, tak si opásáme kolem pasu svetr, případně použijeme starou dobrou sukni.

Takové maskování je naprosto k ničemu. Podívejte se na to z druhé strany. Jaký je důvod k tomu, abyste se kvůli břichu necítili dobře? Třeba vám tím tělo říká – „ubližuješ mně, něco s tím udělej“. Můžeme tedy na tyto pocity pohlížet jako na určitý přirozený motivátor.

Maskováním tento motivátor utlumíme. Problém naroste a dostanete se do fáze, kdy už žádné maskování nepomůže, takže s tím nakonec budete muset stejně něco udělat. Ještě závažnější je dopad na sebedůvěru, protože budete vnímat každého, kdo váš „zamaskovaný“ problém nemá, jako někoho, kdo je lepší než vy. To, jak víme z příkladu o Pepovi a Mileně, je cesta do pekel.


2. Plastické operace

Nemám nic proti tomu, že si někdo například nechá udělat plastiku potom, co byl popálen, nebo se mu nevyvinula spodní čelist a je zohyzděn.

Jsem však zásadně proti jakýmkoliv změnám typu zvětšování poprsí, liposukci, plastice nosu apod. V těchto případech nedochází ke smíření se sebou samým. Žádná plastická operace špatné pocity z vašeho těla nemůže odstranit. Vyvarujte se jakýchkoliv zkratek, právě postupný proces je nutný k tomu, aby změna byla akceptována na obou stranách – těla i duše.

Trpíte nadváhou nebo jste naopak vyzáblí? Nesvádějte to na špatný metabolismus (téměř každý, kdo je při těle, mně to tvrdí). Jednak poruchy látkové výměny jsou velice vzácné, a hlavně pokud byste jimi trpěli, tak to už dávno máte lékařsky diagnostikované. Prostě s tím začněte něco dělat.


Jídlo

Dopřávejte si kvalitní a pestrou stravu, která obsahuje vyvážený poměr všech živin.

S tím souvisí problém diet. Nebudu se přílišně rozepisovat, protože kvalitních zdrojů je mnoho a vystačilo by to na celý článek. Pokud si vybíráte dietu, která je pro vás vhodná, dám vám pár tipů, co by měla obsahovat. Rád bych uvedl, že slovo dieta nerad používám, protože má negativní zabarvení.

Mnoho lidí si představí, že je to něco, co dodržují nějakou dobu, po kterou se necítí dobře. Velice se omezují, požívají omezenou škálu potravin a potom, co dosáhnou kýženého stavu, se vrátí k původním stravovacím návykům. Raději volím termín úprava jídelníčku, protože je na celý život a hlavně je nositelem pozitivních pocitů – objevíte nové chutě a sami si volíte, co si dáte.

Taková úprava by měla obsahovat:

 • neměla by vám slibovat změnu váhy o více než 0,5 kg týdně
 • nemůže vám garantovat změnu o x cm v určité partii – každý hubne nebo přibírá jinak, není možné zaručit, kde se tato změna projeví
 • vysvětlí vám, že musíte jíst 5–6× denně
 • nikdy se nemůžete dostat do fáze, kdy budete pociťovat hlad/přesycení
 • je nutná fyzická aktivita
 • bude vás nutit k tomu, abyste dodržovali správný poměr cukrů:tuků:bílkovin (jakýkoliv výkyv může vést k závažným změnám v těle)
 • nikdy byste neměli mít pocit, že se nějak omezujete, nebo se po úpravě cítit špatně
 • měla by obsahovat tzv. volné dny (třeba 1 den v týdnu můžete jíst, co vás napadne)

Jak už jsem uvedl, tělo nemůžete nikdy obelhat. Pokud tedy zvolíte klasickou dietu – jíst málo, třeba 1× denně, vaše tělo na to zareaguje tak, jak je připravené za miliony let evoluce.

Spolu s Qarkem jsme dali dohromady metaforu s vodou.

Jak asi každý ví, vodu potřebujeme k životu. Představte si, že přísun vody má pod kontrolou někdo cizí, jehož záměry neznáte a vy si ji od nikoho jiného pořídit nemůžete. Vodu vám dodává třeba ve 20 litrových, těžkých barelech. Dále si uvědomte, že si můžete vytvořit zásoby vody tím, že si od dodavatele vezmete větší množství a nádoby si uložíte do sklepa.

Teď vezměte v úvahu situaci, kdy se dodavatel rozhodne, že vám bude dodávat vodu v delších intervalech, než jste zvyklí. Mezi nimi žádnou vodu mít nebudete. Nevíte však, jak velké mezery mezi jednotlivými přísuny budou.

Jaká bude vaše reakce? Budete mít obrovskou žízeň, bude vám zle a hlavně budete mít strach, že zemřete. Jakmile u vás dodavatel zazvoní s dodávkou, s úlevou poběžíte ke dveřím a nakoupíte si obrovské množství vody (předzásobíte se), abyste v případě nedostatku měli z čeho žít. Potom s vodou budete velice šetřit (budete splachovat jednou denně).

Úplně stejně hospodaří tělo s jídlem. Ono neví, že jste se rozhodli, že budete jíst 2× denně, ono jenom ví, že nadešlo období nedostatku, a proto se snaží jakoukoliv přijatou potravu využít do posledního zbytku. Proto se také dostavuje pocit zasycení, až několik desítek minut po jídle – abyste v tomto čase mohli přijmout další potravu. Tělo sníží bazální metabolismus (hubnete svaly), snaží se minimalizovat energetický výdej (cítíte se unaveně, do ničeho se vám nechce) a maximalizuje výtěžnost přijaté stravy (vše se snaží uložit do tuků pro ještě horší období). Snaží se dostat do rovnovážného stavu, aby mu stačilo to, co tělu dáváte.

Tím se dostáváte do začarovaného kruhu podrážděnosti, neustálé únavy a snižující se účinností zvolené diety. V určitém okamžiku se na ni stejně vykašlete (nikdo se nechce takto cítit celý život) a v té chvíli oznámíte tělu, že nadešlo období dostatku a ono ve snaze předzásobení na další období nedostatku (větší pocit hladu, obrovská výtěžnost potravy – vše jde do tuků) zvedne svou váhu na vyšší než byla před dietou.

Vrátím se zpátky k příkladu s vodou. Představte si, že vás nadměrné množství vody (zásob) ve sklepě omezuje. Jednak vám zabírá místo, a navíc neustálé chození pro těžké barely vás otravuje. Pokud by dodavatel vody začal své dodávky dodávat v pravidelných, vám výhodných, intervalech, postupně byste dospěli k závěru, že nadměrná zásoba vody je zbytečná a období nedostatku už nepřijde. Teprve pak byste tuto nadměrnou zásobu vody začali odstraňovat a začali byste brát pouze tolik vody, kolik byste spotřebovali. (ztratilo by smysl si dělat zásobu)

Stejné je to i s jídlem. Musíte přesvědčit tělo, že žijete v dostatku (nesmíte dostat hlad) a dávat mu jen o trošičku méně, než co spotřebuje. Tím si bude brát potřebnou energii z uložených zásob a vy začnete hubnout.


Pití

Pořád z televize slyšíme, jak je důležité pít a odborníci se předhánějí v radách, kolik litrů má člověk vypít za den. Nabídnu vám pohodlnější přístup. Pijte převážně vodu – já piju z kohoutku, někdo dává přednost kojenecké, nebo pramenité. Důležité je pít tak, abyste chodili každou hodinu na záchod. Pokud chodíte méně, pijete málo, pokud více pijete moc. Toto jednoduché pravidlo vám pomůže v dodržování pitného režimu takového, jaký potřebujete.

Vyhněte se pití ochucených vod – často obsahují umělá sladidla, konzervanty a jiné přísady, které nemají ve vodě co dělat. Raději si třeba kupte bezinkový nebo lipový sirup nebo si třeba mačkejte šťávu z citrónů.


Cvičení

Přirozený zdroj endorfinů a testosterenu. Má pozitivní vliv na zevnějšek a je zdrojem celkové spokojenosti sama se sebou. Měli byste vyvíjet fyzickou aktivitu 5–6× týdně (2–3× posilování, 2–3× aerobní aktivita), pokud se už teď vymlouváte, že na to nemáte čas, tak si vzpomeňte na část o respektu sama k sobě. Co jiného je důležitější než vy sami?

Potřebné literatury je všude dostatek, jen uvedu, že posilování je stejně tak důležité, jako aerobní aktivita. Narážím zde na výmluvu slečen „Nechci vypadat jak ta hnusná kulturistka.“ Jednak takového objemu svalové hmoty lze dosáhnout nejspíše pouze pomocí steroidních hormonů a hlavně tohoto výsledku se dá dosáhnout až mnohaletým usilovným cvičením. Posilování je při hubnutí podstatná část, protože aerobní aktivita umožňuje hubnutí v průběhu aktivity + pár hodin po ní. Naopak během posilování moc energie nevydáváte, ale díky zvětšení objemu svalové hmoty spalujete větší množství energie, když jste v klidu (bazální metabolismus), tím tedy hubnete neustále.

Dále zdůrazňuji, že tím, že budete cvičit pouze jednu partii, neznamená, že přesně ta vám zhubne. Narážím na zažitý mýtus, kdy někdo cvičí 500 sedů lehů, aby zhubnul tuk na břiše. Proč by tím, že posilujete břišní svaly, měl zároveň zázračně mizet i tuk co je nad nimi?

Posilujte celé tělo, protože kvalitní svalový korzet je nutný pro další budování objemu třeba už jen na konkrétních částí těla.

Dále nechápu proč, ale někteří lidé se stydí za to, že začnou cvičit. Přijdou do posilovny a mají pocit, že musí vypadat jako štamgasti, začnou zvedat těžké váhy. Proč? Já si budu cvičit, jak budu chtít, zaplatil jsem si peníze, takže ostatní mě nezajímají. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, nebojte se zeptat místních namakanců. Mají v této oblasti větší znalosti, než kdejaký lékař. Budou ochotní, protože se budou cítit důležitě.


Péče o zevnějšek

Zde jde o klasické – oblečení, péče o pleť, hygienu, stříhání nehtů apod. O tom už Qark psal v článku Jak se připravit na balení a na rande.


Spánek a relaxace

Spánek a relaxace je další velice důležitou částí péče o tělo. Dopřávejte si dostatečné množství zdravého spánku. Nebudu vysvětlovat, proč je vhodné chodit spávat před 12 hodinou (vliv měsíce) a že probíhá v 1,5 hodinových fázích, každý by měl mít své spánkové návyky. Spíš se pozastavím u okamžiku, kdy se spánek začne stávat nezdravým.

Stává se to u lidí, kterým říkám „spánkoví hysterici“. Jsou to lidi, co „musí“ jít spát v určitou hodinu nebo „musí“ spát určité množství hodin denně. Žádné „musí“ ale neexistuje, je jen pouze v jejich hlavě. Množství potřebného spánku se u každého člověka liší (průměr je 6–8 hodin denně) a během života se mění. Pokud jste byli zvyklí spávat 8 hodin denně a teď spáváte 6 hodin, nic se neděje – nechte to na tělu, to si vezme takové množství spánku, které potřebuje. S tím souvisí i poruchy spánku. Zmíním myšlenku Dale Carnegieho, i když s ním v mnoha oblastech nesouhlasím, tato věta se mi líbí:

„Na nespavost ještě nikdy nikdo nezemřel.“


Pokud se vám stane, že najednou máte problémy se spánkem, neřešte to – má je každý z nás. Mně se to taky stává, ale nehysterčím kolem toho. Pouze zkusím odhadnout důvod, proč se tak stalo. Většinou na něj přijdu. Účinkuje zde i tzv. paradoxní intence – stane se pravý opak toho, co si přejete – chci usnout => neusnu, nechci usnout => usnu.


Poskytnu příklad:
Jednou se spánkovému hysterikovi stane, že z nějakého důvodu nemůže usnout. Je z toho naprosto mimo, protože přece když nebude spát svých 8 hodin, tak bude druhý den úplně mimo. Následující ráno se probere a samozřejmě je úplně mimo. Celý den je pro něj katastrofa a pořád myslí na to, že večer zase nebude moci usnout. Večer, když uléhá do postele, se dostaví úzkost, že neusne. Chvíli leží v posteli a postupně se ho zmocňuje hrůza, že už je to zase tady, že neusne. V takovém rozpoložení by neusnul nikdo. Samozřejmě, že se ani tuto noc nevyspí. Takto to pokračuje dál, dokud tělo samo nezasáhne a vyčerpáním nevypne.

Spánkový hysterik ale neví, že si tělo o spánek samo řeklo. Místo toho řeší, čím to bylo způsobeno, že najednou usnul. Odtud je už jen krůček k vytvoření nesmyslných rituálů, ale o tom až v další části. Spíš vám doporučuji, abyste, když náhodou nebudete moci usnout, si představili něco příjemného – já si představuji situaci, kdy svádím slečnu :-). Tuto příjemnou scénu si pak před očima rozvíjejte. Tím se uvolníte a začnete relaxovat a hlavně – na to, že nemůžete usnout nebudete mít prostor myslet.


Nastoupení cesty za zlepšením

„I cesta dlouhá tísíce mil začíná prvním krokem“

Nedělejte si iluze, že se jedná o krátkodobý proces. Pokud se rozhodnete něco se sebou dělat, úplné odstranění nedostatků zabere mnoho měsíců, ale je to vykoupeno pocity, které se dostaví hned první den.

Nedovede si představit tu radost, kterou budete mít, když si řeknete: za poslední měsíc jsem zhubl dvě kila. Budete vědět, že tato shozená kila se vám už nikdy nevrátí, protože to děláte v souladu se svým tělem. Ráno se nebudete cítit unavení, ale naopak, jak ráno tak přes den budete plní energie. Hlavně nezapomeňte na respekt k sobě. Neupravujete životosprávu kvůli nikomu jinému, než kvůli sobě. Účinky na vzhled jsou až druhotné, projevují se až za delší dobu a jsou pouze pomyslnou třešničkou na dortu.

Změny nedělejte zbrkle, je potřeba si vytvořit dobrý plán, který se většinou rovná překopání dosavadního stylu života. Po vypracování plánu si stanovte den 1, odkdy to bude platit. O tom ale až v příští části…Související články:
(externí autor) OKi98 | 30. 07. 2006 22:53 | Komentáře: 178 | ::Sebevědomí


Přidat článek do: [ linkuj.cz], [ jagg.cz], [ asdf.sk], [ del.icio.us]

Stáhnout článek jako [ PDF]
[ RSS komentářů] k článku

[ Napsat] komentář

Komentáře


Upozornění!

Tento článek obsahuje 178 komentářů.
Z důvodu snížení zátěže serveru, a pro rychlejší načtení tohoto článku, je nyní zobrazeno jen posledních 150 komentářů (tj. komentáře 29–178)

Zobrazit VŠECHNY komentáře

29
Adalbert Stiftr 31. 07. 2006 22:05

Reakce na Mikey #6Načítám náhled komentáře...:
Mno, ja se taky cviceni venuju, ale to je uplne jedno.
Necpi sem prosimte profiky, to nema vubec zadnou vypovidajici hodnotu v tomhle kontextu.
Navic je rozdil treba dejme tomu mezi 40 cm rukou u kluka, kerej ma cca 10% tuku a u bestie, ktera vazi 120kilo a toho tuku je tam trikrat tolik. Vsecko je to jen o konkretni postave cloveka, na kazdym vypadaj jiny kila a centrimetry jinak.
A dal – 99,99% normalnich lidi staci k tomu, aby vypadali velmi dobre tvrdej, poctivej trenink, kvalitni jidelnicek a dobra regenerace – ti, co to myslej opravdu vazne muzou nasadit nejaky suplementy, ale nic zakazanyho, nebezpecnyho a nezdravyho neni treba…jenze to se uz dostavame k tomu, ze samotny bodybuilding je od urcite faze nezdravy samo od sebe.

Reakce na komentář: OKi98 #33Načítám náhled komentáře...

30
chleba 31. 07. 2006 22:14

Nedoporučoval bych to brát jako návod k pohledu na svět..
Svůj názor a priority si každý musí stanovit sám a to nějakou dobu každému trvá…
A navíc pak takového člověka, co si myslí, že cokoliv na sobě může ovlivnit, když chce, může pořádně zlomit, až zijstí, že to není pravda, že má taky svoje hranice, které se nerozšiřují, ale naopak třeba dramaticky omezují (když zestárne, neřkuli např. po vážném úrazu a pod.). To je potom člověk s podobným náhledem docela dost na dně.


31
Adalbert Stiftr 31. 07. 2006 22:31

Reakce na Mrcik #12Načítám náhled komentáře...:
Tak takovyhle lidi fakt miluju – tricet kilo i s klicema – v gymu sou podruhy, potreti – pul hodiny na benchi a pak pul hodiny mavaj jednoruckama (jakoze cvicej "bicák") – v satne si sednu, dam si potréninkovej nápoj a jeden se kolem tak vochomejtá a prohlasuje, ze "dyby žral ty sterojidy a protejny a měl suprovou genetiku", tak bude ještě nařachanější, ale nechce si dojebat zdraví, takže to delat nebude.
Diskuze s takovejma lidma nemá smysl,takže sem uz naucil jen zatnou zuby a dát mu za pravdu :-) naštěstí to nebývá často, ale i to málo stačí k tomu, aby se člověk podivil na lidskou blbostí.

Nebudu tady resit to, ze pro vetsinu lidi je kazdej, kdo chodi do gymu a aspon trosku tam neco nabere, hned fetak a sypač. Jenom je zajímavý, ze hojnost tehle nazoru roste primo umerne s klesajici telesnou hmotnosti a rostouci zakomplexovnaosti z vlastniho tela u jedincu muzskeho pohlavi.

A k te genetice – je to pekny alibi – hezky to zni, tak nejak "vědecky" :-) Ale je to jenom obrovská výmluva! Pravda je totiž taková, že každý člověk, který nemá nejake zdravotni problemy, nebo jina omezeni, ma potencial na to, aby si cvicenim vylepsil postavu podle svych predstav!
Genetika hraje roli az teprve v okamziku, kdy se clovek rozhodne delat kulturistiku zavodne!
Muzete nekdo namitnout, ze kecam a ze ne kazdej ma treba tak vyvinuty svaly na rukou, hrudniku nebo na lytkach – to je pravda, ale je to stejne jako ve vsem – jsme lidi, kazdy jsme nenapodobitelny original a kdybychom byli vsichni stejni, byla by to nuda. Posilovani umozni tyto nevyhody eliminovat a vyhody zvyraznit.
Ale jedno je jisty – neni to zadarmo, jako nic na svete! A vypracovany telo, to je sakra prace a beh na dlouhou trat! Boli to, hrozne to boli…a docela casto…clovek si musi spoustu veci uprit a odreknout…musi dodrzovat urcite navyky a prizpusobit tomu svuj zivotni styl. Neni to snadny, ale clovek zvykne vsemu, pokud ma k tomu dostatecnou vuli. Ovsem vysledek pak stoji za to – clovek je v prve rade hrdy sam na sebe, ze neco dokazal…a v druhe rade mu udela velmi dobre (a kdo rika, ze ne, ten lze), kdyz si toho vsimne nekdo jiny a vyjadri obdiv a uznani.

Reakce na komentář: Mrcik #55Načítám náhled komentáře..., ombre #66Načítám náhled komentáře...

32
Klea 31. 07. 2006 22:54

Reakce na Kristian #9Načítám náhled komentáře...: Reakce na Kristian #10Načítám náhled komentáře...: naprostý souhlas
Reakce na Mrcik #13Načítám náhled komentáře...: ano, plastika je věcí volby, ale nesouhlasím s tím, že je člověku líp když se s tím, co se mu nelíbí, smíří (nikdy to nebude 100%), než když si našetří na plastiku. Tam pak bude spokojen (mimo to, když se to nepovede, což není v dnešní době pravděpodobné, víme-li komu se svěřujem…)
Reakce na Mikey #15Načítám náhled komentáře...: není to pravidlem!!
Reakce na Mikey #16Načítám náhled komentáře...: nu, zkus měnit svůj režim x rodičovskému, když s nimi stále žiješ. Stejně jako Tě rodiče (předpokládám) naučili čistit si zuby a bez toho nejdeš spát, tak jiní rodiče naučili dítě jíst víc, než je zdrávo (a stále mu podstrojují) není tak snadné, jak píšeš, ten rytmus změnit, navíc to tvé podání evokuje chování lidí s poruchami příjmu potravy!
Reakce na John #20Načítám náhled komentáře...: naopak, četla jsem ho. Napsala jsem "i kdyby to bylo jen o výchově" ne že je to JEN o ní. Nicméně vzorce, ve kterých žiješ 20 let nijak snadno nezměníš.
A ta genetika… je to u více procent, než si asi myslíš
(já proti cvičení nic nemám, sama mám pohyb tak cca 2h/den a to intenzivní….), jen bych neházela všechny "tlouštíky" to pytle !můžeš si za to sám!.


33
OKi98 01. 08. 2006 00:19

přesně tyto reakce jsem čekal, reaguji pouze na to u čeho mám pocit, že jsem asi nedostatečně vysvětlil.

