QARK.net — Styková matematika
Styková matematika

Styková matematika

V jednom z předchozích článků se v komentářích objevilo slovo kilostyk, které značí určitý počet sexuálních styků. Tohle slovo však není zdaleka tak neznámé, jak by se mohlo zdát. O styku totiž pojednává jeden statistický obor, nazývající se Styková matematika, jejíž základní jednotkou je právě (sexuální) styk.

Upozornění: Tento článek obsahuje matematické vzorce.


Jednotka styku

Jednotka styku je základním stavebním kamenem Stykové matematiky a vyjadřuje počet sexuálních styků s partnerkou/partnerem. Nazývá se styk, a označujeme ji St. Jedná se o nezáporné, rozměrné (ale nerozměrové!) číslo.

Poznámka: počet sexuálních styků, které má člověk sám se sebou, není předmětem tohoto článku. Jen pro úplnost ale dodávám, že taková jednotka také existuje a nazývá se masturb resp. MaSt. V praxi platí, že 2 MaSt = 1 St. Tohle nahrazení se v krajním případě může použít například ve vzorci pro výpočet indexu potence.


Název Označení Množství
styk St 1 St
dekastyk daSt 10 St
hektostyk hSt 100 St
kilostyk kSt 1 000 St
megastyk MSt 1 000 000 St

tab. 1:
Možné předpony dle soustavy SI

Poznámka: megastyk zatím nebyl dosažen a pravděpodobně nikdy dosažen nebude. Například takový stoletý člověk, který by byl opravdu velmi aktivně sexuálně činný, by musel mít průměrně denně od svých patnácti let asi kolem třiceti styků, což je nemožné. Povedlo-li by se to, byl by to opravdový maistrštyk (MSt = megastyk = maistrštyk) resp. „skvělý (mistrovský) kousek“, což jeden milion sexuálních styků bezpochyby je.


Typické chování této veličiny:

Je statisticky dokázáno, že suma sexuálních styků s partnerkou/partnerem před tím, než si ji/jeho vezmete, je větší, než suma styků, které spolu máte po svatbě.


suma styků před svatbou je větší jak suma styků po svatbě

Laicky se tento vztah popisuje takto:
Kdybyste vkládali do nádoby jednu fazoli za každý sex, který máte se svojí partnerkou/partnerem před svatbou, a po svatbě za každý sex jednu fazoli z nádoby vyndali, tak do konce života nevyberete z nádoby všechny vložené fazole.


Poznámka: uvedený vzorec pochopitelně neplatí pro svazky manželské vzniknuvší narychlo, z důvodu neplánovaného těhotenství.


Frekvence sexuálních styků (sexuální touha) v závislosti na věku, u mužů a žen

Z grafu číslo jedna je patrné, že touha po sexu u muže roste do 19 let a potom pozvolna klesá, kdežto u žen dosahuje vrcholu až zhruba mezi třicátým šestým a třicátým osmým rokem. Když se dobře podíváte, dojde vám, že důvod, proč někteří postarší pánové chtějí osmnáctky a dáma po třicítce si může začít s hodně mladším klukem, je právě kvůli podobné sexuální potřebě (chuti). Povšimněte si také obrovského rozdílu v sexuální touze mezi mladým mužem a stejně starou ženou.graf

graf 1:
sexuální touha muže a ženy
zdroj: Pease International Research, UK[1]

Indexy

Základem stykové matematiky jsou hlavně poměrná čísla (indexy) z nichž některých se sluší zvláště si povšimnout[2].

My se však zaměříme pouze na několik hlavních indexů a ukážeme si, jakým způsobem se dá pracovat se stykem a jaké ukazatele pomocí něj můžeme vyjádřit.


Index promiskuity

Index promiskuity poměřuje počet vašich sexuálních partnerek/partnerů s počtem styků, které s nimi máte. Vychází z faktu, že při stálém vztahu je počet milování na jednu vaši sexuální partnerku vyšší, než jedna. (se stálou partnerkou se milujete více jak jedenkrát) Je pochopitelné, že počítání indexu má smysl v případě, že počet vašich partnerek je vyšší nebo alespoň roven čtyřem.

Poznámka: Pozor! Pokud byl počet styků s nějakou partnerkou vyšší než dvacet, dosazujete k této partnerce do vzorce pouze 20 St. Je to z důvodu očištění situace, které by nastala, kdybyste například měli třeba tři roky jednu partnerku a s tou se často milovali, potom se s ní rozešli a užili si po jedné noci s desítkami žen. Přestože byste se vlastně chovali promiskuitně, index by vykazoval hodnotu nízkou. Zohledněním této situace tím, že i u partnerky s kterou jste se například milovali stokrát (1 hSt) dosadíte pouze 20 St, dojde ke správnému chování indexu.


suma sexuálních partnerek lomená počtem styků

Sp … Počet sexuálních partnerek/partnerů


Možné hodnoty:

Ip leží v intervalu <0,8..1) … vysoká promiskuita
Ip leží v intervalu <0,3..0,8) … střední promiskuita
Ip leží v intervalu <0,15..0,3) … normální promiskuita
Ip leží v intervalu (0..0,15) … nízká promiskuita


Index věrnosti

Tento ukazatel jasně definuje vaši partnerskou věrnost podle počtu partnerek, které máte souběžně. Povšimněte si však chováni indexu, které nastane ve chvíli, když budete nevěrní s více partnerkami, ale s menšími počty styků, a nebo nevěrní s jednou partnerkou častěji. Index věrnosti, totiž tyhle dva stavy rozlišuje.