Reakce na Adalbert Stiftr #4Načítám náhled komentáře...: steroidy – mluvil jsem o ženách a jejich výmluvách proč necvičí. Pro štouraly – ženy mají testosteronu a svalové hmoty méně, naopak více podkožního tuku. S tím prostě nic nenadělají. Aby vypadaly jako kulturistky musí dodávat steroidy (pokud nemají genetickou mutaci). Co se týče vrcholové kulturistiky jako takové, tak ta je samozřejmě steroidy promořená, ale to je jiné téma.

Reakce na Klea #8Načítám náhled komentáře...: Kleo, dobré je, že u tvých komentářů se vždycky zasměju.
Plastika – už v předchozím díle bylo mnohokrát zmíněno (i v komentářích), že za špatnou sebedůvěru mohou hlubší osobnostní problémy. Žádná plastika (ve smyslu psychochirurgie) je neodstraní.
Je to jako s bolestí zubů. Bolí mně zub a vezmu si lék na bolest. Bolest samozřejmě na čas přestane, ale později se vrátí s ještě větší intenzitou. Bude trvat dokud se prostě zub nevyléčí.
Analogicky pro plastiku – už nestačí úprava poprsí, ale zmákneme i nos, trochu bradu, pak uděláme liposukci, kolagen do rtů, botox nebo restylan na vrásky, případně facelift.. takto mohu pokračovat dál a dál končí to většinou tváří, co vypadá jako maska bez jakékoliv mimiky.
Spíše je potřeba přemýšlet nad důvodem, proč tolik nenávidím své tělo.
nadváha – to má logiku. Je mi 25 a za to, že jsem obézní můžou rodiče – oni mně totiž pořád dělají buchty a já je musím jíst. Na výmluvy na metabolismus existuje jedna hodně tvrdá odpověď, se vší úctou k internovaným lidem: "v koncentračních táborech žádní tlustí lidé nebyli."

Reakce na Kristian #9Načítám náhled komentáře...:
setkal jsi se s tim, ze jsi musel prijmout zodpovednost za zivot nekoho jineho?
ano, několikrát

Jak to potom zamicha tvymi prioritami?
nijak je to pro mě naprostá samozřejmost

"Miluj blizniho sveho jako sama sebe" je zcela opacny – "Miluj ostatni takovou merou, jakou milujes sebe". Potlaceni vlastnich potreb a obet pro sve blizni, to je to, o cem je (mimojine) krestanstvi
Tuto stať jsem měl původně více rozebranou, ale pak jsem se spolehnul na úvahu čtenáře. Nejspíše jsem udělal chybu. Tvé dvě věty si odporují. Zkus trochu přemýšlet – ta věta nezní miluj bližního svého více než sama sebe. Upozaďuji své zájmy před ostatními => miluji se méně, než miluji své bližní. Podívej se na můj žebříček z příkladu. Rodina mně zabírá více času? Není problém upozadím kamarády, přítelkyni nebo práci. Odmítám se však vzdát jídla, pití, odpočinku a cvičení. Proč? Protože bych pak paradoxně začal zanedbávat rodinu (nervozita, nižší výkon…).

Reakce na Vrt #11Načítám náhled komentáře...: Zohyzdění je něco naprosto jiného.

Reakce na Lewis #26Načítám náhled komentáře...: O tom bude poslední část – péče o duši

Reakce na Adalbert Stiftr #29Načítám náhled komentáře...: V článku je zmíněn příklad vrcholové kulturistiky

Reakce na komentář: Vrt #34Načítám náhled komentáře..., Adalbert Stiftr #35Načítám náhled komentáře..., Klea #37Načítám náhled komentáře..., Ash #38Načítám náhled komentáře..., Ash #39Načítám náhled komentáře...

34
Vrt 01. 08. 2006 01:08

Reakce na OKi98 #33Načítám náhled komentáře...: K plastickym operacim.. Jde prave o to, kde mas rozdil mezi zohyzdenim a nedostatkem. Clovek se muze narodit se straslivym nosem (nos je stale jenom priklad), ktery je horsi nez nekdo kdo si ho zdeformuje nehodou. A tezko hledat hranice mezi deformaci a nepeknym nosem (pokud to clovek nechce delit pouze na: "od narozeni" a "zpusobeno nehodou"). Uznavam, ze sou lidi, kteri na sobe stale hledaji chyby a podrebuji se "doladovat" a stale "opravovat", ale je jejich vec, co se sebou udelaji a hlavne jsou lidi, kteri opravdu potrebuji pomoc. Kdyz se narodi nadherna zena, ktera ma nos bez nadsazky jako orel zobak, tak nema pravo si ho nechat opravit? Nema pravo vypadat stejne dobre, jako jeji kamaradky a mit moznost vybrat si sveho pritele, protoze jinak by si o ni muzi neopreli ani kolo? Jenom dotaz. OKI98 si verici clovek? V tom pripade by asi diskuze ztracela smysl, protoze nema cenu se hadat s clovekem, ktery veri "svym vecem".

K te obezite.. Mam kamarada, ktery si klidne da ve fastfoodu nekolik menu, doma se prezira a stejne ma skutecne telo anorektika. Mam druheho kamarada, ktery drzi uz fakt hodne dlouho dost radikalni dietu a zaroven hodne sportuje, ale stale trpi nadvahou. Je pravda, ze uz neco shodil, ale stale ma postavu horsi nez jini, kteri se preziraji a nesportuji. Tim nechci ric, ze clovek sam nic nezmuze, chci ric, ze priroda v tomhle fakt neni spravedlive soudit kazdeho cloveka s nadvahou a nekdy ta cesta k vysnene postave je neco, co si jini nedokazi ani predstavit. BTW. Ric, ze v koncentraku nebyli hubeni lide je proste hnus. Lidem v koncentracnich taborech padali vlasy, zuby, krvaceli a taky umirali. Vim, zes to myslel jako priklad, ale byl to spatny priklad.

Reakce na komentář: Klea #37Načítám náhled komentáře...

35
Adalbert Stiftr 01. 08. 2006 07:02

Reakce na OKi98 #33Načítám náhled komentáře...:
Na výmluvy na metabolismus existuje jedna hodně tvrdá odpověď, se vší úctou k internovaným lidem: "v koncentračních táborech žádní tlustí lidé nebyli."

…tak to už je moc i na mne tohle :-(

Reakce na komentář: crusader #36Načítám náhled komentáře...

36
crusader 01. 08. 2006 07:18

Reakce na Adalbert Stiftr #35Načítám náhled komentáře...:
No tak si vem jako příklad většinu obyvatel Somálska.

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #41Načítám náhled komentáře...

37
Klea 01. 08. 2006 09:48

Reakce na OKi98 #33Načítám náhled komentáře...: Ty jsi vážně tvrdohlavec!!
Když vezmu Tvou analogii. Ta plastika má stejný důsledek jako vyléčení zubu. Je Ti fajn. (Nebo mi chceš snad tvrdit, že si necháš léčit další zub jen tak preventivně???)
k té dietě. Nemusíš, ale je to prostě tak, že z naučeného se jen těžko a pomalu vymotáváš ven! (a to se jich nikterak nezastávám, naopak si myslím, že hýbat se je správné, ale chápu je.)
A jsem ráda, nejen Ty bavíš mne, ale zvládám to i já vůči Tobě :-D
O tom bude poslední část – péče o duši to vážně chceš napsat??? Tak tohle už asi raději číst nebudu, neb o duši právě pečuji jak nejlépe umím a tohle ji udělat nemohu :-D
Reakce na Vrt #34Načítám náhled komentáře...: naprostý a absolutní souhlas. Alespoň někdo tady myslí !!!!!!!

Reakce na komentář: George #51Načítám náhled komentáře...

38
Ash 01. 08. 2006 10:22

Reakce na OKi98 #33Načítám náhled komentáře...: Asi nikoho nepřekvapí, když řeknu, že ačkoliv se OKi směje (asi ze zvyku), má Klea docela pravdu ;-)

je prokázáno, že pokud někdo někdo něco takového podstoupí, má ze sebe lepší/je se sebou spokojen pocit a tudíž špatné pocity jsou fuč

Určitě opět poslouží analogie s bolestí zubů: vada je jako bolavý zub. Můžeme se s ní smířit (=vzít si psychoprášek), ale čas od času se nám ta vada zase připomene, protože stále existuje, a bude trvat, dokud se neodstraní (operace).

Myslím, že Klea uvažuje vcelku realisticky, když to bere tak, že někdo má třeba nějakou "vadu" která ho štve, protože "prostě existuje", a to tak že pořád, a když ji odstraní tak ze sebe má lepší pocit (tzn. že předtím měl relativně horší pocit). Někteří lidé jsou svéprávní a tohle jim zkrátka umožní mít zbytek života klid.

OKi zese uvažuje spíš v úrovni třeba zhýčkaných VIPs nebo lidí s opravdovým a hlubokým nedostatkem sebedůvěry či přehnanými nároky, pro které nejde tak o to něco odstranit jako se prostě "vylepšovat" – a jde o zástupný problém, respektive o zástupné řešení problému.

Což u "normálních" lidí nehrozí, já si třeba nechal srovnat zuby které mi zkřivila školní zubařka na základce, mám z toho dobrý pocit, přestože předtím jsem nedostatkem sebedůvěry netrpěl, ale štvalo mě to a nějakým způsobem mě to prostě ovlivňovalo. Uvažujme teoreticky že bych se s nimi tak narodil, bylo by to skoro stejné (= mohl jsem se s tím smířit ala OKi nebo si je srovnat ala Klea ;-). Pokud jde o mne, opravdu jsem od té toby ještě neuvažoval o faceliftu, takže v tomto směru má Klea pravdu. Je potřeba rozlišit kdy operace vyřeší problém, a kdy jde o zástupné řešení a nevyřeší nic.

Reakce na komentář: George #51Načítám náhled komentáře...

39
Ash 01. 08. 2006 10:25

Reakce na OKi98 #33Načítám náhled komentáře...: Analogie s koncentrákem je dost nešťastná, obézní člověk by potřeboval tu svou "dietu" také přežít, což se většině obětí k.t. jak víme bohužel nepodařilo.


40
wtf? 01. 08. 2006 11:42

#39 Hodne spatnej priklad, btw. #34 Vrt – s obezitou mas uplnou pravdu. Znam presny priklady lidi cos popsal. Je sice pravda ze hodne lidi s nadvahou se na metabolismus vymlouva – nektera cast z nich se nehejbe a nesportuje a jen se vymlouva ze za to muze vsechno ostatni krome nej samotnyho, pritom druha cast za to opravdu nemuze. Takze vlastne mate pravdu oba dva jak Vrt tak i OKi


41
Adalbert Stiftr 01. 08. 2006 11:45

Reakce na crusader #36Načítám náhled komentáře...:
Tady nejde o to, koho si vezmes za priklad, ale o to, ze existuje urcita hranice, za kterou by se rozhodne jit nemelo! A tohle je presne ten pripad! Chapu, ze autor prispevku chtel nejakym prikladem podtrhnout duraz na toto kladeny, ale takovahle vulgarni expresivita je vazne prehnana a zbytecna. Navic svemu autorovi dela medvedi sluzbu, nebot na nej muze byt pak pohlizeno jako na pekneho neotesance!
Dalsi vec je, ze zvolene prirovnani je v podstate mimo misu.


42
magda 01. 08. 2006 12:29

Reakce na Kristian #9Načítám náhled komentáře...: naprosto souhlasim s tvrzenim, ze pro cloveka je nejvyssi priorita on sam. Jsou samozrejme situace, ve kterych musi prevzit zodpovednost za jine a podridit vlastni potreby potrebam ostatnich, ale je k tomu vlastne donucen. V te nejhlubsi podstate mysli vzdy v prvni rade sam na sebe a kdo tvrdi, ze ne, tak si bud neco nalhava. Sobeckost je vec uplne jina, kterou bych s Okiho vykladem nespojovala.

Reakce na komentář: Klea #52Načítám náhled komentáře...

43
Cartman 01. 08. 2006 13:37

Tenhle clanek ma v sobe hodne pravd i mytu (ac nekdy lze "citit" snahu autora se jim vyhnout). Jen s jedinym nazorem nesouhlasim vubec – zebricek hodnot. Jsem ateista jako Brno, ale urcite bych nechapal uvedene prikazani jako autor. VZDY by mel clovek mit na svete nekoho (v horsim pripade neco ;-) ), koho (co) na tomto zebricku postavi nad sebe a sve zajmy. Nebyt tohoto, stane se z cloveka krasna ukazka narcisty (a buh vi ceho jeste).

Ted co bych upresnil:
1. Pohyb – hybat se, hybat se, hybat se…souhlas. Ale zacinat pomaleji, postupne pridavat na objemech a intenzite. Hodne o sportu nacist, ptat se, sportovat s prateli, atd…A jinak mame tri zakladni typy metabolismu, ktere se od sebe dosti podstatne lisi a ovlivnuji jak mnozstvi svalove hmoty, tak regeneraci, tak pomer tuku ke svalum, tak hematokrit. Proste genetika (zeny budou mit napr. vzdy o 10% horsi pomer tuku ke svalum nez muzi – pokud tedy "nesypou" a nedelaji napr. zavodne vzpirani).
2. Pitny rezim – pit minimalne 3 litry denne, ale take nepit vice nez 5. Pokud tedy nejste nekdo spickovy vytrvalec (nebo nejdete na Snezku pri 30 ve stinu). Moc vody v tele zatezuje neumerne ledviny a srdce (na to si musi davat pozor predevsim starsi lide).
3. Plasticke operace – kolem tech se tady strhla docela pekna mela v diskuzi. Myslim, ze jako LECBA je to vynikajici prostredek. Vyresi cloveku spousty problemu. Ja osobne trpim slabou formou lupenky a ta se "lecit" neda, pouze zmirnit a zamaskovat. Kdyby se dala operovat, tak uz jsem na tom sale davno byl. Kdo takovou nemoc nema, nepochopi… Ale liposukce je operace, kterou by meli zakazat. Cloveka dle meho nazoru vedou pouze a jen k tomu, ze ziska neco bez jakekoli snahy. K "zavislosti" je pak jiz jen krucek. Je to stejne jako s anabolickymi steroidy – prvni kura ma velky efekt, svaly rostou jako z vody. Po par mesicich druha kura, pak treti a ctvrta a pak selhani srdce. Stejne je to u nekterych lidi s plastickymi opracemi (hlavene, kdyz maji penize) proste viz. Cher, Michael Jackson, Vondrackova,…

A co mi zde chybi uplne? Taky by se par veci naslo:
1. Nechlastat! – tim nechci rict, ze by clovek nemohl zajit na tri pivka za tyden. Ale cim mene alkoholu tim lepe.
2. Nekourit! – nejstrasnejsi nicitel zdravi jaky znam. Par let jsem kouril a dodnes bojuji se svou vuli, abych si nezapalil. Ja byl v 17 totiz strasnej vul! Nejradsi bych se vratil v case a predelal si fasadu, abych s tim nezacal…
3. Motivace! – toto uzce souvisi s zebrickem hodnot. Takze tu vlastne je. Pokud nekdo ma jedinou motivaci a tou je on sam, tak by se nad sebou mel trosicku zamyslet. Ma-li nekdo ale jiny zebricek (kde neni na jeho vrcholu on sam a pritelkyne nekde na jeho dne) je vhodne si najit cloveka, "pro ktereho to vse delate". Ja takto shodil ze 135 kilo na nynejsich 100, prestal (skoro ;-) ) pit alkohol, prestal kourit…Ja bych to pro sebe delat nedokozal. Asi nejsem dostatecne sobecky ;-).

A jelikoz je tohle muj prvni prispevek na teto strance (ale navstevuji ji pravidelne jiz asi rok), musim ji autorovi pochvalit. Proste super stranky se super naplni! :-) Na ceskem webu jedinecne!

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #48Načítám náhled komentáře...

44
John 01. 08. 2006 14:40

VZDY by mel clovek mit na svete nekoho (v horsim pripade neco ), koho (co) na tomto zebricku postavi nad sebe a sve zajmy.

Ma-li nekdo ale jiny zebricek (kde neni na jeho vrcholu on sam a pritelkyne nekde na jeho dne) je vhodne si najit cloveka, "pro ktereho to vse delate".

OMG. Preju mnoho stesti v zivote s timto nazorem. Budes ho totiz potrebovat. :-)

Spolehat se na externi motivatory je driv nebo pozdeji temer jisty crashdown.

Reakce na komentář: Cartman #46Načítám náhled komentáře..., Cartman #47Načítám náhled komentáře...

45
Ufo 01. 08. 2006 14:41

K tomu pití: Zdaleka nejlepší měřítko, zda pijeme dostatečně je, že moč je buď bezbarvá a nebo světle nažloutlá bez ohledu na to, jak často chodíme. Četnost vylučování závisí především na objemu moč. měchýře a případných onemocněních vylučovací soustavy.


46
Cartman 01. 08. 2006 14:52

Reakce na John #44Načítám náhled komentáře...: Mas recht…ja si to po sobe precetl…zamyslel se poradne…precetl jeste jednou clanek a musim rict, ze mi to "trosku" ujelo. :-(


47
Cartman 01. 08. 2006 15:12

Reakce na John #44Načítám náhled komentáře...: Jeste neco me napadlo. S tou motivaci to mas tezko.

Priklad: Jdu s kolegou behat. Mame ve meste 900m dlouhy okruh s krasnym, asi 300m dlouhym kopeckem. Prvni 4 kola jsou relativne v klidu (prece jen tahat lehce pres 100 kilo neni jen tak ;-) ). Ale pak to prijde. Jeste 2 kola = 2 kopce. Tepovka roste do nebe, plice mam 200m za sebou nekde na rovince, v hlave nic jineho nez kopec, dech a kroky…A s kazdym krokem je to horsi a horsi. Nevim jestli to znas, ale v takovych chvilich mam sebevedomi v kalhotech a o tom, ze jsem jen "kupa hnoje" neni sebemensich pochyb. Presne v tomhle momentu potrebuji "berlicku" – nekoho jineho, pro koho to vse delam. Uz to pak nejsou jen me kroky, kopec a dech…o kousek dal mam cil, pro ktery to delam. Jasnou postavu, hlave se mnohem lepe premysli, dech se zklidni a ja dobiham.

Takze toto ze me promluvilo. Ale v cili, kdyz se vyvali endorfiny (respektive ja si je konecne uvedomim), tak si pripadam jako bych vyhral olympiadu :-D

Ale takove drama ten beh zase neni ;-) Lidi, kaslete na posilovny, beh je lepsi ;-)

Reakce na komentář: Adalbert Striftr #50Načítám náhled komentáře..., Mrcik #56Načítám náhled komentáře...

48
Adalbert Stiftr 01. 08. 2006 15:43

Reakce na Cartman #43Načítám náhled komentáře...:
Prvni prispevek a hned takova kravina :-)

"Pokud nekdo ma jedinou motivaci a tou je on sam, tak by se nad sebou mel trosicku zamyslet. Ma-li nekdo ale jiny zebricek (kde neni na jeho vrcholu on sam a pritelkyne nekde na jeho dne) je vhodne si najit cloveka, "pro ktereho to vse delate". Ja takto shodil ze 135 kilo na nynejsich 100, prestal (skoro ) pit alkohol, prestal kourit…Ja bych to pro sebe delat nedokozal."

Nejhorsi, co muzes delat je to, ze zacnes cvicit, prestanes chlastat ci kourit KVULI NEKOMU! V okamziku, kdy tyhle na vuli narocne veci nedelas kvuli sobe, staci jen velmi malo, aby ses dostal do obrovskyho pruseru :-(

Kdyz to vezmu na sobe a na chozeni do posilovny – myslis, ze to delam kvuli NEKOMU? To by mi dlouho nevydrzelo – ze zkusenosti, co mam z posilovny, tak prave jedinci, kteri zacli cvicit kvuli nekomu s tim pak nejdrive seknou, protoze se jedna o pomerne narocnou vec a jejich externi motivator budto zmizi, nebo je vystridan jinym, ktery pusobi jinak atd.
Myslis, ze do gymu chodim proto, abych sbalil nejakou babu? Mozna to tomu pomuze, ale zenska, kterou sbalim na vymakanou postavu, tak takovou bych ani nechtel a myslim si o ni svoje :-)

Reakce na komentář: Cartman #49Načítám náhled komentáře...

49
Cartman 01. 08. 2006 16:16

Reakce na Adalbert Stiftr #48Načítám náhled komentáře...: :-) Ja si to potrebuju v hlave trosku srovnat…Proto jsem ten prispevek napsal. ;-)

Vydrzel jsem to uz skoro rok a pokud pocitam petimesicni pauzu tak dva. Odpadat se mi tak nejak nechce, naopak pridavam. U me je to spise tim, ze ten prvotni impuls byla zenska a pokracuji, protoze me to bavi => kvuli sobe :-) To je presne to, co jsem si uvedomil az pote, co jste se John a ty do me obuli. :-) Ale stale pouzivam tu veticku "Makej, mas na to, kvuli …", kdyz je nejhur…Toho se jen tak nezbavim.

A jinak kourit uz nikdy nezacnu, nejsem padly na hlavu, kdyz to stalo tolik "vule" (a taky zdravi). S chlastanim je to tezsi, nikdy jsem nebyl, a taky nikdy nebudu, uplny abstinent. ;-)

Reakce na komentář: Adalbert Striftr #50Načítám náhled komentáře...

50
Adalbert Striftr 01. 08. 2006 16:40

Reakce na Cartman #47Načítám náhled komentáře...:
No beh je lepsi jak pro koho :-) Beh je aerobni aktivita, pri ktery se spaluje hodne energie, tj. i svalove hmoty. Takze pokud chce nekdo shodit vahu, tak je behani v poradku. Ale v momente kdy chce kluk, ektomorf, nabrat nejaky ty kila, tak beh je v podstate k prdu. Takovej kluk potrebuje stimulovat k rustu svalove skupiny po celem tele (hlavne teda ty nejvetsi, jako jsou nohy, zada a hrudnik, protoze ty tvori nejvic svalove hmoty) a k tomu se vice nez beh hodi posilovna. V kombinaci se slusnym jidelnickem a kvalitnim odpocinkem dostane telo takovy impuls k rustu, ze to je misty az k neuvereni :-)

Reakce na Cartman #49Načítám náhled komentáře...:
OK, beru na vedomi – priste lepe promyslet asi :-)
Ja osobne zacal cvicit kvuli tomu, ze sem mel kuvli svoji rachiticky postave problemy se zadama a tak mne to zacalo bavit, ze jsem u toho zustal :-) Takze to bylo ciste jen kvuli sobe a ne kvuli nekomu – asi bych nemohl delat neco, o cem bych byl presvedcen, ze to delam jen kvuli nekomu – alespon ne tedy dlouhodobe.

S tim kourenim – nikdy nerikej nikdy, znam bohuzel ve svem okoli spoustu vylecenejch kuraku, kteri se po mesicich ci letech bez cigara k nemu zase vratili – vetsinou byl spoustecim mechanismem nejaky stres – rozchod, zkouskove ve skole atd.

Mno a k tomu chlastu – mam mozna vyhodu, ze mne proste nechutna vlastne skoro nic s alkoholem – treba konkretne jenom intenzivnejsi pach piva ve mne vyvolava nutkani zvracet. Ale zase sem a vzdycky sem byval kvuli tomu tercem posmechu a exotem presne v duchu hesla "kdo nepije s nami, pije proti nam". Je veru tezke byti clovekem, ktery nepije (nerikam ABSTINENT, protoze jednou za cas si sklenicku cervenyho dam, ale fakt jen vyjimecne) v zemi, kde je pivo levnejsi nez nealko – a v kombinaci s ceskou naturou je temer nemozne se jit nekam bavit s jinyma lidma nez s tema, kteri mne znaji a odpusti si ironicke poznamky.
Nevim, jak moc pijes, ale pokud vic, nez je zdravo, tak to zkus omezit jako to koureni, protoze piti kdyz nic jineho, tak je celkem kaloricke a to neni prave koser, kdyz clovek chce neco shodit :-)

Reakce na komentář: Cartman #69Načítám náhled komentáře...

51
George 01. 08. 2006 17:59

Reakce na Klea #37Načítám náhled komentáře...: Viděla jsi film Ženy proměny? Doporučuji. Jinak se omlouvám, ale analogie mezi bolestí zubů a plastikou nosu mi připadá neskutečně hloupá. Reakce na Ash #38Načítám náhled komentáře...: Překvapuje mě, Ashi, že se tak často přidáváš na stranu Kley… Byly časy, kdy Tvoje příspěvky měly hlavu a patu a zdobily tuhle diskuzi, ale v poslední době z nich mám docela rozpačitej pocit, pač je to pořád jenom Klea má pravdu

Reakce na komentář: Klea #52Načítám náhled komentáře..., Ash #54Načítám náhled komentáře...

52
Klea 01. 08. 2006 18:35

Reakce na magda #42Načítám náhled komentáře...: maličko bych oponovala V te nejhlubsi podstate mysli vzdy v prvni rade sam na sebe a kdo tvrdi, ze ne, tak si bud neco nalhava– většina rodičů myslí víc na své dítě než na sebe…
Reakce na George #51Načítám náhled komentáře...: možná sis nevšiml, ale to jsem nebyla já, kdo přišel s analogií na zuby (souhlas – je to dost hloupá analogie a z mého pohledu stejně hloupá, jako celý tento článek), ale byl to sám velký OKi! Takže pozor na to, komu to přičítáš!
A ten film jsem viděla a to co jsem viděla bylo dost otřesné. Nechtěla bych tak skončit, ale nemyslím si, že všichni mají plastiku jako zástupný problém. Mnohým to prostě "vyřeší vše"

Reakce na komentář: George #61Načítám náhled komentáře...

53
Jirka* 01. 08. 2006 19:13

Reakce na Qark #2Načítám náhled komentáře...: Pardon…. Dobrý článek OKi98…8^)


54
Ash 01. 08. 2006 19:17

Reakce na George #51Načítám náhled komentáře...: To je jen takové škádlení ;-) Ale děkuju za upozornění…

Chtěl jsem v tom příspěvku vyjádřit že Klea (asi) uvažuje o normálním odstranění "vad", kdežto OKi uvažuje spíš kategorii pro psychologa, nikoliv chirurga (např. Jackson, aktéři filmu Ženy proměny etc.).

Osobně si prostě a jednoduše také myslím, že když má někdo odstávající uši že by mohl jezdit na Orlíku na surfovým prkně bez plachty, nebo křivý nos jak po bouračce, tak pro něj je nejúčinější řešení si uši nechat přišít a nos srovnat, a nemusí zbytek života být označován jako "ten s těma ušima", ale může pak pro okolí vyniknout jeho osobnost a další jeho rysy, třeba inteligence.

Je to něco jiného než když je nějaká blondýna nespokojená se svým tělem, protože prsa jsou malý, tuku moc tam, kde být údajně nemá, a kůže nedostatečně hladká.

Nevím jak přesně to vyznělo, ale jsem proti jakémukoliv vylepšování, proti opravám nic nenamítám, v zásadě tak jak to napsal OKi v článku. Oprava (třeba z odstávajících uší udělat normální uši jaké vlastní naprostá většina populace) může pomoct, vylepšování (větší a hezčí prsa, menší a hezčí zadek) nemá omezené hranice a tudíž může být nebezpečné.

Je těžké najít hranici, pro ženu pochopitelně může být problém když nemá prsa, protože to je znak ženství, ale pokud má malá prsa, tak je to prostě žena s malými prsy, tak jako milióny jiných žen s malými prsy, a problém ani vada by to pro ni být neměl, a pokud je, tak je problém jinde než v prsou.

Myslím že hranici mezi opravou a vylepšením má každý (každý trochu jinde). Někdo by nesouhlasil ani s tím šitím plachťáků, já to beru podle toho že působí podvědomě komicky na 9 lidí z 10ti, kdežto malá prsa se 3 lidem líbí, 3 nelíbí a 3 nemají názor.

Je pravda že Klea řekla něco jako že vylepšení může pomoct… tak je fakt, že podle mého názoru: ano, může pomoct, ale já s ním nesouhlasím :-D protože může pomoct jen někdy a někdy může naopak uškodit, a užitečnější a zdravější proces vidím v duševním pročištění dané osoby tak, aby žádné vylepšení nebylo potřeba. Tak a teď v tom najdi hlavu a patu haha.

Reakce na komentář: Klea #58Načítám náhled komentáře..., George #61Načítám náhled komentáře...

55
Mrcik 01. 08. 2006 19:46

Reakce na Adalbert Stiftr #31Načítám náhled komentáře...: Tak takovýhe lidi taky nemusím, nechci aby to vypadalo jak chvástání, ale já bych na kulturistiku mě přímo dokonalý předpoklady, chodím do fitka rok a půl, každej tejden 3× (vynechal jsem jen když sem byl nemocnej a když sem jel do berlína) a nabral jsem 20kg, jedinej suplement co beru je sacharidový nápoj od Bolidu (takže nic moc) + kvalitní jídelníček + vytamíny. To s tím DNA říkám kvůli tomu že kámoš co tam se mnou chodil tak žral kvalitně jak jen to šlo a po 8 měsících výsledky téměř žádný, jediný čeho docílil bylo, že se mu srovnali zada.
A to když nevěříš na to DNA, tak tím akorád potvrzuješ, že o kulturistice víš kulový. Holt někomu se produkuje víc hormonů a někomu míň, s tím nic nenaděláš, leda že by sis je píchal a to je už sterojdování; někdo zase rychle strávý svalovinu, tak musí dát bu´d doplněk stravy a nebo několika násobně učinější anabolický sterojdy.

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #64Načítám náhled komentáře...

56
Mrcik 01. 08. 2006 19:56

Reakce na Cartman #47Načítám náhled komentáře...: Jo tak tohle znám, já vždycky kecám s kýmošem, sice mě to vždycky když promluvím rozhází dech, ale neuvědomuju si že nemůžu tak se běží líp. A ten endorfin to je uplně supr stav, snad jedinej fet co není nezdarvej a je navíc zadarmo :-).


57
Lenka 01. 08. 2006 20:07

S článkem OKi98 souhlasím, s přehlédnutí nepodstatných detailů ve všem.
Žádný článek na toto téma nemůže být vyčerpávající, proto ty žabomyší války výše. Každá věta se dá vyjmout a okomentovat z mnoha úhlů, to je jasné. Je to totiž hodně hutný text, musí tedy zjednušovat, jinak by to bylo na několik knih.
Jsem ráda, že to někdo napsal. Je to vynikající, ať si říká kdo chce co chce. Díky Oki.

Reakce na komentář: Klea #59Načítám náhled komentáře...

58
Klea 01. 08. 2006 20:23

Reakce na Ash #54Načítám náhled komentáře...: může pomoct, ale já s ním nesouhlasím ale drahý .. může pomoct neznamená pomůže. Tj. někdy ano a někdy ne… tak si to tu nežehli ;-)


59
Klea 01. 08. 2006 20:26

Reakce na Lenka #57Načítám náhled komentáře...: ahoj Leni, tak tady se naše souznění ženských duší notně rozchází, neb tohle je pro mne jeden z nejhorších článků zde…

Reakce na komentář: Lenka #60Načítám náhled komentáře...

60
Lenka 01. 08. 2006 21:00

Reakce na Klea #59Načítám náhled komentáře...: Já vím. Všimla jsem si. Ale když se mě zeptáš, zda jsem víc s klukama nebo s holkama, řeknu, že jsem nejvíc s lidmi. To, co napsal OKi je dle mého gusta. Musela jsem to projevit a říci něco v tom smyslu… "a přece se točí", to bych totiž nebyla já. Tak sorry. Snad příště. :-)

Reakce na komentář: Klea #62Načítám náhled komentáře...

61
George 01. 08. 2006 21:15

Reakce na Klea #52Načítám náhled komentáře...: OK, jen mi nepřišlo košér zobecňovat. Jinak globálně taky souhlasím s OKim ;-) Reakce na Ash #54Načítám náhled komentáře...: To je jen takové škádlení ;-)

Reakce na komentář: Klea #62Načítám náhled komentáře...

62
Klea 01. 08. 2006 21:51

Reakce na Lenka #60Načítám náhled komentáře...: hihi, jen, nemáš být ani s klukama, ani s holkama, ale sama za sebe ;-)
Reakce na George #61Načítám náhled komentáře...: Ale George, já nic nezobecňovala, jen jsem přistoupila na tu nesmyslnou analogii v (marné??) naději, že OKi pochopí, jakou to blbost zase plácnul.

Reakce na komentář: Lenka #63Načítám náhled komentáře...

63
Lenka 01. 08. 2006 21:59

Reakce na Klea #62Načítám náhled komentáře...: Ano, jistě, to jsem se právě snažila vyjádřit. Že abych byla celá, musím svůj souhlas vyjádřit. :-)


64
Adalbert Stiftr 01. 08. 2006 23:05

Reakce na Mrcik #55Načítám náhled komentáře...:

Mno, tak ze začátku jsem se chtěl pouštět do dlouhé diskuze, ale evidentně by to nemělo valný smysl.
Konzumace výrobků značky Bolid :-) a styl jakým píšeš prakticky vylučuje možnost dobrání se nějakého řešení či shody.
Snad jen krátce – tvůj kamarád evidentně málo žral, málo odpočíval a nebo blbě trénoval! Stačí problém v jednom z toho a výsledky nemusí být vůbec žádné!
Laskavě s přečti pořádně, co jsem o genetice psal – nikde netvrdím, že na ni nevěřím!
Jo, asi budeš mít pravdu, o kulturistice vím kulový a na tebe nemám ani zdaleka! Ale víš co? Vlez s takovýmhle pseudonázorem někam na fórum ohledně kulturistiky a uvidíš, co se začne dít – sežerou tě zaživa…

Reakce na komentář: Mrcik #67Načítám náhled komentáře..., BERmaestro #73Načítám náhled komentáře...

65
Salda 02. 08. 2006 00:35

Ta metafora s vodou je hardcooore, to se fakt povedlo Qarku ;-)


66
ombre 02. 08. 2006 08:28

Reakce na Adalbert Stiftr #31Načítám náhled komentáře...: presne o tom to je… kdo se vymlouva klame jen sam sebe. a to plati vseobecne… dokud si tohle clovek neuvedomi (a prestane volit socany :-), nikdy nebude mit moznost se z toho dostat.

Reakce na komentář: Mrcik #68Načítám náhled komentáře..., Adalbert Stiftr #76Načítám náhled komentáře...

67
Mrcik 02. 08. 2006 09:22

Reakce na Adalbert Stiftr #64Načítám náhled komentáře...: Ten kamarád toho sněd tak normálně a jed hlavně často tak jak se má, pak mám eště jednoho kamaráda, ten jí 3× denně, není toho ani moc a svali mu rostou, je pravda, že né ňák moc, ale po 8 měsících na něm toho bylo vidět už hodně.
A s tím Bolidem, vím je to sráč, ale když to porovnám s aminostarem, kterej stál dvakrát takový prachy (ten sem taky vyskoušel) tak tohle mělo eště lepší výsledky. Můj trenér, ,kterej do toho nacpal už haldu peněz, vyskoušel snad všechny věci ze suplementů a i jinech doplňků stravy se dobral k výslidku, že nejlepší výsledky v poměru k ceně dosahuje při koupi protejnů a sacharidů od bolidu, který obohatil trávícímy enzyny.
Nechci se s tebou hádat, rád si pokecám, jen mě nasraly ty tvoje keci, vyznělo to jako že se vytahuješ a děláš ze mě totální lamu, nevím jaks to myslel. Tak čau a nebuď uraženej, OK???

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #75Načítám náhled komentáře...

68
Mrcik 02. 08. 2006 09:24

Reakce na ombre #66Načítám náhled komentáře...: Sice ten člověk má třeba pravdu v tom čím se vymlouvá, ale to přece není důvod aby to vzdal, tím že to vzdá v tý věci prohraje totáoně na plný čáře, když bude bojovat i přez svojí nedokonalost ta může i kdekoho s lepšími předpoklady porazit, tak toď můj názor, letím.


69
Cartman 02. 08. 2006 10:14

Reakce na Adalbert Striftr #50Načítám náhled komentáře...: Beh je jedna z nejlepsich pohybovych aktivit, kterou clovek muze delat. To, ze telo "pali svaly" pri (a po) behu je pravda. Jenze… Bilkoviny jsou take energeticky zdroj, nepopiram, bohudik vsak az ten uplne posledni. Paleni bilkovin jako zdroje energie pri behu pocitaji az opravdu super-vytrvalci jako triatloniste a ultramaratonci. Dokonce ani cykliste na Tour de France ci Vuelte to nemusi VUBEC resit. Jina vec je, co se deje v tele po treninku. To je vcelku uplne jedno jakou aktivitu clovek delal. Ve svalu vznika kontrakce na principu "stahovani bilkovin" – neco jako zip – zapnout, rozepnout, zapnout, atd… Pri kazdem pohybu se "nektere zuby" tohoto zipu (bilkoviny) vytrhnou a poskodi svalova vlakna. U posilovani hlavne bila (rychla) vlakna, ktera zabiraji hodne mista, u dlouhotrvajicich aerobnich aktivit hlavne cervena (pomala) svalova vlakna, ktera sice nezabiraji temer zadny prostor, ale vydrzi pracovat hodne dlouho. Ted, kdyz uz je po treninku, a clovek zacina regenerovat telo udela neprilis krasnou vec. Jako prvni vec, kterou pouzije pro opravu poskozenych vlaken jsou vlakna zdrava :-) To je ale hovadina, co? Ale ono to tak funguje! Proste jsou zrovna po ruce. Toto je odpoved na to, proc kulturiste maji zvyk se okamzite "nalivat" sacharidakama a proteinakama ihned po treninku. Totez vsak delaji bezci, plavci ci cykliste. Co z toho plyne? Je jedno co delas "na treninku", ale pokud nechces, aby se tva svalova hmota "nerozpustila" (katabolizace tkane), ale rostla (anabolizace tkane), je nejdulezitejsi strava behem a po treninku!!! Takze kluk, co vazi 50 kilo a ma hrudnicek jako kuratko by bez debaty mel chodit do posilovny a venovat se sprintum (procvici bila vlakna), aby "nabral" (anaerobni aktivity zvysuji jeste produkci testosteronu). Ovsem nikdy nic nezkazi tim, ze bude behat ci plavat! Zapojuji se uplne jine svalova vlakna (cervena) a nanejvys mu takovy pohyb prospeje (rozvoj aerobni kapacity, zesileni imunitniho systemu, zvyseni potivosti, zlepseni tukoveho metabolismu,…). Samozrejmosti je, ze nechce delat kulturistiku zavodne. To pak ale stejne musi "sypat" jako zurivy…Proste MUSI hlavne spravne JIST!!! A taky regenerovat, ale to by bylo zase na dlouho :-)

Ted jak jsem na tom ja.
Nemam problem s nabiranim. Me telo z potravy "vytahne" i to co v ni neni :-) Proste snim rohlik a priberu kilo…Mam od prirody pomaly metabolismus a nic s tim nenadelam (ted kecam, pohybem se metabolismus urychluje ;-). Tak, a jak vypada muj trenink? Trikrat tydne behat, dvakrat tydne plavat a dvakrat tydne na kruhovy trenink do fitka. Je teda fakt, ze mym cilem je postava triatlonistu (napr. Petr Vabrousek, Filip Ospaly) a ne kulturistu (napr. Ronnie Coleman – ten uz je ale fakt OBROVSKY :-). Ze svalu neztracim diky dobre diete pred, behem i po treninku vubec nic. Vahy v posilovne naopak neustale zvysuji. Diky plavani mi rostou ramena jako z vody, na legpressu si dam klidne 360kg (fakt je ze trikrat, ale dam :-), zavesluju 2 kilaky za 7:40 (zatim :-) a diky behu strilim v posilovne behem kruhace jednu serii za druhou a plice to (kupodivu :-) udychaji. Take kaslu na stroje. Jedine stroje ve fitku, na ktere vlezu jsou stahovani kladky vsede za hlavu (nebo na hrudnik) a legress. S jednoruckami vse (krome tlaku hlavou nahoru) cvicim ve stoje kvuli posileni telniho jadra. Hromadu casu venuji protahovani pred, behem i po cviceni (strasne moc urychluje regeneraci). Poctive se (jeste pred prvnim protazenim) zahreju na veslovacim trenazeru. Stejne tak na konci treninku. Nic mne behem mych (s pauzou) dvou let cviceni nikdy nebolelo, netrpim krecemi, nikdy jsem si nic nenatahnul ani neznicil tak, ze bych musel tyden doma trpet bolestmi.

Kdyz jsem tady procital diskuzi narazil jsem na par prispevku o problemech s pribiranim a o "genetice". S dovolenim bych si prihodil :-D Take mam kamarada, ktery ne a ne pribrat. Dokud jel typicky doporucovany nabiraci trenink nepribral ani kilo (jen zeslilil diky zlepseni "komunikace" svalu s mozkem a koordinace vlaken mezi sebou). Sotva vsak zacal davat 4 serie po 15 a vice opakovanich (kupodivu se tohle povazuje za cviceni pro "holky" a pro kulturisty pro vyrysovani) na partii, zacal pomalu nabirat. Dneska pribral uz nejake 4 kila. Je dobre experimentovat, ne jen "tupe" okopirovat treninky z Muscele&Fitness a jinych podobnych platku. Jinak zlate pravidlo je, ze pribrat muze opravdu kazdy, jen musi najit to prave prave pro sebe (jsme kazdy original :-) a hlavne dobre jist!!! Bez vynikajici skladby stravy to nejde. Co se tyce suplmentu jako jsou BCAA, kreatin, NO apod. ty jsou vhodne az pro cloveka, ktery cvici tak 2 az 3 roky a vyzkousel opravdu vsechno. Proteinove a sacharidove napoje jsou super v tom, ze obsahuji vse potrebne, jsou jednoduche na pripravu a velmi dobre se travi. Doplnky jako L-Carnitin, guarana (tedy kofein) a jim podobne, jsou vhodne pouze jako "zivotabudice" (take to je jednine, co se u L-Carnitinu vedecky potvrdilo) a tudiz cloveka dobre "nakopnou". Tuk vsak palit prilis nepomahaji (na rozdil od kombinace efedrin+kofein, ktera je jiz – bohudik – zakazana). Nutnosti jsou vitaminy a mineraly (take v iontovych napojich). Sportujici clovek ma mnohonasobne zvysenou spotrebu techto latek a neda se spolehat pouze na potravu (no, da, ale tolik ovoce a zeleniny do sebe asi jen tak nekdo nenarve :-).