Pokud totiž máte náhodné známosti, je index menší jak 1. Když však podvádíte opakovaně s jednou partnerkou, tak je vyšší než 1. Index věrnosti roven jedné, znamená pochopitelně absolutní věrnost.


nasobení počtů styků s každou partnerkou lomeno sumou všech styků

V čitateli mezi sebou násobíte počty styků s každou partnerkou a ve jmenovateli je celková suma styků. Pro případ, že byste měli 3 partnerky a s první jste měli 10 styků, s druhou 4 styky a s třetí 1 styk, vypadal by výpočet následovně:


10×4×1 lomeno 10+4+1

V případě, že byste měli tři partnerky a s první se milovali 10× a s dalšími dvěma jen jedenkrát:


10×1×1 lomeno 10+1+1

Poznámka: ve výpočtu může docházet k tzv. paradoxu švédské trojky, který definuje, že se nejedná o nevěru, pokud k sexuálním radovánkám přizvete, se souhlasem partnerky/partnera, někoho třetího. V takovémto případě se další odsouhlasený sexuální partner nezahrnuje do vzorce, aby výsledek nevykazoval známky nevěry.


Index sexuálního výkonu

Tohle číslo je definováno jako suma partnerek × počet styků s nimi, děleno vaším věkem násobeným počtem partnerek. Je pochopitelné, že čím vyšší index, tím vyšší máte výkon.


suma styků lomeno vaším věkem
Index kvality vztahu

Tento index bývá někdy nazýván i indexem kvality sexuálního vztahu, ale já si dovoluji slovíčko „sexuální“ z označení vypustit, jelikož se celá styková statistika zabývá stykem sexuálním.


suma styků lomeno suma společných nocí

sn … počet společných nocí.


Typické chování indexu: Index kvality vztahu je nejvyšší na začátku vztahu, kdy může dosahovat hodnoty větší než jedna, později má tendenci klesat.

Poznámka: Termín „společné noci“ nemusí striktně znamenat pouze noční radovánky, ale počítá se samozřejmě celý den.


Index kvality sexu

Tento kvalitativní index posuzuje jakost sexu podle počtu orgasmů partnerky/partnera. Z praxe vyplynulo zjištění, že počítat index je smysluplné pouze v případě, kdy do vzorce dosazujete počet orgasmů partnerky. V opačném případě (dosazujeme-li orgasmus muže) je totiž index vždy roven, či velmi blízký jedné.

Při výsledku indexu menším jak jedna hovoříme o zhoršující se kvalitě, která se zhoršuje směrem k nule.


suma orgasmů partnerky lomená sumou styků

Op … počet orgasmů partnerky/partnera


Index využití příležitosti

Tento index stanovuje, jak umíte využít příležitosti k sexu. Počítá se jako suma styků lomená sumou všech možných příležitostí, které jste mohli proměnit v sex. Čím nižší hodnota, tím pochopitelně horší výsledek.


suma styků lomena počtem šancí
Index potence

Index potence měří schopnost sexuálního styku u mužů. V ideálním případě dosahuje hodnoty větší či rovno jedné. Nula znamená impotenci.


odmocnina z věk krát roční suma styků lomeno koeficientem

Ip > 1 … zvýšená potence
Ip = 1 … normální potence
Ip leží v intervalu (0..1) … podnormální potence
Ip = 0 … impotence


Vzhledem k rozdílné sexuální potřebě, závisející na věku, je pro výpočet nutné zvolit koeficient v čitateli zlomku z následující tabulky:


Věk Koef.
<15–17) 23
<17–23) 29
<23–30) 27
<30–35) 25
<35–40) 20
<40–45) 18
<45–50) 14
<50.. 8

tab. 2:
koeficient potence, podle věku

Poznámka: je pochopitelné, že suma styků za rok se počítá v případě, že máte sexuální partnerku, což vyplývá i ze samotné definice styku. V krajních případech lze ale místo St dosadit MaSt, kdy 2 MaSt = 1 St, jak už bylo zmíněno na začátku článku.

Závěr

Problematika stykové matematiky je pochopitelně daleko obsáhlejší, ale myslím, že sedm základních indexů na seznámení se s tímto oborem bohatě stačí. Ať už se ale pomocí styku budete snažit vypočítat nejrůznější věci, vždy mějte na paměti, že život není jen matematika plná sumací styků a že lásku – tu žádným stykovým ukazatelem nevyjádříte.