Takze tolik k tomu sportu. Jeste neco k memu piti alkoholu.

Jsem "skoro" abstinet. Dam tak maximalne 3 az 4 pivka tydne (spis ale mene). Me pivko chutna (ac vim, ze alkohol zastavuje stepeni tuku v jatrech, nici mozkove bunky, zatezuje jatra, …) a krome toho se jedna o "spolecenskou" udalost, kdyz se setkaji 4 kamosi u piva. Nerikam, ze je to nejlepsi, ale proste to mame jako cesi v povaze a ja tim padem taky (a menit to nehodlam) ;-)

Reakce na komentář: Mrcik #71Načítám náhled komentáře..., Adalbert Stiftr #79Načítám náhled komentáře..., Lewis #159Načítám náhled komentáře...

70
Smaky007 02. 08. 2006 10:21

No tady se ta diskuse docela rozjela…jen něco k těm plastikám – každej,kdo tu co psal,tak měl pravdu… Záleží na tom,co se jde doopravdy "plastikovat"… Víte,já nejsem žádná nádhera a moc dobře to o sobě vím… Mám hafo nedostatků,ale to má každý a jsem s tím smířenej… A je mi po tom rozhodně líp,než abych se nervoval s šetřením na nějakou blbou plastiku,po který budu chtít zase na další,abych vypadal líp,pak ještě líp a pak třeba abych vypadal jako Brad Pitt… Jenže proč dávat peníze do něčeho,na co už jsem si vlastně i docela zvyknul?? Ale zase na druhou stranu chápu ty,co mají od narození nějakej problém se vzhledem… Ale ten problém neberu jako něco typu "Jééé,já mám malý prsa"… Tohle měnit je kravina… Protože každýmu se líbí něco jinýho…. Někomu se líbí prsa velký,někomu malý….někomu se líbí velkej zadek,někomu "žádnej"…někoho berou kostřičky,jinýho pořádný kusy ženský… Tohle jsou věci,který by se kudlou opravovat určitě neměly… Existujou mnohem závažnější věci….

Reakce na komentář: Mrcik #72Načítám náhled komentáře...

71
Mrcik 02. 08. 2006 10:38

Reakce na Cartman #69Načítám náhled komentáře...: Co se týče toho sportu, všechno co říkáš je podle mě pravda. A s těma vláknama: bíle vlákno=rychlost, síla, objem(např. posilovna, sprint); červené vlákno= vytrvalost, malý oběm(např. běh). (nejspíš si to tak myslel, ale příjde mi že to z toho článku není jasný) :-)

Reakce na komentář: Cartman #80Načítám náhled komentáře...

72
Mrcik 02. 08. 2006 10:42

Reakce na Smaky007 #70Načítám náhled komentáře...: např. uši jak radary :-)


73
BERmaestro 02. 08. 2006 11:00

Reakce na Adalbert Stiftr #64Načítám náhled komentáře...: Zajimavé jak se všichni vcymlouvaj na genetiku..mas pravdu je to prachsporstá vymluva. A kdyýž už jsme u te gnetiky tak každý člověk musel mit geneticky dané dost velké svaly aby zvládl ulovit kořist a utíct pře predátorem, pak se taky musel prat o samičku takže to musel mit taky geneticky dane a když pokaždé prohrál tak jeho větev skončila chápeš! nemusel byt nejrychlejší tak tu nevytahujte genetiku ta sakra nemuže za to že jste sr,,, a pul dne prosedite u kompu. PAk se nediv že se nic neděje. A sti m treningem taky souhlasim musi byt správný – svaly se musí proztáhnout a pod.

Reakce na komentář: BERmaestro #74Načítám náhled komentáře..., Adalbert Stiftr #77Načítám náhled komentáře...

74
BERmaestro 02. 08. 2006 11:03

Reakce na BERmaestro #73Načítám náhled komentáře...: Jo ještě něco ten kdo se ve sportu vymlouvá na genetiku a na DNA je absulutní looser nic vic… musiš zatnouit zuby a sportovat i když to boli…….


75
Adalbert Stiftr 02. 08. 2006 11:12

Reakce na Mrcik #67Načítám náhled komentáře...:
Mno, kdyby sis to lépe přečetl a zamyslel se nad tím, tak bys přišel na to, že to nebylo myšleno na nikoho konkrétně, ale spíše tak obecně a ze zkušeností, co mám. Nemyslím si, že se vytahuju – prostě jen píšu k tématu, co vím.
Ten tvůj kamarád teda měl asi nějakej možná zdravotní problém, protože v momentě, kdy člověk dlouhodobě dodržuje známou poučku, že energetický příjem musí převážit výdej a k tomu cvičí a odpočívá, nemůže se dostavit nic jiného než růst tělesné hmotnosti – jeho velikost je samozřejmě různá člověk od člověka a když jej chce někdo ještě zvětšit, musí ten příjem energie ještě zvýšit.
OK, druhýmu kamarádovi se nabírá líp – tak to má v tom případě kliku. Holt jsme každej jinej a někomu to jde skoro samo.
Pak se taky můžeme bavit o kvalitě té hmoty, kterou člověk na sobě nosí – když porovnáš někoho, kdo má dejme tomu 80 kg na 180 cm naprosto přirozeně, nezpevněných a bez pravidelného sportování a pak někoho, kdo se na 80 kg při 180 cm dostal z nějakých 60 kg tvrdým tréninkem a výživou, tak která ta svalová hmota si myslíš, že bude „kvalitnější“? Určitě ta tvrdě a těžce vydřená – a v momentě, kdy dojde k porovnávání třeba silových výkonů, projeví se ten rozdíl naplno – nejčastěji při cviku, který „pracuje“ s vahou vlastního těla – například takové shyby, to je jedno z mála skutečně objektivních měřítek individuální svalové síly. Zvláštní je, jak některý kluci v gymu, co maj kolem 100 kg se takovým cvikům vyhýbají a poukazují na to, že když má někdo 70 – 80 kg, to že se mu to shybuje, ale že on to mají se svojí vahou daleko těžší – to ale není argument, protože mají adekvátně k té váze větší ruce atd.

Já osobně si míchám sacharidový nápoje sám, takže ceny hotových až tak moc neřeším. Suplementaci vlastně moc nepraktikuju, na to bude čas třeba později a hlavně to docela leze do peněz. Jediný, co dodržuju, je nápoj před tréninkem a po tréninku. Ostatní se snažim zvládnout normálním jídlem.

S nikým se nehádám a lamu z nikoho nedělám – spíš to chce trošku klidu, abys lamu ze sebe neudělal sám :-)

Reakce na komentář: Mrcik #78Načítám náhled komentáře..., joseph #92Načítám náhled komentáře...

76
Adalbert Stiftr 02. 08. 2006 11:15

Reakce na ombre #66Načítám náhled komentáře...:
Spíš si chtěl říct, že dokud „nepřestane volit socany“, ne :-)?


77
Adalbert Stiftr 02. 08. 2006 11:33

Reakce na BERmaestro #73Načítám náhled komentáře...:
Jojo, dost lidí si to bere jako takovou „berličku“ a o to víc se tím ohánějí, když jsou v konfrontaci s někým, kdo tenhle přístup odmítl a přineslo mu to úspěchy. V tom momentu ten vymlouvající se člověk jednak začne závidět tomu druhému jeho úspěch, ale hlavně nenávidět sám sebe za to, že se mu to taky nepovedlo – je mu nastaveno zrcadlo, ve kterém vidí, kde býval mohl být, kdyby jen neklapal hubou a něco dělal. A taková zrcadla mi lidé nemáme moc v lásce. Tak to je u relativně „normálního“ člověka, který má alespoň soudnost a zdravý rozum. U těch ostatních (a bývá jich dost) zmiňovaná závist převáží naštvání na sebe sama, protože je daleko snadnější hledat chyby u druhých, než u sebe.
No je fakt, že někdy v pravěku to bylo o svalech primárně, ale zatímco pračlověčí pozůstatky duševního rázu se u nás zachovaly až do současnosti a poměrně hojně se projevují, protože jsou částečně potřeba k přežití, tak „síla a svaly“ takového pračlověka dneska už tolik potřeba nejsou, protože máme život velmi usnadněn všemi možnými vynálezy. A pokud nedochází k nějaké „náhradní stimulaci“, je pro tělo zbytečné svaly udržovat v nějaké „formě“.

Reakce na komentář: BERmaestro #88Načítám náhled komentáře...

78
Mrcik 02. 08. 2006 11:51

Reakce na Adalbert Stiftr #75Načítám náhled komentáře...: Hmmm…., takhle to asi bude, nejspíš bude mít ňákou poruchu, vona mu totiž nerostla moc ani síla, ale naopak vytrvalost měl celkem dobrou i bez toho aby trénoval z toho by se dalo usoudit, že má asi mnohem více červených svalovích vláken. Ten druhej naopak má problémy s tloustnutím, což by vysvětlilo to, že jí málo často a i přeto nabírá hmotu.


79
Adalbert Stiftr 02. 08. 2006 12:17

Reakce na Cartman #69Načítám náhled komentáře...:
Běh je fajn, ale musí se provozovat s rozumem a v kvalitních botách, jinak ti klouby rozhodně nepoděkujou.
Mno, těžko asi vyřešíme, od jakého okamžiku dochází ke splování bílkovin – ono je to taky hodně o tom, o jakou zátěž se jedná, jak dlouho trvá, jak je na zátěž tělo zvyklé, jaké má energetické zásoby atd. Obecně lze ale říci, že výroba energie z čehokoliv, kromě monosacharidů je sama o sobě energeticky náročná – a s růstem složitosti chemického složení je potřeba energie na výrobu přímo využitelné energie samozřejmě vyšší – třeba u těch bílkovin je to fakt až moc.
No nemyslím si, že je jedno, jakou činnost člověk dělal – „reakce“ svalu a vůbec celého těla se liší. Vem si třeba rozdíl mezi uběhnutou mílí a kulturistickým tréninkem (třeba jen jedné partie). Společná je potřeba doplnění energie. Vevnitř těla se dějou jiné pochody, které odpovídají tomu, k jaké zátěži docházelo. To ale vlastně zmiňuješ.
Odpověď na to, proč se kulturisté nalívají po tréninku sachariďákama a proteinem je dvojí. Sachariďák by měl přijít bezprostředně po tréninku (někdo ho pije jeho lehčí varianty už během, ale třeba mně se z toho dělá zle) a jeho účelem je doplnit dostat do těla v co nekratším čase nějaký monosacharid, který se nemusí již nijak upravovat a po vstřebání do krve se co nejrychleji dostane do svalů. Já třeba osobně po tréninku piju ve vodě rozpuštěnou glukózu. Její přenos do krevního řečiště lze samozřejmě ještě zefektivnit a aplikovat ji přímo do žíly pomocí infúze (viz. případ Šebrle na MS tuším), ale tahle metoda je pro normálního člověka k ničemu.

Protein by měl následovat až s určitým časovým odstupem, protože by mohl vyvolat nevolnost – i když je fakt, že časem si člověk zvykne a naučí trávicí systém na jiné návyky. Měl by dodat první bílkoviny, které tělo po extrémní zátěži potřebuje. Avšak rozhodně by neměl suplovat normální jídlo!!! To nemůže nic nahradit! Když se zanedbá, sní moc pozdě, nebo se člověk nějak odbývá, projeví se to různě – bolestí svalů, únavou atd.
Jinak k těm svalovým vláknům – během posilování dochází více než u jiných sportů k určitým mikrotrhlinkám ve svalu, které jsou „utěsňovány“ proteiny, ze kterých se svaly hlavně skládají.

No, garantuju ti, že pokud tebou zmiňovaný 50ti kilový kluk bude chodit do gymu na tréninky a nebude srát na trénink nohou (což se bohužel často stává, protože nohy nejsou vidět v krátkém tričku), tak na nějaké sprinty nebude mít ani pomyšlení :-) Ono dát dvakrát týdně dřepy, to mu akorát tak vyjde, aby to uregeneroval.
Ale nesouhlasím v tom, že nic nezkazí, když přidá nějakou aerobní aktivitu. Při aerobce se sice zapojí jiná svalová vlákna, to je fakt, ale i tato vlákna spotřebovávají energii a v momentě, kdy má někdo rychlý metabolismus a energii spálí při běhání, tak už mu nezbude na regeneraci svalů unavených z posilování. Proto se klukům s rychlým metabolismem, kteří chtějí něco nabrat doporučuje, aby kromě posilovacích tréninků omezili aerobní aktivity, protože pokud budou 3× týdně v posilovně a k tomu si v ostatní dny přidají kolo, nebo fotbal, tak skutečně moc nenaberou. Tohle si může dovolit ten, kdo potřebuje kila shodit.

Hm, taky bych bral pomalejší metabolismus – z toho, co já sním, bys nakrmil olympijský vzpěračský družstvo před finále a stejně je to pořád málo.
Ta kdybych se hejbal tolik, jako ty, tak mam tak s bídou 60 kilo!
Hele, to je zajímavý, jak když se baví lidi vo kulturistice, každej hned zahlásí, že jako Ronnie fakt vypadat nechce – borci jeho typu jsou úplně jinej level, než 99,99% smrtelníků, takže nemá vůbec cenu je zmiňovat. Já osobně považuju za ideál postavy, pokud mám brát z kulturistů, tak třeba Frank Zane a z ostatních sportovců třeba Roman Šebrle atd. Takže spíše takové atletické typy. Ti nejsou ani moc, ani málo – prostě akorát!
Vidiš, mně z plavání neroste nic a jsem akorát více unavenej.
Hm, 360 kg na legpressu je slušný, ale u třech opakování se to nedá brát jako vypovídající váha, to se na mně nezlob. Děláš klasický dřepy?
A jaký cviky děláš na záda? Doufám, že shyby a mrtvej tah (nebo aspoň hyperextenzi)! Trénink zad je naprosto nezbytnej minimálně ze dvou důvodů – jednak to eliminuje tendenci zad se „zúžovat“ v důsledku toho, že cvičíš hrudník a tím jej rozšiřuješ – no a druhak je jejich rozvoj nutný pro vytvoření celkového svalového „korzetu těla“ a tímpádem třeba i toho, aby se člověk nehrbil jako červ a chodil normálně rovně.
Jojo, strečink před a po tréninku je velmi důležitej – stejně jako rozcvičovací série s lehkou váhou před samotným cvikem.

Co myslíš tím „typickým doporučovaným nabíracím tréninkem“? Často totiž každý poradí něco jiného.
To, co říkáš, že začal nabírat až když začal dělat 4 série po 15ti opakováních bude způsobeno tím, že tělo dostává obrovský šok a jelikož na tento druh zátěže není zvyklé, logicky reaguje růstem. Na tomto principu je založeno několik tréninků, například HST. Ovšem pokud to bude dělat delší dobu, nabírat přestane a může se akorát přetrénovat.

Mno, tak s tou stravitelností proteinu je to všelijaké – myslím, že když někomu, kdo není zvyklý na větší přísun stravy s obsahem bílkovin dáš vypít vysokoprocentní protein, asi ti moc nepoděkuje a jeho střeva taky ne. Ale je to o zvyku. Když jsem poprvé pil protein, bylo mi teda zle nedobře a na záchodě jsem trávil víc času než je to běžné.

Tak jako 4 pivka na týden, to není pití. Jedno denně je naprosto v normě – navíc má v sobě vitamin B, enzymy prospěšné trávení atd.

Reakce na komentář: Cartman #82Načítám náhled komentáře...

80
Cartman 02. 08. 2006 12:22

Reakce na Mrcik #71Načítám náhled komentáře...: Jo jo, presne tak jsem to myslel. ;-) Moc myslenek na moc malem prostoru. Na tato temata jsou napsany docela solidni bichle (a to nemluvim o lekarske biochemii, fyziologii a anatomii)…


81
Uris 02. 08. 2006 13:46

No nevím jak ostatní, ale já mám na prvním místě rodinu. Pak jsou přátelé, pak jsem já. Rodiče mi dali život, díky nim tady jsem a proto jim hodně dlužím. Dobří přátelé mi pomůžou když nejsem schopen si pomoci sám. Proto jsou též předemnou.

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #83Načítám náhled komentáře..., Cartman #84Načítám náhled komentáře...

82
Cartman 02. 08. 2006 13:58

Reakce na Adalbert Stiftr #79Načítám náhled komentáře...: Tak to je mazeeeeeec! Ja se upisu k smrti :-D Tady se z toho stane za chvili server zamereny na sport a stravovani. ;-) Tak jedem poporadku:

1. Samo sebou, ze beham v kvalitnich botach a na mekkem povrchu. Beham v lese v bezeckych botech do terenu a jeste v nich mam vlozku Formthotics. Mam sve klouby moc rad a dost nerad bych si je znicil :-) Take prd behem 20 minut jen jdu, at "zahreju" pohybovy aparat a pripravim telo na sok z behu.

2. No, proste "paleni" bilkovin nas nemusi vubec trapit, to nenastane. Ano, sportovci potrebuji dodat po treninku dve veci: cukry (palivo) a bilkoviny (stavebni hmota). Kdyz se jedno z toho podceni, je to v haji. Ano ano, glukoza je vyborny monosacharid (Byl to Sbrle i s Dvorakem, dali jim tu infuzi obema. A to se prosim jednalo o blbych snad 8 gramu glukozy, ale pred tou patnactistovkou to ma OBROVSKY vliv). Problem jednoduchych cukru je vsak v tom, ze se musi spotrebovat vsechen, jinak se "prestepi" na tuk a ulozi (stejne u fruktozy, aj.).

3. Stravovaci navyky. Urcite zadny ze suplementu neslouzi jako nahrada jidla!!! To nesmi nikdy! To jsem zapomel uvest. Ono se to tam neda napsat vsechno :-) Ono uz slovo suplment je dost zavadejici (suplovat = nahrazovat) mnohem lepsi je dvojsovi: doplnek stravy.

4. S tim rychlym metabolismem u 50kg kluka je to tezko. Kdyz bude hrat dvakrat tydne fotbalek a k tomu ctyrikrat tydne chodit do posilovny, tak pribere. Se spravnym treninkem a stravou MUSI pribrat KAZDY :-) To je ma pravda a z te neuhnu a o pid! ;-) A ta regenrace se taky vytrenuje, takze muze klidne chodit sprintovat. Jak rikam, anaerobni aktivity podporuji tvorbu testosteronu => rustovy hormon => rust. A ani nemusi sypat.

5. To byl priklad s tim Sullivanem :-D On je totiz uz odstrasujici priklad toho, kam az posedlost svaly muze zajit. ;-) Jinak v tom idealu se bez vyhrad shodnem.

6. Zalezi jak plaves. Chce to dobrou techniku a trenera. V tom mam vyhodu, protoze jsem kdysi na ZS zavodne plaval a jeste ve me kupodivu neco zustalo. ;-)

7. Klasicky drep delam. Mas recht, ze jsem si trosku vyhnal libido (vzdyt jsme v diskuzi ke clanku, ktery o tom vlastne je ;-) ) tim legpressem. ;-) Udrepnu trikrat 120kg. To uz neni tak slavne, ja vim :-) Proste vic neudrzim na ramenou. Na zada jedu shyby, stahovani kladky, mrtvy tah a pritahy cinky v predklonu jednoruc (dobre na svaly jadra, ale musi se davat pozor na techniku). Samozrejem bych si zada z treninku vyradit nedovolil :-)

8. Klasicky nabiracich treinku je na webu plno. Ale vsechny se vyznacuji tim, ze to jsou 4×8 s odpovidajici vahou. Tak tohle jel kamos. Zkousel to vylepsit pyramidou (vzestupnou i sestupnou), superseriemi, atd…Tohle mu ale nezabiralo, pak zkusil uvedene a funguje. A o to prece jde, ne? :-)

9. O stravovani sportovcu plati, stejne jako o trenicich, jednoduche pravidlo: clovek si zvykne na cokoli, ale chce to cas! :-)

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #85Načítám náhled komentáře...

83
Adalbert Stiftr 02. 08. 2006 13:58

Reakce na Uris #81Načítám náhled komentáře...:
Nechci teda působit cynicky, ale co, až rodiče nebudou? A co, když tě kamarádi podrazej, nebo o ně jinak přijdeš?

Reakce na komentář: Uris #93Načítám náhled komentáře...

84
Cartman 02. 08. 2006 14:04

Reakce na Uris #81Načítám náhled komentáře...: Tak to si tady na tobe nekteri smlsnou :-D Podobne jako na me :-D Ale pokud cvicis, tak to prece nedelas pro mamku. Nebo jo? ;-)

Ale jinak plati tohle: pokud by slo do tuheho, tak ten muj zebricek hodnot, kde jsem na prvnim miste ja sam, vezme rychle za sve. Ale za "normalnich" okolnosti si hledim nejprve sveho zadku ;-)


85
Adalbert Stiftr 02. 08. 2006 14:21

Reakce na Cartman #82Načítám náhled komentáře...:

1)Heh, tak to je moc i na mne, tohle :-)

2)Mno u nich to mělo takový vliv právě proto, že šlo o podání intravenózně. Když to vezmu podle sebe, tak já glukózy konzumuju několikanásobně víc najednou, ale když se to pije, tak to nemá takový grády. Navíc jsou doporučený množství podle tělesné hmotnosti. Je jedno, když jí máš před tréninkem víc, protože to se spálí, pokud se člověk nefláká. Po tréninku je to už něco jiného, ale zase se to musí správně nadávkovat. Navíc je to pěkně nechutně sladký, takže nějaký veliký množství zkonzumovat, to nejde, když si vezmeš, že bys ji potřeboval o to víc naředit vodou a to by ti nepobral žaludek, kterej je po tréninku staženej.

4)Jo, přibere, ale ne tolik, kolik by přibral v momentě, kdy pojede jen kulturistickej trénik a nic jiného. Za tím si stojím zase já :-) Ale regenerace se rozhodně NEVYTRÉNUJE – to je nesmysl. Sval není hydraulika, do který naleješ novej olej a jede furt dál. Ten odpočinek je nutnej a v momentě, kdy třeba nohám nedáš po dřepech dostatečnej voraz a pudeš běhat sprinty, potká tě minimálně pěkná svalovice. Nehledě na to, že to komplikuje růst toho svalu, kterej místo růstu musí zabírat a zvládat další zátěž.

5)Myslel si Colemana, že?

7)No dřep se 120 kilama je slušnej výkon – ale zase – tři opakování? Sorry, ale to je naprd vypovídající hodnota :-) Ale je zajímavý, že máš problém udržet to na ramenou – já většinou, když jedu velký váhy na dřepu, tak mam takovej problém se zabíráním nohou, že to přebije ten tlak činky do zad. Shyby jedeš – to je dobře – moc dobrej cvik – a kolik jich dáš? A prosimtě žádný série po třech opakováních :-) Kolik sérií eventuálně po 8–10 opakováních bez zátěže a případně kolik sérií a opakování s přidaným závažím.

8)Máš pravdu, „nabíracích“ tréninků je všude plno, ale trénink 4 série po 8 opakováních zrovna čistě nabírací nejni. To je takovej hybrid mezi tou klasikou 3 x 10 a skutečným nabíracím, kterej by měl být tak 5 – 7 opakování (nejlepší je zlatej střed na těch 6) a série 3 nebo 4, podle partie a druhu cviku. Pro stimulaci svalu k růstu je potřeba ho „unavit“ maximální možnou váhou v co nejkratším čase a současně tak, aby nedošlo ke zranění a necvičilo se do selhání.

Reakce na komentář: Cartman #87Načítám náhled komentáře..., Mrcik #91Načítám náhled komentáře...

86
Jakub 02. 08. 2006 14:33

Jděte už s tou kulturistikou do háje :-)

Reakce na komentář: BERmaestro #88Načítám náhled komentáře...

87
Cartman 02. 08. 2006 14:58

Reakce na Adalbert Stiftr #85Načítám náhled komentáře...: ROFL. Neprejdem na ronnieho? tam by se nas "hadalo" vice :-D To uzce souvisi s tim Sullivanem (zamyslenym Colemanem) :-) Ja v tu chvili na to asi myslel a jeden hrac snookeru se jmenuje Ronnie O'Sullivan :-D To jde videt na co myslim…na snooker :-D

1. No co no :-P jsem zurivy bezec :-D

2. Souhlas.

4. Regeneracni schopnosti se trenuji stejne jako cokoli jineho (imunita, svaly, plice, srdce,…). Jdeme na to logicky (cisla ber jako priklad, ja je strilim odboku :-) ). Mas 50 kilo svaloviny. Pri treninku jako zacatecnik si nalozis tolik, ze si "znicis" kilo svalu. Ty musis zregenerovat. Trva ti to tyden, protoze to absolutne nezvladas. Po roce mas 62 kilo svaloviny, nalozis si ovsem uz takove davky, ze si "znicis" 1.2 kila svalu. Avsak znovu pripraven budes na druhy s usmevem od ucha k uchu a nacekany jako sanky v lete. Na trenovanost svalu to lze castecne svest (jsou tvrdsi :-) ), ale kdyz vezmes v potaz, ze objemove se treninky zacatecnika a pokrocileho nedaji srovnat, tak to nemuze byt jen tim, ze mas "tvrdsi" svaly. Jiny dukaz jsou etapovi cykliste. Tim se muzes stat pouze v pripade, ze mas "danu" vybornou schopnost regenerovat (a taky ocelovou vuli a neuveristelnou schopnost snaset bolest, viz. Armstrong), ale trenikem se tato schopnost jeste dale zlepsuje. Dalsi vec, sval JE hydraulika, do ktere kdyz nalejes olej, tak jede dale! Viz. opet Tour de France ;-) Je to o treninku a zvyku. Kdyz to nebudes pridavat, tak se neposunes dale a budes porad na stejne urovni (stejne jako s pridavanim vah na cinku). A jak je to s pretrenovanim? Jednoduse, nedavas dny odpocinku kazdy tyden trikrat, ale jenom jednou a jednou za mesic zase mas tyden, kdy mas objemy skoro na nule a cvicis jen aby se nereklo. V tento tyden regenerujes…A tak porad dokola…

7. Vis v cem je muj problem? Ja nedelam cviky na 100%. Vim, ze RPM se udava velmi rado, ale na netu najdes i hodne kalkulatoru, ktere ti prepoctou 3RPM na 1RPM. :-) Shybu moc nedam…cele dva :-D a to jeste ne moc ciste. Taham 100kg ;-) Ale makam na tom (mame hrazdu s dopomoci, kdyz neni sparring). To je k tem testum vykonosti. Me treninky nejsou zamereny na silovou vykonnost ci objem, ale na celkove posileni tela a shazovani "sadla". Tady je priklad kousku meho kruhoveho treninku: 20 drepu s 60kg, 40 zkracovacek, 12 triceps EZ cinkou a 20 vypadu. Tohle opakuju 3× hned po sobe. Dve minuty pauzy. Pak mam dalsi ctverici cviku. Pak pet minut pauzy a posledni ctverice cviku. Po 40 minutach nemam co resit, padam na hubu, jdu veslovat na trenazer, protahova a do sprch (konecneeeee :-D ). Jakou vypovidaci hodnotu ma vyse uvedene? ;-) A jak cvicis ty?

8. No nevim…proste kazdemu sedne neco jineho a nejak jinak. Hlavni je zkouset a zkouset. Jinak trenink proste vyladit nejde :-)

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #97Načítám náhled komentáře...

88
BERmaestro 02. 08. 2006 17:06

Reakce na Jakub #86Načítám náhled komentáře...: jen je nech ono to souvisí.. ale normální člověk by měl cvičit v normě dělat to co potřebuje…Reakce na Adalbert Stiftr #77Načítám náhled komentáře...: jop v pravěku to bylo primarně na svaly jde o to že ted o ně sice nejde ale všichni mame podobne dispozice a hlavně když se chce všechno jde…


89
oo 02. 08. 2006 18:40

S článkem více méně souhlasím. OKi mi příjde docela sympaťák s trošku svérázným chováním a myslím že všechno řekne "na plnou hubu" a to se určitým lidem nemusí líbit. Docela se v tom sám poznávám :-) Chci se vyjádřit k té obezitě. Příklad: V mojí bývalé třídě na základce jsme měli kluka co se fakt hodně styděl za to že je tlustší než ostatní a druhého kluka který na tom byl prakticky stejně jako ten první. Rozdíl v tom jak se k němu chovali ostatní byl ale velký. Protože ten druhý kluk se prostě za to nestyděl řekl si "No tak jsem tlustej no a co?", a je to pravda přesně tak to funguje.
Rozdělím to asi na 3 skupiny.
1) Jsem tlustý (nebo jaká koliv vada to je fuk) a stydím se za to ale nic s tím nedělám, jen se lituji nebo vymlovám viz. ta genetika. (nejhorší varianta)
2) Nestydím se za to, je to prostě tak jsem tlustej no a co?
3) Vím, že mám nadváhu, ale snažím se s tím něco udělat, běhám atd.

Ještě bych chtěl podotknout, že určitě jsou choroby tloustnutí třeba nesprávná funkce štítné žlázy a všeho možného…myslím že není úplně normální aby někdo měl 200 kg…ale těch případů zase není tolik.

Příklad s koncentrákem byl docela výstižný, sice pár lidem příjde nemorální nebo co všechno ale pravdivý…;o)


90
Lenka 02. 08. 2006 19:52

Jak jsem psala, s článkem souhlasím a to VELMI. Je ale pravda, že všechno je trošičku složitější. S tou genetikou… ono je to také o tom, jaké rodinné programy a vzorce nám kdo vtouká do hlavy v raném dětství. Já jsem se třeba stravovala u pradědečka a prababičky, byli to lidé, kteří přežili dvě světové války a tlačili nám do hlavy, když jsem něco nechtěli dojíst: "Koncentrák na vás, holomci! Počkejte, až bude válka, ty tlustý budou hubený a hubený budou studený…" Jasně, že jsme svačiny házeli do nejbližšího křoví, ale doteď, když se ode mne chce velký psychický či fyzický výkon, jedu podle toho vzorce a o jídlo bych se prala (tedy kdybych to nekorigovala zdravým rozumem). V takových dobách přibírám, ať jím, či nejím. (Tělo shromažďuje aspoň vodu, když mu nedám jídlo.) Mám to vyzkoušené na sportovních soustředěních, kdy jsem měla stejný zápřah jako jiní, jedla jsem tak třetinu, ale zatímco ostatní zhubli, já asi dvě kila za týden přibrala. Naopak když jsem v pohodě, vůbec nepotřebuji jíst anebo i když se cpu, nic na mě nezůstává. Vím, že jsem v poho a nepotřebuji zásoby. Takže genetika působí, ještě více programy v hlavě ("hlava" pak ovládá spouštění hormonů), ale to všechno se dá překonat, jenom je to těžší a musí se přijít na to, jak s tím zacházet. – Tolik můj příspěvek do diskuse.

Reakce na komentář: Wheeeze #131Načítám náhled komentáře...

91
Mrcik 02. 08. 2006 20:20

Reakce na Adalbert Stiftr #85Načítám náhled komentáře...: S tou glukozou bych to moc nepřeháněl, nemám to sice ověřený z praxe, ale když se to přežene tak z toho může být až hypoglykemicekej šok. Tělo totiž na zvýšenej obsah glukozy zareaguje tím, že zvýší hladinu inzulinu a ten posléze rapidně sníží krevní cukr, když je hodně málo krevního cukru(teda glukozy) tak je ten hypoglykemickej šok, na kterej tělo odpový zase zvýšením cukru a takhle se to furt střídá dokud se hladina glukózy v těle nevyrovná. V případě braní fruktozy je to ale jinak, protože fruktoza se v těle rozkládá prací jater a inzulin na ní nemá vliv (právě proto je tvrzení, že při braní cratinu je dobré pít džus myslné). A protože je glukoza snižována inzulinem, vydrží tedy v krvy mnohem méně než fruktoza. Podle mě by bylo nejlepší pít fruktozou v průběhu cvičení a množství dle intenzity (vždy raději míň než víc). A po cvičení by v sacharidovým nápoji měli být oligosacharidy.

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #95Načítám náhled komentáře...

92
joseph 02. 08. 2006 22:03

Reakce na Adalbert Stiftr #75Načítám náhled komentáře...: Hmm jenze oni ti 100kg typci maj mozna pravdu, sila svalu totiz roste s prurezem, nikoli s hmotnosti, takze mensi clovek sam sebe zvedne s mensim usili nez clovek vyssi se stejnym pomerem hmotnost vyska. Mno a k tomu namakani, je fakt ze dedicny vlohy tam hrajou velkou roli, treba ja sem takovej ten vytrvaleckej typ, BMI okolo 22, sem hubenej, ty bys rekl 30kilo i s klicema, pravidelne sportuju nekolikrat tydne (behm florbal, basket, tenis) stravu nijak vedecky neresim ale postavu typu V naberu jen s tema praskama, proste kazdej ma svou telesnou konstituci a pohybuje se v jejim limitu..

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #96Načítám náhled komentáře...

93
Uris 03. 08. 2006 08:07

Reakce na Adalbert Stiftr #83Načítám náhled komentáře...: Až o rodiče přijdu, bohužel už jsem přišel o tátu. Tak mě bude na prvním místě moje vlastní rodina. Myslel jsem opravdový kámoše, kteří mě nepodrazí. Ale je fakt že na 100% to vědět nemůžu.


94
Zed 03. 08. 2006 09:04

Reakce na Mrcik #5Načítám náhled komentáře...: Co se týče rychlosti metabolismu – látkové výměny, tu můžeš regulovat právé intervaly dodávané potravy. Tři velká jídla za den nutí organismus důkladně potravu zpracovat. V případě více malých chodů v půběhu dne (šest a více), tělo nemá co, tak dlouho zpracovávat a zvykne si na pravidelné (je vhodné jíst pravidelně) a časté přísuny potravy (právě kvůli stereotypu který si tělo vytvoří).

Co se týče intenzity trénování, tak já zase nesouhlasím s Tebou. Člověk který za posledních pět, deset let doběhl maximálně na záchod neuběhne pět, deset kilometrů (půl hodiny hodinu v kuse) to není prostě v jeho silách. Ale to neznamená, že nemůže tréning "běhání" začít jako půlhodinové rychlé procházky. Stejně tak v posilovně především z počátku nemá smysl cvičit s maximem, jako spíš s lehčí vahou a natrénovat techniku… při tom Ti až tak přetrénování nehrozí.


95
Adalbert Stiftr 03. 08. 2006 09:49

Reakce na Mrcik #91Načítám náhled komentáře...:
Samozřejmě jsem měl na mysli rozumné dávkování a v momentě, kdy to tělo potřebuje – ne že někdo do sebe napere čtvrt kila na ex!
Opakem glykemického šoku je zase hypoglykémie, tj. akutní nedostatek cukru, který také působí problémy. Například z vlastní zkušenosti vím, že pokud si po tréninku nedám namíchanej nápoj s glukózou nebo v nejhorším případě prostě něco s vysokým obsahem sacharidů (třeba několik banánů), tak se zhruba tak po 20 – 30 minutách začne dostavovat celková slabost, pocity na zvracení atd. A to samé s jídlem – když po tréninku dojedu domů (cesta trvá cca hodinu) a nezačnu si hned připravovat jídlo, abych ho co nejdříve snědl, nebo ho nesním okamžitě, dostavují se podobné příznaky a ještě jsou „vylepšené“ o celkový svalový třas a úbytek síly. A nedej bože se po tréninku nenajíst, to může tělo tak rozhodit, že si člověk zadělává na delší stonání.
Přečetl sis, co jsem psal? Po tréninku tělo potřebuje energii co NEJRYCHLEJI – a nejrychlejší energie je z monosacharidů – proto je glukóza, obzvláště bezprostředně po tréninku, v rozumném množství tím nejlepším řešením.

Reakce na komentář: Mrcik #105Načítám náhled komentáře...

96
Adalbert Stiftr 03. 08. 2006 10:08

Reakce na joseph #92Načítám náhled komentáře...:
Nemají pravdu, je to jen další alibi, to mi věř! Třeba takové shyby jsou jen a jen o tréninku – o tvrdém tréninku. Právě proto, že pracuješ s vahou vlastního těla, tak je může zvládnout skoro každý na rozdíl třeba od toho, že kluk co se z 50 kilo hmotnosti dostal posilováním na 80 kilo jen těžko může dřepovat s 200 kilama (teda pokud jede naturálně), zatímco člověk, kterej má normálně přes 100 kilo, ten to při správném tréninku zmákne.

Jo, já jsem taky hubenej – když sem začínal cvičit, měl sem asi 55 kilo! Nepopírám, že lidi se lišej ve schopnosti nabírat svalovou hmotu – jen jsem chtěl říci, že je potřeba se oprostit od toho vnímání kulturistiky jako toho, že člověk pak musí vypadat jako Coleman, jinak je lúzr! To je kravina a já znova opakuju, že pro 99,99% lidí je to úplně „of topic“. Tady jde o to, jak člověk vypadá, než začne cvičit – je to třeba nic moc, ale podaří se to zlepšit – a v porovnání s tím, co bylo na začátku, je to pokrok a vypadá to dobře! Vždycky musíš vycházet z toho, jak jsi vypadal TY sám než si poprvé vlezl do gymu a nebrat v úvahu lidi, co vidíš v časákách – ti mají nesrovantelně lepší podmínky a tím nemyslím jen to, že hned musej sypat – je to ve výživě, tréninku, odpočinku – nedělají nic jinýho než cvičení, zatímco normální smrtelník chodí krom toho ještě do školy, práce atd.

Stravu nemusíš řešit nijak vědecky – stačí se držet pár zásad a pak se začne něco dít.

Promiň, ale věta, že „postavu typu V naberu jen s tema praskama“ je kravina nehorázná!!! Jednak, když už konkrétně mluvíš o Véčku, tak na to je samozřejmě nejlepší cvik SHYB – zkus je drtit tak rok 2 – 3 krát týdně a uvidíš, jak se ti na zádech napne triko a porosteš! Záda jsou základ – je to nejosvalenější partie na těle a kdo je má dobrý, vypadá velkej, ať má tělesnou konstituci jakou chce!
Zase tady mám pocit, že je z toho cítit takový to alibi ve stylu „nemám postavu na to, abych vypadal jako ty kulturisti z časáků, tak se nebudu snažit, protože to nemá cenu“! Tohle fakt nemůžu pochopit – dyk je to přeci úplně jedno – důležitý je něco dělat a ne jen skučet – věř mi, že když vážíš třeba 60 kilo a nabereš byť jen pitomejch 5–10 kilo, tak to bude sakra vidět a znát! Vylepšíš tím sebe a svoji postavu a nebudeš jí porovnávat s neporovnatelným v podobě třeba Ronnieho Colemana!

Reakce na komentář: joseph #102Načítám náhled komentáře...

97
Adalbert Stiftr 03. 08. 2006 10:32

Reakce na Cartman #87Načítám náhled komentáře...:
4.Tady jen dvě věci – sval sice funguje na podobném principu, jako hydraulika, ale na rozdíl od ní potřebuje regeneraci.
A za druhé – o Armstrongovi a cyklistice vůbec si myslím svoje, takže bych to rozhodně nedával jako příklady. Diskusi vedu pouze o naturálním sportování.

7.Tohle všechno zvládáš za 40 minut? Podle tý intenzity už je to skoro aerobkaJ Né, vážně – principiálně je to prostě kruháč, kterej se dělá, když chce člověk shodit sádlo, to je fakt. Nebo taky na začátku posilování, aby došlo k celkovému zpevnění těla a adaptaci svalů na zátěž než dojde k rozdělení tréninků podle partií.
Já třeba takhle trénovat nemůžu, protože bych ztrácel to málo svalů, co jsem nabral. Osobně cvičívám klasické tréninky, tj. každou partii ideálně 2× týdně (když to nestíhám, tak vždycky měsíc jedu nějaké 2× a nějaké 1× a pak to prohazuju), většinou základní těžké cviky – série 3 – 4 a opakování 5 – 7. Někdy to modifikuju různejma supersériema, ale to je marginální.
V současnosti teda jedu trénink HST, takže to je ale zase něco jiného.
A k těm shybům – když sem začínal, neudělal sem ani jeden :-) Ale začal jsem je fakt dřít a teďka dělám tak 3×10 bez zátěže, s 5 kilovým kotoučem na pásku tak 3×6–8 a 10 kilovým kotoučem tak 5×5.
Je to tím, že jsem to nezačal vojebávat na kladce a dělal je od začátku co posiluju. A nakopal bych si do řiti za to, že sem tohle neudělal i u dřepů a strašně dlouho to šidil na legpressu. Ale zase je plus, že teďka už dřepy dělám :-)

Reakce na komentář: Cartman #98Načítám náhled komentáře...

98
Cartman 03. 08. 2006 12:03

Reakce na Adalbert Stiftr #97Načítám náhled komentáře...:
4. Ja vim…"trosku" se tam sype :-(. Letosni Tour tomu dala korunu, sakra…Ale i tak ti chlapi (a zeny taky, i kdyz jejich cyklistika neni tak sledovana) snesou naprosto NEUVERITELNE zateze!

K te regeneraci jeste jednu vec…NESMI se podcenovat! To jsem nikde nenapsal. Pokud clovek zvysuje zateze pomalu a s rozumem, tak snese za par let take zateze, o kterych si na zacatku myslel, ze jsou jen pro profiky. Je nezbytne sledovat vlastni telo a "naslouchat" mu. Toto je snad uplne nejlepsi pristup. Ale zase to chce zkouset (a zkouset) co, kdy, kde, po jake cinnosti a jak dlouho boli, jak regeneruji, co mi nejlepe pomaha regenerovat (strava, masaze,…). Takova pravidla jako "cvic 5 dni v tydnu a dva regeneruj, jednou za mesic si dej 5 dni uplny voraz" si kazdy musi najit sam. V globale je samozrejme nutne si o sportovni regeneraci neco precist (jako o vsem :-) ).

7. Za 40 minut jenom ten kruhac. Predtim je jeste 10 minut veslovaci ergometr a protazeni, po kruhaci ergometr a asi 15 minut protahovani ;-). Takze celokovy cas se blizi hodine a pul (s prevlecenim a sprchovanim dvema :-) ). Ona to JE aerobka…jeste pred dvema mesici jsem to mel opravdu velmi vazne problemy udychat, ne uzvedat! Ale me jde o aerobni aktivity, velky jsem dost: vyskoy jsem 182cm a obvod hrudniku mam 117cm a to na nem nemam ani moc svalu (zato tuku je tam jeste dost a dost :-) )! Proste – pullovery na rozsirovani fakt nepotrebuju :-).

A k tem cvikum – setavil jsem si seznam nejdulezitejsich cviku, ktere jedu VZDYCKY (poradi neudava prioritu, jsou proste vsechny dulezite):

Drepy, shyby, benchpress, zkracovacky, zdvihy nohou ve visu, bicepsovy zdvih velkou cinkou, vypady, tlaky jednoruckami hlavou nahoru na "horni" prsa, Francouzske tlaky EZ osou a tlaky jednoruckami (nebo osou, tak nejak chaoticky to stridam ;-) ) na ramena vestoje.

To je deset cviku. Aby mi to dalo tech 12 cviku, ktere potrebuju do kruhace, musim jeste nejake dva vybrat "chaoticky". Vetsinou to jeste jsou sedy lehy na sikme lavici, legpress a nekdy zakopavani na stroji. Stroje vyjmecne (spise vubec) a kladky nikdy. Na to uz stejne nemam ani cas ani energii.

Zaverem bych chtel jeste rici, ze s tim "nakopanim do riti" ma snad kazdy neco. Taky jsem zpocatku delal v posilovne VELKE chyby, ale nastesti jsem se nezmrzacil. Dneska uz je (doufam ;-) ) nedelam.

Reakce na komentář: Cartman #99Načítám náhled komentáře..., Mrcik #103Načítám náhled komentáře..., Adalbert Stiftr #116Načítám náhled komentáře...

99
Cartman 03. 08. 2006 12:41

Reakce na Cartman #98Načítám náhled komentáře...: Jeste jsem v tech cvicich zapomel kliky na braadlech…ale ty davam zase na stridacku s EZ osou :-)


100
bazzi 03. 08. 2006 15:12

hm něco na tom bude


101
Honza 03. 08. 2006 18:38

Jen jednu otázku…

Začal jsem chodit na tuhle stránku protože mám silné problémy se seznamováním… bude mi 20 a neměl sem ještě ani jedno pitomý rande… a líbily se mi zdejší články a diskuse…

Ale toto??? Článek se jmenuje Praxe sebevědomí a sebedůvěry a diskuse??? Co to má jako být? Poradna pro kulturisty? Nezajímá mě kolik kdo uděláte kliků! Choďte do práce kde se manuálně pracuje a pak uvidíte jak se dělaj svaly.
Nechci být nepříjemný nebo co… ale opravdu to tady je o něčem úplně jiném než jak kdo z vás posiluje… toto si můžete řešit někde na fitness.cz nebo co já vím kde se to řeší

Reakce na komentář: Mrcik #104Načítám náhled komentáře..., Lenka #106Načítám náhled komentáře..., Cartman #112Načítám náhled komentáře..., Adalbert Stiftr #116Načítám náhled komentáře...

102
joseph 03. 08. 2006 19:05

Reakce na Adalbert Stiftr #96Načítám náhled komentáře...: Hmm za vsim nehledej alibi pro neco, to co sem napsal je pravda, proste tezsi a vyssi lidi to maj pri shybem tezsi nez mensi a lehci..nevim co je na to tak nepochopitelnyho to je biologie SS…
..no a k ty postave..nehledam vymluvy, proste sem takovej jakej sem a kazdej clovek ma vazne svy limity pres ktery prirozenou cestou nepreroste.. ja nevidim duvod proc bych mel vyhazovat cas a prachy za posilku navic, ve sportech co delam ostatnim v poho stacim, sem zdravej cejtim se vyborne a holek mam dost :-) (stejne ty na svaly vetsinou neletej..) Jediny mezery co mam budou v ty strave, posledni dobou mam kvuli praci a kalbam problemy s tim jist pravidelne no, snad se to po prazkach zlepsi… :-(


103
Mrcik 03. 08. 2006 22:21

Reakce na Cartman #98Načítám náhled komentáře...: Já jsem cca rok cvičil podle sestav a teď na ty sestavy posledí asi půl rok uplně kašlu, vždycky se snažím odcvič si na co mám zrovna chuť a co potřebuju. Konzultoval sem to se svým trenérem (rovněž kámošem) a von říkal, že je to takhle učinnější, a pokud nejsem profík tak to bude to nejlepší co můžu udělat. Vždycky se snažím odsvičit tak ňák všechny partie za tejden. Výhodou je, že často měním cviky, a protože cvičím jen to na co mám chuť nedělá mě problém se plně soustředit na daný cvik a dát do něj všechno, druhý den mám tímto stylem mnohem víc zničený svaly v tom dobrým slova smyslu, takže si myslím že je to teda lepší.

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #116Načítám náhled komentáře...

104
Mrcik 03. 08. 2006 22:23

Reakce na Honza #101Načítám náhled komentáře...: Tak pokud tě něco zajímá tak se zeptej a pokud né tak běž k jinejm článkům, nebo můžeš třeba přízpěvky o kulturistice přeskakovat :-).


105
Mrcik 03. 08. 2006 22:28

Reakce na Adalbert Stiftr #95Načítám náhled komentáře...: S těma monosacharidama po tréninku moc nesouhlasím, podle mě by se měli dodávat během tréninku a po tréninku spíš něco co nedá energii najednou ale dá jí to aspoň trochu postupně(např. v průběhu půl hodiny), pokud ale nejsou monosacharidy dodávány během tréninku, bylo by vhodné je do sachari´dáku zařadit.

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #116Načítám náhled komentáře...

106
Lenka 03. 08. 2006 23:39

Reakce na Honza #101Načítám náhled komentáře...: Hele, Honzo, já asi tomu moc nerozumím, nejsem kluk, ale kdybych byla… a v tvé situaci… napadlo mě tohle: Vyhlídni si nějakou kamarádku, prostě nějakou holku, která se ti nelíbí tak moc, abys z ní začal koktat, když bys na ni měl promluvit, ale sympatická ti trochu je a máš k ní nějakou důvěru, může to být i nějaká ségra kamaráda nebo tak, může mít i kluka… nějakou už objevíš. Jdi za ní, že bys od ní něco potřeboval. Prostě že bys potřeboval vědět, jak pozvat na rande, aby to ta holka vzala, jak to navlíknout, co pak na randeti dělat, jestli tohle nebo tamto… Vezmi to jako legraci, snaž se, aby to ona tak chápala, může ti i něco poradit, může s tebou na jedno výukový rande jít a pak už navždycky můžeš říct, že už jsi rande měl, uvolníš se při komunikaci s holkama… stane se něco zajímavýho… a že se ti to zdá třeba trapný? Myslím, tedy aspoň ze zkušenosti, že každý první rande je tak trochu trapný a že se při něm občas potí i velký frajeři… tak neváhej a jdi do toho. Ať to dopadne jakkoli, je to pořád lepší než nic.


107
monty 03. 08. 2006 23:47

zlatý Qarkovy články, tohle mi přijde jako kázání o všem a zároveň o ničem…jestli to někomu pomůže, pak OK, ale doufám, že takových lidí je co nejméně…protože jestli někdo potřebuje takovejhle návod na život, tak potěš koště…já jsem třeba docela hubenej, cpu se čím chci a nepřiberu ani kilo, vim, že to je rychlejším metabolismem, ale neni to žádná výmluva, prostě to tak je a kašlu na to…na co se dřít v posilovně, když je mi fajn a aspoň se vyhnu holkám, co berou jenom na svalouše a v hlavě maj seno ;-)

Reakce na komentář: Lenka #108Načítám náhled komentáře..., Cartman #113Načítám náhled komentáře..., Adalbert Stiftr #116Načítám náhled komentáře...

108
Lenka 04. 08. 2006 00:16

Reakce na monty #107Načítám náhled komentáře...: Bezva názor, Monty, takovej zdravej a sebevědomej. (Myslím tu druhou část komentáře)Ale k tvému :"doufám, že takových lidí je co nejméně…protože jestli někdo potřebuje takovejhle návod na život, tak potěš koště" – myslím, že doufáš marně, mnoho lidí potřebuje takovéhle rady (a někteří o tom bohužel ani nevědí :-),je jich hodně a proto to na světě taky takhle vypadá, přesně jsi to vyjádřil: Potěš koště! :-)

Reakce na komentář: monty #109Načítám náhled komentáře...

109
monty 04. 08. 2006 00:33

Reakce na Lenka #108Načítám náhled komentáře...: což je docela smutné…jestli lidi potřebujou rady i jak pít a jak chodit na záchod, aby měli ze sebe lepší pocit, tak to opravdu nemám slov :-D a jinak ještě k tomu, jak je uvedeno v článku, že za to, v jakém jsme stavu si můžeme sami aneb "Opustil vás partner? Můžete si za to sami" – mně přítelkyně ze dne na den sdělila, že se ještě nechce tolik vázat a taky že jsem na ní možná až moc hodnej, takže bum prásk z krásnýho vztahu najednou byly trosky…ale proč bych si měl říkat, že si za to můžu sám, to je nesmysl přece, člověk by se pak utopil v tom bezpředmětným přemýšlení "co jsem jen udělal špatně, proč mě jen opustila"…prostě byla slečna hloupá a najde se snad jiná, která to ocení, že na ní není kluk hnusnej a nedělá na ní machry jako každej druhej dneska :-)

Reakce na komentář: Lenka #110Načítám náhled komentáře..., Adalbert Stiftr #116Načítám náhled komentáře...

110
Lenka 04. 08. 2006 01:11

Reakce na monty #109Načítám náhled komentáře...: "prostě byla slečna hloupá a najde se snad jiná, která to ocení, že…" Vždyť říkám: zdravej a sebevědome – názor. :-) Dobrý. Akorát až ti něco podobnýho řekne už pátá holka (což ti nepřeju, samozřejmě), tak je to trochu na zamyšlení, zatím ale dobrý :-) a věřím, že to vyjde (s tou, jak to ocení).

Reakce na komentář: monty #111Načítám náhled komentáře...

111
monty 04. 08. 2006 01:40

Reakce na Lenka #110Načítám náhled komentáře...: Děkuju, nezbejvá než věřit ;-)


112
Cartman 04. 08. 2006 07:56

Reakce na Honza #101Načítám náhled komentáře...: Ja uz jsem si z toho, ze se diskuze zvrhava, davno delal srandu :-D Ale nazev clanku ma take podtext "Uvedomeni a pece o telo", tak jsem to nejak prekousnul a psal prispevky dale. Mozna, ze to nekomu pomuze…mozna taky ne. ;-)

Jo a mimo jine, kazdy holt nema to "stesti", ze muze manualne pracovat ;-) Pracuji jako programator a to se clovek moc nepredre, ze jo…Jediny pohyb, ktery v praci vykonavam je psani na klavesnici, jezdeni mysi po stole a obcas se jdu projit ven. Takze pohyb potrebuji nejak suplovat, stal se mi z nej konicek a kdyz se naskytne prilezitost k diskuzi s nekym podobne zalozenym, urcite ji neodmitnu. Taky mas (doufam ;-) ) nejake konicky a pokud muzes, tak o nich mluvis, ne?

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #116Načítám náhled komentáře...

113
Cartman 04. 08. 2006 08:55

Reakce na monty #107Načítám náhled komentáře...: Me neprijde, ze se jedna o "navod na zivot". Kdyz ti rodice reknou "studuj a budes se mit dobre", to je taky navod na zivot? Nebo kdyz ti lekar rekne "lezte tri tydny v posteli a hodne pijte", to je take navod na zivot? Me to tak neprijde. Muzes si pak stejne delat co chces. Spise se jedna o dobre minene rady, ktere si kazdy muze, ale nemusi, zaradit jako stripky do te sve osobni mozaiky poznatku, jak, kdy, kde a co delat. Vzdyt cely nas zivot je o znalostech a zkusenostech. Nebo ne? Vychova rodicu, zakladni skola, stredni skola, tanecni, vysoka skola, prace, autoskola, sport, setkavani s ruznymi lidmi, vztahy…

Na teto strance jsou jen nektere znalosti a zkusenosti jinych lidi z techto oblasti uvedeny na dosti omezenem prostoru. Kazdy si muze ten stripek vzit a ulozit nekam do sebe. Co s tim stripkem pote udela je jen a jen jeho vec a vazne pochybuji, jestli znici ci "zmeni" celou mozaiku :-) Porad to bude ten samy clovek, jen zase o trosku zestarnul a "zmoudrel" :-) Takze asi tak…


114
evil 04. 08. 2006 12:02

sqelej clanek OKI, jen tag dal….. a jeste neco k tem co to kritizujou¨… podle me to cele jen proste nepochopily…a to co tu pises je 100% pravda… mě a vím že i spoustě dalsím lidem tvoje clanky pomahaj a menej zivot k lepsimu….. sesmol dalsiclanky co nejdriv… jsi dobrej……….


115
Piero 04. 08. 2006 15:16

Článek zajímavý, velmi mne oslovil, napsaný srozumitelně pro každého, několik bezděčných a v dobré víře vyprodukovaných omylů. Rád bych se zeptal autora: Četl jste něco od Immanuela Kanta? Díky za odpověď.


116
Adalbert Stiftr 04. 08. 2006 23:27

Reakce na Honza #101Načítám náhled komentáře...:
A podtitulek tohoto článku zní „péče o tělo“! Cvičení není nic jiného, takže si myslím, že tvá pozvánka by byla relevantní tak kdyby tohle bylo pod článkem LÁSKA NA INZERÁT!
Nikdo tě nenutí, abys tyhle příspěvky četl!
A k tý práci – každý je na něco – někdo pracuje rukama, někdo hlavou. Třeba já sem naprosto nešikovnej na jakýkoliv manuální práce a tudíž pracuju hlavou. Do posilovny chodím relaxovat.

Reakce na Mrcik #103Načítám náhled komentáře...:
Mno, to je dosti svéráznej přístup k tréninku :-)
Nic proti, ale kdybych volil tuhle metodu a cvičil jen to, na co mám právě chuť, asi bych si jednak ublížil a druhak bych v životě nenabral hmotu.

Reakce na Cartman #98Načítám náhled komentáře...:
Tam se nesype TROSKU, ale asi tak jako v kempu vychodonemeckejch olympioniku. No a cim myslis, ze je zpusobeno to, ze snesou neskutecny zateze :-)?

Reakce na Mrcik #105Načítám náhled komentáře...:
Taková glukóza se při orálním podání samozřejmě nevstřebá hned a najednou.

Reakce na monty #107Načítám náhled komentáře...:
No, tak to je teda fakt nástřel, ta první část, jen co je pravda! Nikdo tě to přece tady nenutí číst!
Zřejmě se cpeš málo, nebo špatným jídlem! Já mám metabolismus sakra rychlej, ale sám na sobě vidím, že přibrat jde, jen se musí chtít a něco pro to udělat! Ale když nechceš, je to tvá věc.
Máš pocit, že kluci stojej vo ženský, co chtěj jen svalouše? Většinou platí, že vrána k vráně sedá, takže jednodušší slečny vyzobou jednodušší chlapce, kteří na ně nemají velké nároky. A neplatí, že kluci, který choděj do gymu maj v hlavě seno, jak si spoustu lidí myslí.

Reakce na monty #109Načítám náhled komentáře...:
Tady steleš rozumama a pohoršuješ se nad tím, že tady jsou návody "na všechno" a pak z tebe vypadne tohle…fakt nemám slov.

Reakce na Cartman #112Načítám náhled komentáře...:
Jojo, tak nějak – sedím ve škole, v práci, doma při učení a u počítače. A kdybych necvičil, budu jak chroust a celkově budu fyzicky chátrat…a to fakt nechci!

Reakce na komentář: Mrcik #117Načítám náhled komentáře..., monty #130Načítám náhled komentáře...

117
Mrcik 05. 08. 2006 09:38

Reakce na Adalbert Stiftr #116Načítám náhled komentáře...: Samozřejmě cbičím sestavu, mám rozvrženo např. že dnes si mám odcvičit stehna lýtka, biceps a triceps. Co ale budu cvičit to se rozhodnu až ve fiktu. Proč bych si měl ublížit??, když budu mít dobrou techniku a budu řádně rozcvičený, tak není důvod abych si ublížil.
A s tou glukozou máš teda asi pravdu no.

Reakce na komentář: Adalbert Stiftr #118Načítám náhled komentáře...

118
Adalbert Stiftr 05. 08. 2006 13:35

Reakce na Mrcik #117Načítám náhled komentáře...:
Proc? No ja totiz to "cvicim si, na co mam chut" beru jako, ze cvicim, co mne bavi…a to nejsou teda vsecky partie…a kdybych cvicil jen ty, co mne bavej, dostavi se casem nejaka svalova disbalance a ublizim si :-(
Dobra technika je ti k hovnu, pokud chces pridavat vahy a pritom nemas posileny cely telo.
Ale asi sem spatne pochopil, jaxi to myslel.

btw…a podle ceho se jako primo v gymu rozhodujes, co budes cvicit? to by mne fakt zajimalo… :-)

Reakce na komentář: Mrcik #120Načítám náhled komentáře...

119
Rejpal 05. 08. 2006 16:31

Lidi, z těch příspěvků se jednomu až nafukuje hlava. Že vás to kecání tady ještě baví…


120
Mrcik 05. 08. 2006 16:54

Reakce na Adalbert Stiftr #118Načítám náhled komentáře...: Prostě mám plán podle kterýho cvičím skoro celou dobu co chodím do fitka (v plánu je sestava A-prsa, záda, břicho; B: stehna, lýtka, biceps, triceps, ramena). A cviky který budu na jednotlivý partie cvičit se rozhodnu vždy až ve fitku. Někdy když mi třeba ňáká partie zaostává, nebo třeba něco nestihnu tak si udělám eště C, kde dodělávám co je třeba. Tak a teď už mě snad chápeš. :-)


121
reno 05. 08. 2006 22:48

To jidlo spis maspon 6× denne, dulezity je zdroj sacharidu, hlavne pomalu stravitelne. Piste si, ze vim co rikam. Zmena je to znacna, pak uz se nebudete divit, kdyz zacnete v autobuse flirtovat se zenskou a ona, jen at si klidne prisednete, ze bude rada, kdyz bude vedle ni sedet peknej muzskej. :-) Makat na sobe, pak se budete citit lepe, s tim prijde zlepseni sebevedomi, prestanete se na lidi sklebit. Usmivate se, oni se zacnou taky usmivat. Pak chtej aby jste s nimi nekam jeli atd. :-)


122
Pako 06. 08. 2006 20:33

Já bych řekl, že takový take home message tohoto článku (hlavně první části) je, že život je ve vašich rukou a je jen na vás, co s ním uděláte. Pokud jste nespokojeni sami se sebou (= nízké sebevědomí), musíte zatnout zuby a začít s tím něco dělat. Nebýt pasivní a říkat si, jaký já jsem chudáček. Co se týče těch priorit, je důležité mít buď sebe vysoko nebu tam mít lidi, které máme skutečně rádi, KTEŘÍ MAJÍ RÁDI NÁS A KTEŘÍ TO CHTĚJÍ. Jde o to, abyste byli schopni bez těch druhých existovat. Vyhnete se riziku, že pokud tyto lidi ztratíte (např. děti odejdou z domu), budete pořád v pohodě. Taky si uvědomte, že přehnaná péče druhým škodí. Musí v tom být rovnováha. Nesmíte na sebe zapomínat. Já se třeba příliš staral o druhé a o sebe ne, až jsem začal být nespokojený sám se sebou a ty druhé jsem kvuli tomu začal skoro nenávidět. A oni mě, protože sem se jim moc montoval do života.
Pokud máte sklony k nadváze, cvičení a zdravá strava z vás neudělají kulturistu ani nic jiného, ale určitě to bude lepší, než je to teď.
Druhá část je už jen konkrétní návod, který asi vyhovuje Okimu. Řekl bych, že je to ta méně podstatná část a diskutovaná už jinde. Ale pro začátek dobrý.


123
Pako 06. 08. 2006 20:56

Teď mě napadla další dvě věci.
Celý článek je pro lidi, kteří jsou nespokojení sami se sebou, tj. musí něco změnit a musí se nad tím nejdříve zamyslet, přijít na to, co chtějí a co by měli udělat.
A s tím cvičením je to vpodstatě stejné, jako s tou plastickou operací. Vlastně se snažíte změnit něco, s čím jste nespokojení. Jen to vyžaduje více snahy. Nejdůležitější je najít pravé důvody nespokojenosti se svým životem a na těch pracovat. U toho nosu to může být jen zástupný problém a skutečný důvod je někde jinde. (Třeba se dlouhodobě nevěnujete sami sobě a jen plníte přání druhých lidí -> pomůže dát sám sebe v žebříčku priorit výše.) Jsou ale lidé, kteří jsou fajn, jenom mají ten hrozný nos, kvuli kterému s nimi nikdo nechce chodit. Takový problém vyřeší jen plastická chirurgie.


124
Lenka 07. 08. 2006 00:13

S tou plastikou… Nevím, jak kdo, konkrétně já znám poměrně hodně lidí, ale nikoho s nosem (ani s jinou částí těla vhodnou k plastické operaci), pro který by s ním(s ní) nikdo nechtěl chodit. Znám ale jednu sedmnáctku, které dali rodiče peníze na plastickou operaci, aby si z hezkých prsou dvojek nechala udělat vysněné trojky. Znám taky jednoho člověka, který byl popálený na obličeji, měl vlastně plastiku minimálně na půlce tváře… ale holky na něj děsně letí, vždycky měl partnerek spíš přebytek než nedostatek. Plastická chirurgie je určitě dobrá pro lidi po úrazech, po narození např s rozštěpem rtu, ale jinak… vy znáte někoho, kdo by tu plastiku doopravdy potřeboval? Musím se přiznat, že já ne. Znám však mnoho lidí, kteří se stydí nemožným způsobem za svůj normální zadek, za svou domnělou tloušťku, domnělou hubenost, a hlouposti, které kdyby o nich nemluvili, ani by si toho člověk nevšiml. Znám pár lidí, kteří mají sebevědomí někde u kotníků, proto se chovají divně, a proto s nimi nikdo ani nekamarádí, natož aby s nimi někdo chtěl chodit. Takže… ?

Reakce na komentář: mirek #164Načítám náhled komentáře...

125
Vrt 07. 08. 2006 01:33

Tak opet k tematu plastickych operaci.. Proste jsou upravy, ktere skutecne mohou dane osobe pomoci, jak psychicky, tak fyzicky. Kdyz se clovek muze vzhledove vyrovnat ostatnim a chybi k tomu jenom tento krok. Kdyz to clovek vidi ve svych ocich jako chybu a ta chyba zmizi, tak ten clovek dostane nove sebevedomi. Je smesne, kdyz nekdo, kdo vypada dobre opovrhuj plastickymi operacemi, kdyz sam zadne nepotrebuje. Nevidim zadny duvod, proc rikat ne plastikam. Jsou lidi u nichz se to stane nemoci a budou se honit za nejakou dokonalosti. Na druhou stranu mame spoustu celebrit, ktere tyto operace pravidelne podstupuji a diky tomu vypadaji mnohem lepe (urcite nekdo z vas nejakou takovou ma rad, treba o tom ani nevite :-). Proc tedy nemuze u normalni clovek? Kdyz se to u nekoho stane nemoci, tak je to jeho problem, kdyz si holka zmeni velikost prsou, aby byla (o prso) dokonalejsi, tak tohle pocinani asi i odrazi jeji charakter a treba ja nemam zapotrebi se s nekym takovym zahazovat, ale nevadi mi to, protoze to stale je jeji problem. Presto jsou lidi, kterym to skutecne pomuze, tak kdyz to nekomu mze pomoci, proc to nedovolovat. Liposukce? Ja sam bych to asi nepodstupoval, ale pro nekoho to muze byt proste zkratka. Pokud to spatne pochopi, tak za nedlouho bude zas tlustej, pokud ne, tak dostane sanci zacit odznova a starat se. Proc mu mame zakazovat doprat si tuhle zkratku? Stale bude na nem jak bude vypadat v budoucnu. Proste nevidim jedinej duvod,proc zakazovat plasticke operace. Je to na tech lidech a my nemame pravo rozhodovat, za ne.

Reakce na komentář: Lenka #126Načítám náhled komentáře...

126
Lenka 07. 08. 2006 09:49

Reakce na Vrt #125Načítám náhled komentáře...: Nejde o to něco zakazovat, něčím opovrhovat, vůbec ne. Konkrétně já jsem psala, že bych ráda věděla, zda jste se někdo setkal s někým, kdo by tu plastiku opravdu podle vnějšího pohledu potřeboval. Tak setkal? Vzpomínáte si? Já si totiž vzpomenout opravdu na nikoho nemůžu. Teoreticky by to znamenalo, že je hodně lidí, kteří jsou "oškliví" jen ve svých očích. Takže by možná mohli změnit pohled na sebe a ušetřili by za operaci a případné komplikace. Tak jsem to myslela. – (Celebrity bych sem nepletla. To je zvláštní umělý svět.)

Reakce na komentář: Vrt #129Načítám náhled komentáře...

127
paja 07. 08. 2006 09:55

Reakce na Klea #3Načítám náhled komentáře...: Clanek se mi taky libi!!


128
FireStorm 07. 08. 2006 15:27

Proc se vzdy zaseknete u nejake nepodstatne <|>oviny a rozebirate to misto toho abyste se snazili pochopit celkovy zamer. Dobrej clanek! As of you people, think outside the box.


129
Vrt 07. 08. 2006 18:06

Reakce na Lenka #126Načítám náhled komentáře...: OK. Jo, zase chapu, ze nekdy je asi lepsi skutecne najit psychologa a zkusit zjistit jestli problem je skutecne realny, nebo to ma ten clovek jenom uvnitr sebe. Bylo by to asi rozumnejsi. Ale myslim, ze znam par lidi (od videni), kterym by plastika neuskodila. Nevim jestli ji skutecne potrebuji k normalnimu zivotu, ale myslim, ze by sme se na ne nemohli za to zlobit (pokud nejsme zarlivi, nebo silne konzervativni). Myslim, ze neni vzdy nutne, aby se clovek smiril s tim, ze je osklivy.


130
monty 07. 08. 2006 21:30

Reakce na Adalbert Stiftr #116Načítám náhled komentáře...: nic jsi nepochopil…to seno v hlavě patřilo těm holkám, co je zajímaj jenom svaly a nablejskanej bourák a takovejch holek je sakra moc…a za druhý se nad ničim nepohoršuju, články na tomhle webu se mi líbí, ale tenhle mi prostě nesedl, mám k němu výhrady a hotovo


131
Wheeeze 08. 08. 2006 11:48

Článek se mi moc líbí, už se těším na péči o duši :-)
Pokud někdo nemá na 1. místě sebe(a své potomstvo-zachování rodu je stejně silný pud jako pud přežít), zavání to závislostí a závislost (jakákoliv) může sebevědomí jen uškodit..
Reakce na Lenka #90Načítám náhled komentáře...: Naprosto souhlasím! S hormony hospodaří mozek, takže pokud se někdo snaží změnit svoji váhu a má v pořádku žlázy s vnitřní sekrecí, pak jediné, co mu brání v přibírání (hubnutí) je jeho "naprogramování" mozku. Na mozek platí nejlépe asi VÍRA – teď nemyslím náboženství, ale třeba jednoduchý příklad: když věřím, že svaly nenaberu, tak je prostě nenaberu a když budu věřit, že mi narostou i při čištění zubů, tak tomu tak bude. Na to, kde je hranice mezi genetikou a řekněme tím, co jsme za život(myšleno po početí) okoukali neexistuje shodný názor.
Jinak holkám bych doporučila břišní tanec 1)je tam příjemná atmosféra, a děláte něco pro sebe 2)pokud se tančí správně, měl by být zdravý 3)po zvládnutí určitých základů vypadá jakékoliv tělo při pohybu ladně


132
XXX 08. 08. 2006 18:40

delam kulturistiku, dost toho vim.. a muzu rict, ze si me az prekvapil, jak "odborne" si pojal dietu a cviceni

jen ten ubytek 0,5kg/tyden je nepresny, necha se za tyden hubnout(schazovat spek, NE vodu, glykogen, svaly)

Dobra prace, Qarku!!!


133
Mikmik 09. 08. 2006 15:57

sorry za offtopic ale objevil jsem docela dobrou stranku
napisu slovy: http://www.damokles.cz/?id=244724

:-D


134
Amo 10. 08. 2006 16:51

Zajímalo by mě jak si to myslel s těmi "matematickými úvahami v této části: Vrátím se ke křesťanství (nebo spíše kalvinismu): „Bůh pomáhá těm, kteří si sami pomohou.“ (žádám o pominutí matematických úvah)


135
Hydr0gen 11. 08. 2006 12:08

"Remember compliments you receive, forget the insults; if you succeed in doing this, tell me how."

:-). Chytré… Říkáš Baz Luhrman? Ten, co točil Moulin Rouge?


136
roboT 14. 08. 2006 00:34

Ehm…to cos napsal neni nic co bych nevěděl, určitě nejsem sám. Selským rozumem a normálním přístupem si to člověk snad sám uvědomí, jedině že by byl mírně retard tak by mu to nedošlo. A to psaní o jídle a pití snad víme od našich maminek a babiček, ne? O cvičení, to není žádná novinka a neznámá věc, vzhled to je každého věc a taky nevím co by tam mělo být nejasného…Spíš mi to připomíná příručku pro ty co celou dobu žili v jeskyni a chtějí začít žít v civilizaci.. :-(


137
roboT 14. 08. 2006 00:38

a dodatkem: tamty věci o tom že JÁ jsem ten nejdůležitější se mi zdají spíš egoistické bláboly. Jakási péče o vlastní tělo je přednější než rodina, přátelé?! Asi bych se těžko šel sprchovat když by potřeboval bratr helfnout třeba se stěhováním. Tebe by asi stršně štvalo že se osprchuješ až za 3 hodiny nebo co?? Možnás to tak nemyslel ale je to z toho trochu cítit no ne?

Reakce na komentář: Cartman #139Načítám náhled komentáře..., Cartman #140Načítám náhled komentáře...

138
poky8 14. 08. 2006 11:41

Abych pravdu řekl, tak tenhle článek se mi taky vůbec nelíbí a podle mě je zbytečnej, ale tak oceňuju tu práci, co si s ním dal…


139
Cartman 14. 08. 2006 14:03

Reakce na roboT #137Načítám náhled komentáře...: Ale vzdyt v zivote DELAS VSECHNO PRO SEBE! Jen se nad tim trosku zamysli… Tvuj priklad – pomoc brachovi se stehovanim. Pujdes mu pomoci pouze v pripade, ze vis, ze z toho budes mit dobry pocit. TY z toho budes mit dobry pocit, protoze jsi nekomu pomohl. A nepujdes se tedy sprchovat. Kdyby te bracha porad jenom spickoval, urazel, ukazoval ti, jak jsi neschopny, tak silne pochybuji, zda bys mu sel jeste nekdy s necim pomoct (urazi tve ego). Sel by ses napr. sprchovat. ;-) A takto muzes premysled uplne nad vsim. A 3 hodiny se sprchovat, to neni egoismus, ale nejaka fobie ci obsese, ne? :-D

Ted trosku off topic (o tomhle asi napise Oki druhy dil, ale me to proste neda). :-)

Ja si taky dlouho myslel, ze nazor, ze clovek vse dela pro sebe je projev egoismu a sobectvi, ale neni tomu tak. Napriklad jsem nebyl sto pochopit, jak zobecnit toto pravidlo (tedy, ze JA jsem stred vseho MEHO byti) napr. na lasku, vztahy v rodine, atd… Ale jde to. Nejedna se o nic jednodussiho nez o vymenny obchod s emocemi. Kdyz te nekdo pochvali, souhlasi s tvym nazorem, projevi soucit, pomuze ti, atd. – budes stastnejsi, emocionalne plnejsi a take se temto lidem zacnes odvdecovat stejnou merou. Zase ti druzi budou stastnejsi a opet dokola a dokola. Jak funguje opacny pripad, tedy se zapornymi emocemi, je ti asi jasne.

K tomu, abys byl tohoto schopen se ale nejdrive musis uvedomit. Musis se poznat. A v tuto chvili si uvedomis, ze se jedna pouze o TEBE a TVE pocity, ktere ovlivnuji lidi kolem tebe. A zase oni lidi kolem sebe, tj. i tebe. ;-) Neni nic dulezitejsiho nez jsi ty sam! Vsichni jsme tak trochu egoiste. Chceme slyset, ze jsme dobri v nejake cinnosti, atd… Egoista je vsak clovek, ktery tyto emoce pouze bere. Porad od vsech MUSI slyset, ze je nej v tom ci onom, jak neni dokonaly, atd… Pokud mu zminene "honeni ega" neni doprano, vysvetli si to, jako utok na svou osobu, stane se (v lepsim pripade) protivnym, (v horsim pripade) agresivnim. Temto lidem chybi (vice ci mene, to uz zalezi na konkretnim stavu dane osoby) schopnost DAVAT – tj. chvalit, rozesmivat, pomahat… Rozdil mezi mym pristupem k druhym lidem a pristupem egoisty je doufam patrny.

Napsal jsem to zmatene, nejsem prece jen psycholog, ale programator a na vyse uvedene jsem tak nejak prisel sam. Takze me, prosim, nekamenujte ;-) Debate se ovsem nebranim.

Reakce na komentář: roboT #141Načítám náhled komentáře...

140
Cartman 14. 08. 2006 14:32

Reakce na roboT #137Načítám náhled komentáře...: Pardon, to s tema 3 hodinama jsem spatne precetl. Ty tam mas AZ za tri hodiny :-) Ale v dusledku to nic nemeni. Sorry ;-)


141
roboT 14. 08. 2006 18:08

Reakce na Cartman #139Načítám náhled komentáře...:
Dik za názor. Ale nesouhlasím s tím, že všechno děláš pro sebe. Občas je prostě nutné odstrčit příjemné a dělat nepříjemné. Přece nejde dělat jenom příjemné věci a spoléhat na tebou zmiňovaný obchod s emocemi.
Ego chápu jako něco malého uvnitř nás, co si každý chrání. Je křehké ,a proto se o něj bojíme. Ego je něco co člověka snižuje. Když se ego začne lidským úsilím zmenšovat, je člověk SVOBODNĚJŠÍ a žije se mu LÉPE. Není ovlivňován podle okolí v důležitých věcech(tj. nesnaží se zalíbit cestou která je mu vlastně nepříjemná), ale žije si podle svých názorů a respektuje jiné. Nesoustředí se na sebe a nevypočítává, co mu z toho kápne, nebo co za to bude mít, jak se bude cítit..
Myslím že rozdíl mezi egem a mezi JÁ je evidentní. Já je něco, čeho se ostatní nemohou dotknout. Jsme to my, a ostatní nás nemohou formovat jako plastelínu. Ego je něco, co si myslíme že je pro nás důležité a proto jej hýčkáme. Není to tak. NEpotřebujeme ho.
Sebevědomí a ego je něco odlišného. Sebevědomí nám umožňuje se přenést přes překážky a uskutečňovat to, co opravdu chceme. Ego nás jen BRZDÍ.
Tak to chápu já. Samozřejmě že jsem taky egoista jako každý, neexistuje člověk který by nepochybyl. :-)

Reakce na komentář: Cartman #142Načítám náhled komentáře...

142
Cartman 14. 08. 2006 20:16

Reakce na roboT #141Načítám náhled komentáře...:
Ano, vsechno delas JEN pro sebe…Co to je "neprijemne"? Vysavani, nakupy, sezeni v zakourene hospode, vylet na hory? Kazdemu proti jeho gustu. Neber me tedy s cinnostmi za slovo. Musim to rozdelit, aby to slo lepe videt.

Zijes sam a nebavi te vysavat. Stejene si jednou za cas reknes, ze vysajes, protoze bud zacnes kaslat nebo te prestanou bavit chuchvalce prachu pod posteli. Proste tu cinnost udelas pro sebe. To same s nakupem, pranim, zehlenim, vyletem, utiranim prachu atd. Z uvedeneho jasne plyne, ze neoblibene cinnosti clovek je schopen udelat pro SEBE. Proste vi, MUSI.

Zijes s partnerkou (manzelkou; konec koncu i s rodici je to podobne). Prijdes domu a partnerka ti rekne, ze mas hodit veci do pracky, ze ona to bohuzel nestihla a ze se musi napr. ucit na zkousky. Co udelas? Dejme tomu, ze budes reagovat dle me logiky. Delam to pro sebe, tj. hodim-li pradlo do pracky vykonam vstricne gesto a partnerka by jej taky tak mela brat. Proste na sebe docasne beru jeji povinnosti, kvuli NI (zde vetsina lidi, a ja jeste nedavno take, zastavi veskere uvahy). Jenze zkus pokracovat dale. Kdyz bude stastna parterka, budes stastny take ty, nebo ne? Vzdyt toto je laska, ne? Emocni naplneni ME samotneho z toho, ze nekdo druhy je stastny! Takze timto principem vysvetlim i lasku… Ovsemze, podle tohoto principu MUSI ZIT OBA PARTNERI!

Ted se vratme kousek zpet. Co kdybys zstavil uvahy u "delam to pro ni". Tato veta okamzite vede k tomu, ze od ni budes automaticky neco ocekavat (diky, lasku, jeji ustupky v jinych smerech,…). Pokud "to" nedostanes, budes nastvany, podrazdeny, nesvuj. Tato nalada se pote prenese do celeho vztahu a vztah speje do haje. Takto se da pokracovat do nekonecna. :-) Uz jsem te presvedcil?

A k te druhe, podstatne delsi, casti tve odpovedi.

Proc by melo ego cloveka snizovat? Vzdyt je to nase soucast stejne jako srdce nebo plice. Naopak bych rekl, ze ego velmi uzce souvisi s pocitem vlastni hodnoty. Zkus si predstavit, ze nemas ego. V tu chvili nemuzes sam pro sebe mit zadnou hodnotu. Tim padem ani pro jine lidi. Jak muzes bez ega (nebo s co nejmensim egem) vystoupit se svym nazorem? Vzdyt bys nemel duvod. Tva vira v sebe sama by neexistovala. Pred zrcadlem bys videl jen prazdnou bezcenou skorapku.

Problem nastava ve chvili, kdy ego prevezme kontrolu a clovek jej zene pomoci lzi a vidin do nebeskych vysin. Proste si bude pripadat jako obr mezi spoustou trpasliku. Jenze tento problem mnohem vice souvisi ne s egem jako takovym, ale s empatii, sebekriticnosti a vubec citovymi schopnostmi daneho jedince. Nic jej nebude brzdit. Ostatni lide se s takovym clovekem prestanou velmi brzy bavit a on sam ve svem velikastvi si nalze, ze ne oni opustili jej, ale on je, nebot s nekym tak malichernym a nicotnym se preci nebude stykat. Tento pristup jeste vice vyzene ego…atd.

A co se tyce nedotknutelnosti meho JA. NENI NEDOTKNUTELNE! Dukaz? Staci, kdyz te parterka nevezme bez vysvetleni na trech po sobe jdoucich schuzkach za ruku a muzeme si popovidat o nedotknutelnosti tveho (nebo i meho :-) ) ja. Neustale, kdyz jsi v kontaktu s lidmi, pusobi na tebe svymi naladami, pocity. Pokud nejsi uplne citove slepy, urcite znas ten pocit, kdyz se setkas s clovekm, ktery te pozitivne "nabije". To ses prave setkal s clovekem, ktery se (vedome ci nevedome, na tom ted nesejde) dotknul tveho ja. :-)

Sebevedomi, pocit vlastni hodnoty, ego…vse je dle meho nazoru velmi uzce propojeno a jedno bez druheho nemuze byt. Ale to uz jsem popisoval vyse.

Trosku jsem to mozna pretahl…ale snad to nebude vadit :-D


143
roboT 14. 08. 2006 20:49

Už mě to nebaví, zdá se mi že se snažíš jenom oponovat.. Jenom zareaguju na tu část s nedotknutelností: já je nedotknutelné, pokud to nechceš,když tomu dáš volný průchod, samozřejmě je, to je snad jasné…Souhlasím s většinou cos napsal, vždyť nic opačného jsem ani netvrdil.


144
Jarko 14. 08. 2006 23:12

OKi, fajn clanok. Tvoje clanky vzdy potesia (nie je to vysmech). Skoda ze len male percento ludi si z nich vezme to co by naozaj mali :-)
Obcas mi trva nez niektore pochopim, ale snazim sa im rozumiet a nesprtat do kazdeho jedneho slova (ako vacsina), ale vnimat to ako celok. a (nastastie) ide to ;-)

Tak uz nech je tu dalsia cast. :-D


145
Mrcik 15. 08. 2006 11:06

OKi tak kdy vydaš alší članek, už je to 17 dnů!!!


146
Vasek 15. 08. 2006 16:41

Oki, tolik moudrých podnětů najednou není moudré dávat do 1 článku, málokdo si z tolika věcí dokáže vzít ponaučení. To je, jako kdybys někomu naservíroval jídlo o 50 chodech, taky si zbylých 45 nevychutná jak by chtěl.


147
Leos_Mays_Hayes 15. 08. 2006 17:42

OKi, nenech se prosit a publikuj druhou část… :-)


148
Another way 15. 08. 2006 19:42

Ještě existuje jedna, prostá cesta, jak sami sebe zvládnout nebo vylepšit.

Dejme tomu, že si docela jasně uvědomujete své já, sebevědomí vám nechybí a přesto se vám z nějakého důvodu v osobním životě nedaří  – může to být třeba smůla, trvalá zamilovanost do někoho, komu jsme lhostejní, atp. – tyhle faktory reálně existují, ať Qark tvrdí, co chce. :-) Jakmile to trvá moc dlouho, celkem logicky se dostaví osobní krize, která se projeví třeba v každodenním životě, když nebudete schopni odvést výkon, který se od vás očekává. Jednoduše to nejde, jsem na dně (ale koho to v práci zajímá, že? :-). Řešením takových sebeobelhávání (viz článek) je chladně racionální organizace dne, uvědomění si priorit a úkolování sama sebe, včetně dodržování denních plánů (viz článek). Co je tu nové, je upozornění na samotnou povaha přístupu – v zájmu fungování sama sebe potlačujete depresivní emoce a fungujete odosobněně jako STROJE. Na krátké období výborné, dlouhodobě nedoporučuju, už by vám to mohlo zůstat…

4 Qark: Až se příště rozhodneš příspěvek smazat, tak po Tobě chci, aby jsi písemně do diskuse uváděl důvod zrušení příspěvku. Všiml jsem si, že lidem neměříš stejným metrem a ty, které nesouhlasí, rovnou mažeš, zatímco ty, kteří se na oponenty vulgárně oboří, v diskusi ponecháváš (cca 2 týdny zpět). Jen pro pořádek…

Reakce na komentář: Cartman #155Načítám náhled komentáře...

149
Mordemy 15. 08. 2006 19:58

O kvalitě těchto stránek a článků na nich obsažených (a tohodle konkrétně) se nemá cenu vyjadřovat – na netu není nic podobnýho k vidění (a když, tak v miserable quality), čímž bych chtěl poděkovat lidem, který píšou Qarka, že do toho jsou ochotni investovat svůj, dozajista drahocený, čas… (technická: vím, že tady "pochlebuje" spousta lidí, ale píšu sem poprvý, tak si říkám, že je to slušnost :-)

K tématu: zcela souhlasím s Okim a (teď ke konci) s Cartmanem. Absolutně vše, co člověk dělá, dělá jen a pouze pro "vlastní dobro" a kvůli onomu "dobrému pocitu". Blbej příklad: proč bylo ve středověku tolik lidí věřících a striktně dodržovalo všechny ty přikázání atd. (mluvím teď o křesťanství)? Bylo to snad proto, že byli opravdu tak hodní a chtěli, aby byl "svět lepší"? Ne, bylo to proto, že věřili, že když se budou chovat dobře, dostane je to do nebe… takže dobré skutky v konečném důsledku nekonali jako "boží vůli" nebo "ochotu pomoci", ale právě jen proto, aby se po smrti měli dobře. Přehnané? Řekl bych, že nikoliv.
(ten příklad není úplně technicky správně, ale myslím, že pochopíte, co jsem tím chtěl říct)
Jde o to, že člověk aby mohl žít, tak si některý věci nemůže hned uvědomovat, protože by si nepřipadal dobrej… roboT (a s ním spousta lidí) si prostě bojí přiznat, že to co dělá pro druhý lidi vlastně dělá pro sebe, nechce si přiznat, že je tak "egoistickej"… bohužel (nebo bohudík) to tak je, jinak by lidstvo nebylo tam, kde je (a nemyslím tím "v ha***u") a buď se s tím člověk dokáže vyrovnat a přijmout to anebo bude žít navždy "ve lži", která sice sama o sobě není zase tak nebezpečná, ale na druhou stranu není ani příliš přínosná.

Last enter: problémem zůstává, že tohle si drtivá většina lidí není nikdy schopna na stoprocent připustit… (když už najde tu ochotu se k tomu "snížit")

Really last enter: Hele Ashi, už byla svatba? ;-)

Reakce na komentář: Ríša #150Načítám náhled komentáře..., Cartman #155Načítám náhled komentáře...

150
Ríša 15. 08. 2006 23:19

Reakce na Mordemy #149Načítám náhled komentáře...:
tady de ale hlavne o to jak k tomu pristupujes..
jesi ty veci delas pro to abys mel dobrej pocit, nebo je delas pro to abys mel sam pred sebou cistej stit

kdyz budes "konat dobro" jen kuli tomu ze to je "zasluzne" a budes cekat ze za to neco dostanes (napr ten dobry pocit, pochvalu atd) a kdyz by se nedostavil tak budes nasranej, tak je to svym zpusobem egoismus..

ale pokud budes delat veci jen podle sveho zdraveho(bez postranich umylsu)citeni a celkove fylozofie sveho zivota, tak to delas taky pro sebe ale je v tom zasadni rozdil – delas to, protoze je to pro tebe prirozeny

takze opravdu vsechno delame pro sebe, ale nemuzes to "vsechno" hazet od jednoho pytle

Reakce na komentář: Mordemy #154Načítám náhled komentáře...

151
JirhicQ 15. 08. 2006 23:37

Clanek je dlouhy jak ctrnact dni a vzhledem k jeho autorovi jsem naznal, ze cist ho je ztrata casu.. prisel jsem o neco podstatneho?

Reakce na komentář: Cartman #152Načítám náhled komentáře...

152
Cartman 16. 08. 2006 07:48

Reakce na JirhicQ #151Načítám náhled komentáře...: Precti si ho a posud sam :-D A pak si dej jeste diskuzi ;-)


153
Tavares 16. 08. 2006 12:58

Reakce na Kristian #10Načítám náhled komentáře...: Po přečtení článku jsem to chtěl taky napsat, že tento výklad Bible je naprosto zcestný.


154
Mordemy 16. 08. 2006 13:15

Reakce na Ríša #150Načítám náhled komentáře...:
Mícháš dohromady dvě věci:

Zaprvé uvědoměníneuvědomění
Zadruhé altruismusvypočítavost

Samotná skutečnost, že si uvědomuješ, že veškeré tvé jednání je v KONEČNÉM DŮSLEDKU koncipováno jako cíl pomoci sobě a svému… egu, ještě neznamená, že je automaticky špatné a vypočítavé. Z pohledu třetí osoby v tom není rozdíl a pokud nejsi nějakým způsobem psychicky narušený jedinec a nevěříš ve "spravedlnost vesmíru" nebo něco podobného (když se budu chovat dobře/špatně, dostane se mi dobré/špatné odplaty) a vidíš to realisticky, tak může být tvé chování zároveň uvědomělé i "správné" (tedy za každý dobrý skutek neočekávám přirozenou odměnu)…

Tvé podání jednodueš tvrdí, že jedinou možností jak dělat přirozeně (bez vypočítavosti) "správné věci" je žít ve lži a nepřiznat si pravdu. Přitom můžeš znát pravdu, pochopit ji a přijmout bez toho, aby to tvoji fylozofii nějak zásadně nasměrovalo negativním směrem.

Reakce na komentář: Ríša #156Načítám náhled komentáře...

155
Cartman 16. 08. 2006 15:57

Reakce na Mordemy #149Načítám náhled komentáře...: Jeeeeee, on ty moje "vylevy" nekdo cte? :-) Ne, vazne, cloveka to potesi, ze nepise jen sam pro sebe. ;-)

Reakce na Another way #148Načítám náhled komentáře...: Nejak jsem z toho zmateny… :-) Mozna jsem te spatne pochopil.
Potlaceni svych "negativnich" emoci je prakticky jediny zpusob, jak se nedostat do jeste vetsich problemu, nez v jakych clovek prave je. Napr. "libovani si" v depresich vede (vcelku logicky) k jeste vetsim depresim nebo prilisna ustaranost o jineho cloveka k jeste vetsi "zavislosti" na tomto cloveku… Metody, jak se jich zbavit si kazdy musi najit bud sam nebo zajit za psychiatrem (ja se v tomhle zase tak moc nevyznam, takze tady nechci vypoustet prilis velke bludy :-) ).
Jen nevim, proc (kdyz uz se techto "spatnych" emoci zbavi) by pak mel clovek fungovat "odosobnene a jako stroj"? Spise bude "cistsi" (ve emocionalnim smeru ;-) ), vyrovnanejsi, mozna klidnejsi, atd… Mozna jsi to ale myslel tak, ze to "odosobneni" diky potlaceni negativnich emoci vede k tomu, ze je clovek lepe schopen sam sebe jakoby pozorovat, lepe si uvedomovat sve problemy a nedostatky a nasledne je resit. Jenze tato "odosobnena sebekriticnost" je bezpecne prinosnou, nikoli zavadnou, lidskou vlastnosti! Vzdyt se vlastne jedna o uvedomeni si sebe sama v nezkreslene podobe – jakesi dusevni zrcadleni.

Reakce na komentář: Mordemy #157Načítám náhled komentáře..., Typek #162Načítám náhled komentáře...

156
Ríša 16. 08. 2006 18:02

Reakce na Mordemy #154Načítám náhled komentáře...:
spravedlonost existuje a souvisi to s chovanim a odplatou dobre/spatne
jenze co je pro nekoho spatne je pro druheho dobre, zalezi to na samotnem jedinci jak svet vnima, v co veri, za cim de atd… myslim si ze to jak umime rozlisovat dobro a zlo neni jen dilem vychovy ale je to z urcite casti vrozene a v koutku duse kazdej pozna jesi je to spravne nebo ne, takze zalezi jen na nem…

tudis jen ty sam vis proc…a podle toho se odviji vse ostatni

k ziti ve lzi…
nikdy nemuzes nekomu rict ze zije ve lzi pokud nemas jasny dukaz ktery by to potvrdil…
nemuzes rict vericimu ze zije ve lzi pokud uznava boha jezise a podobne, stejne tak nemuzes tvrdit ze nekdo zije ve lzi pokud neveri v posmrtnej zivot…

navic se mi zda, ze tak trochu pohrdas "dusevnem"
celkem hezkej je ten tvuj priklad s bohem, je rozdil mezi tim kdyz das napr slepymu zebrakovy penize na jidlo pro to aby ses dostal do nebe, nebo pro to abys pomoh zebrakovi…tomu zebreakovi je to mozna uplne ukradeny kuli cemu si mu dal ty penize…ale ty to vis proc a v tom to podle me vsecko je…vzdycy se zpovidas hlavne sam sobe a obrazne receno pokud obstojis sam pred sebou, obstojis i pred bohem

Reakce na komentář: Mordemy #157Načítám náhled komentáře...

157
Mordemy 16. 08. 2006 20:58

Reakce na Ríša #156Načítám náhled komentáře...:
Spravedlnost chápu jen jako akci a reakci, tudíž v závislosti na tom, jakých činů se dopustím můžu očekávat reakci okolí, popřípadě okolí reaguje na základě jiných faktorů, které já nemůžu ovlivit. A právě proto, že jsou různé úhly pohledu, neexistuje také nic jako "váhy osudu", které by člověka pravidelně zasypávalo dobrými nebo špatnými událostmi, aby jeho život vychýlily na tu či onu stranu…

Dobře, takže druhý výklad tvého názoru by mohl být takový, že si to jen nechceš přiznat. Bavíme se tady jen o uvědomění a já tvrdím, že ho lze dosáhnout bez toho, aby se to co děláš stalo vypočítavostí.

Jasny dukaz nemas nikdy pro nic, to je zaklad vedy, ze nic neni jiste (a to nikdy). Pak má samozřejmě každej tu svoji pravdu, ale dovedeno do absurdity, můžu tvrdit, že 2+2 se rovná 5 a říct, že mám svoji pravdu a že to není ty všude proklamovaný 4. Jasnej důkaz je prostě to, že to tak je. Jestli je pravda, že veškeré chování člověka je vedeno jeho potřebami by nejlépe vysvětlil nějaký psycholog, to je na dlouho, ovšem já to bral vždycky jako fakt.

Duševnem jako takovým nepohrdám, jen se snažím zastávat vědecký pohled, ať už se to týká čehokoliv. Radši budu věřit vědě, která sice sama o sobě tvrdí, že prakticky žádný její oběv nemůže být pokládán za fakt, protože bude v budoucnosti s největší pravděpodobností překonán, nicméně je to pořád lepší, než přijmout jakákoliv dogmata nebo svazující "pravdy".

Reakce na Cartman #155Načítám náhled komentáře...:
Když už to tam zabírá místo, tak co s tím jinýho, než si to přečíst ;-)

Reakce na komentář: Ríša #158Načítám náhled komentáře...

158
Ríša 16. 08. 2006 22:01

Reakce na Mordemy #157Načítám náhled komentáře...:
to si asi moc nerozumime… pro me neni spravedlnsost to ze pokud nekoho zabiju tak me zavrou a je to spravedlnost…
myslim tim urcity zivotni situace…spravedlnost muze byt to ze ses jen stastnej…ze te zrovna nesrazi auto…a nebo ze v jeden den te vyhodi z prace a pak te srazi salina…
rikam to obecne ale jen chci abys vedel o com mluvim…

je pravda ze nic neni jiste…ale je tu urcita pravdepodobnost…nekde ji mas treba vyrovnanou nekde je treba jedna variant defakto nemozna.. takze tvrzeni ze 2+2=5 a ze buh existuje nebo ne je trochu blbej priklad

a ty svazujici pravdy…mohl bys me objasnit co tim myslis?


159
Lewis 16. 08. 2006 22:20

Reakce na Cartman #69Načítám náhled komentáře...: 7:40? to je průměr tak 1:55 na 500m ne? jinak jestli chceš na téčku kvalitní tréning tak dej vědět. něco ti můžu poradit

Reakce na komentář: Cartman #160Načítám náhled komentáře...

160
Cartman 17. 08. 2006 07:34

Reakce na Lewis #159Načítám náhled komentáře...: Ale jo, diky za nabidku, vzdycky se rad priucim a vyzkousim neco noveho. Muj mail je v hlavickach prispevku ;-)


161
Honza 17. 08. 2006 17:56

už aby tu byl nový článek protože tohle je dead


162
Typek 17. 08. 2006 21:53

Reakce na Cartman #155Načítám náhled komentáře...:
Deprese není emoce, ani negativní a ni pozitivní..starost taky ne, jsou to stavy,deprese dokonce může být i nemoc..Prosim tě zkus chvilu přemšlet než něco vytlačíš.

Reakce na komentář: Cartman #163Načítám náhled komentáře...

163
Cartman 18. 08. 2006 08:19

Reakce na Typek #162Načítám náhled komentáře...: Stavy vyvolane emocemi. Mas recht. ;-)


164
mirek 18. 08. 2006 21:06

Reakce na Lenka #124Načítám náhled komentáře...: vyborne receno, ted uz to snad musi pochopit i Klea :-)

Jinak taky si myslim, ze je toto dobrej clanek. Samozrejne, vzdy se najde nekdo, kdo neco nepochopi spravne.


165
H@nes 03. 09. 2006 11:28

Já jsem četl v jednom časopise moc pěknou frázi: "Jsi to, co jíš."

Ještě bych se chtěl vrátit k tomu pití. Jednou mi kdosi říkal, že to jestli hodně piješ se dá určit i podle barvy moče. Když je moč žlutá, piješ málo. Když je moč bílá, piješ dostatečně. V mém případě to souhlasí a pak zhruba vychází i ta docházka na záchod každou hodinu!

Reakce na komentář: wraith #166Načítám náhled komentáře...

166
wraith 05. 09. 2006 19:45

Reakce na H@nes #165Načítám náhled komentáře...: hmm ja tu frázi znám od Rammsteinů :-)
ale k tý barvě moči… nemyslel si čirou místo bílý? to by bylo docela divný, aby byla bílá :-)


167
H@nes 07. 09. 2006 15:38

od wraith:
je to mozny, ze je to od Rammsteinu….
….a cira nebo bila, neni to jedno? Dulezity je ze kazdej vi co tim myslim


168
Hanka 15. 09. 2006 09:41

OKi, díky za tenhle článek. Už teď se cítím, tak jako nikdy předtím. Čekám na další část a hořím nedočkavostí.


169
marvinka 28. 10. 2006 22:43

ahoj.tvoj clanok ma skutocne milo prekvapil.si v kazdom pripade velmi vnimavy a vies svoje postrehy aj vyjadrit.
vo vseobecnosti suhlasim s obsahom.
rada by som sa vyjadrila k reakcii, v ktorej si niekto, podla mojho nazoru zamenil pojem zdrave sebavedomie a egoizmus najtvrdsieho razu.to, ze myslime v prvom rade na seba, sice vyznieva na prve pocutie nie najlepsie, ale skutocnost je naozaj taka, ze najskor musime byt v poriadku my a az potom mozeme preniest pohodu aj na ostatnych."pokial rozdate aj to posledne susto jedla, coskoro ochoriete od hladu a na nemocnicnej posteli budete tak nie na osoh, ale na pritaz, alebo pre spolocnost minimalne nepotrebny." tento priklad je velmi pritiahnuty za vlasy, ale hadam si z neho vieme vyvodit zaver, ze len v pripade, ze mame dostatok telesnych a dusevnych sil, mozeme sa plnohodnotne zapojit do spolocnosti.akykolvek rozpor v nas chtiac-nechtiac je videny aj z vonku, nase konanie a uvazovanie je tym poznacene a cim je tento rozpor vacsi,tym menej sa starame o okolie a viac sa sustredujeme na seba.
tvoj clanok je velmi "zdravy" a pevne verim, ze si najde svoju pozitivnu odozvu u tych, ktori to potrebuju.


170
Yenefer 25. 11. 2006 10:40

Odstavec Můžete si za to sami! je naprosto skvělá pozice jak dohnat labilně depresivního člověka k sebevraždě bylo by dobrý si to uvědomit, něž to zveřejníte! jen tak na okraj


171
pája 18. 12. 2006 22:00

Toto je fakt dobrej článek, OKi. :-) Nečetl jsem ho teda celej ale s tím, co jsem přečetl, musím souhlasit. Snad bych ještě dodal, že člověk si musí umět odpustit. Odpustit to, co v životě zvoral, neboť …i my odpouštíme našim viníkům… Právě my můžeme být na sobě svými viníky. I těmi největšími :-|


172
Petak 14. 02. 2007 19:27

Skoro s celým článkem nesouhlasím..predstavte si ženu,která má doma 3 děti..A má chodit cvicit pětkrát týdně??A nechat malé chcípnout hlady…nesohlas nesouhlas a zas ejeden velký NESOUHLAS

Reakce na komentář: Lonely One :P #173Načítám náhled komentáře...

173
Lonely One :P 15. 02. 2007 03:03

Reakce na Petak #172Načítám náhled komentáře...: Kdo rika, ze musi 5× tydne. Staci 1× tydne… ono se to projevi. A kdyz ani to ne, tak co chodit s detma ven? :-D Ty taky potrebujou pohyb. To mi dycky dava, jak decka pobihaj a maminky posedavaji na lavicce a pak rikaji, ze 5× tydne na posilku neni cas :-) Ja taky nemam na posilku cas a ani money :-) Ale sehnal sem si brigadu a tam sem makal a posilil. Kde je vule je i cesta. A neda se takhle nahodou posilovat s detma? :-) Zvedat, houpat, skoro to same jako v posilovne :-P Ale to neni nic proti tobe… to sem jen tak chtel napsat :-) Kazdemu co jeho jest.


174
lukasek 24. 02. 2007 14:24

Reakce na Klea #3Načítám náhled komentáře...: plne souhlasim, ten clanek sem ani nedocetk, zajimavy jak se clovek dostane od sebevedomi az k jidlu, piti atd. sám si myslim ze to s tim vubec nesouvisi, mozna v pripade k ty ma clovek nadvahu nebo různý komplexy z neceho. Clanek docela fakt nudnej


175
Aleš 07. 03. 2007 14:24

Ahoj OKi, psal jsi, ze pokracovani bude brzy, ze mas velkou cast druheho clanku (pece o dusi) hotovou, ale nejak se tu neobjevuje. Nebo jsem uplna nula co neumi hledat :-), v tom pripade se omlouvam a prosim o nasmerovani na clanek.
Diky


176
David 17. 05. 2007 23:59

Ja se přidávám k Alešovitaky , druhou cast clanku nemohu najit,bylo by skvělé kdyby jsiho Qarku sem umísti…


177
Kanvoj 31. 03. 2008 16:02

Mě jen zaráží, kolik lidí řeší právě věci, které nemají pod svou kontrolou a věci, co mohou ovlivnit, svádí na nějaké vyšší síly.

To je kvůli tomu, že jsou líný a takhle se na to vymlouvaj. Jenom bědujou jak mají tu pleš atd. jak jsi psal i přesto, že vědí, že s tim nemůzou nic udělat(kromě krajních případů plastický chirurgie, silikonů atp.) a tim pádem se můžou vymlovat bez rizika, že jim někdo řekne "Tak běž a překonej to.".
A ta druhá věc. V tom prvním článku Teorie sebevědomí a sebedůvěry jsi psal o komfortní zóně. A to je ono. Jsou líný jít a překonat nějakej problém(jít oslovit holku, začít cvičit, atp.). A tak se radši vymlouvaj.


178
Danulka 17. 07. 2008 22:55

Ahojda, kde bych mohla sehnat ten text k tý písničce?

Přidej komentář

Web je nyní kompletně uzavřen. Od této chvíle není možné přidávat žádné komentáře!

Další informace naleznete zde.