Použité zdroje:

[1] ALLAN & BARBARA PEASEOVI, Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, Alman, 2002, 317s, ISBN 9788086135151

[2] MINAŘÍK, B., Statistika I. – popisná statistika, Brno: ed. Středisko MZLU, 2000. 98 s. ISBN 80–7157–421-X.

Qark | 10. 07. 2006 12:00 | Komentáře: 51 | ::Různé


Přidat článek do: [ linkuj.cz], [ jagg.cz], [ asdf.sk], [ del.icio.us]

Stáhnout článek jako [ PDF]
[ RSS komentářů] k článku

[ Napsat] komentář

Články a fotografie z tohoto webu je zakázáno kopírovat a přidávat si je na svoje blogy, či kamkoliv jinam, bez mého písemného souhlasu!

Komentáře


1
Jóoo, první 10. 07. 2006 12:05

Je to prdel :-P


2
Mifko 10. 07. 2006 12:22

Pekne sklbenie zaujimavej a nudnej tematiky. A samozrejme pod zaujimavoum myslim statistiku :-) Ale nie, je to ozaj zabavne, mna bavia samozrejme obe veci ale styky ma bavia predsa len trocha viac.

Inak, pri poslednom indexe (index potencie) pri mojom veku (25) je pre normalnu potenciu potrebne mat iba 30 stykov (a viac) rocne. Tak trochu pochybujem, ze sa v tomto veku najde niekto s normalnou alebo podnormalnou potenciou :-D


3
BERmaestro 10. 07. 2006 12:22

Tak z tohodle jsem blbej. ale asi nikdo nečekal že qark vezme slovo kilostyk tak važně


4
Maphodix 10. 07. 2006 12:26

Je zajímavé čím vším se věda může zabývat. :-D


5
Crus 10. 07. 2006 12:45

Je to super :-) Trochu se mi z tech cisel protocily panenky :-) Akorat si myslim ze u indexu promiskuity by pred Sp nemela byt ta suma, pac dle legendy Sp uz je pocet partneru, proto je netreba to jeste znova scitat. Pred St ma suma vyznam jestlize neznama vyjadruje pocty styku s jednotlivymi partnery, pak to poscitat muzem :-)

Reakce na komentář: BERmaestro #7Načítám náhled komentáře..., ag #12Načítám náhled komentáře...

6
vidlak 10. 07. 2006 13:42

pekny no :-)


7
BERmaestro 10. 07. 2006 14:52

Reakce na Crus #5Načítám náhled komentáře...: šílenče!


8
poky8 10. 07. 2006 15:10

Tak to su zvědavej,jestli nás příští rok na MZLU budou ve statce učit podobný věci;). Ja bych to docela bral :-)

Reakce na komentář: Klea #10Načítám náhled komentáře...

9
mozek007 10. 07. 2006 15:57

LOL, i matematika může být zajímavá


10
Klea 10. 07. 2006 16:50

Reakce na poky8 #8Načítám náhled komentáře...: pravda, statistiku jsem měla na vysoké mnoho let, ale tohle vynechali, asi jim to tam přepošlu, aby to doplnili.
A jnak… co vše se na podnětné diskuse dá sepsat :-)


11
Mikey 10. 07. 2006 16:50

Muhaha :-) To je hodně povedený.
Stejně bys mi moh udělat radost a napsat něco o tom co jsem psal do guestbooku ;-)


12
ag 10. 07. 2006 17:40

Reakce na Crus #5Načítám náhled komentáře...:
Dobrá poznámka ;-) A zároveň by bylo daleko funkčnější, hodit celé Sp do logaritmu s nějakým rozumným základem, načež by elegantně odpadlo to omezení max 20.

Reakce na komentář: Crus #14Načítám náhled komentáře...

13
Adalbert Štiftr 10. 07. 2006 18:05

Je videt, ze horka trvajici jiz vice nez mesic se projevuji skutecne uplne vsude…a vzhledem k tomu, ze dle predpovedi maji tyhle tropy jeste zhruba mesic trvat, tak se desim toho, co pride dal…


14
Crus 10. 07. 2006 21:04

Reakce na ag #12Načítám náhled komentáře...: a pak že jsem šílenec ;-)


15
lUpa 10. 07. 2006 22:27

éééééžišmarjaaaa ty vole sem malem zavaril kalkuacku nez sem to spocet :-D


16
Hondrej 11. 07. 2006 00:27

Dnes ale není apríla :-/


17
PIF 11. 07. 2006 09:20

tak a všeci počítat indexy :-)


18
ladik-BigBoss 11. 07. 2006 10:19

matematice celkem rozumim a kdyz jsem zhlidnul ty vzorce tak se mi zdaji vporadku. jeden jsem si overil a vysledek se mi zdal shodny se skutecnosti.

to Mifko: me se to zda jako skloubeni dvou zabavnych veci :-)


19
Cadet 11. 07. 2006 23:58

Matematika je to pěkná, ale s těchto statistických dat se toho nedá moc usuzovat. Teda nedá se na tom nic moc vylepšovat, nebo se případně z toho poučit.

Např. věděli jste, že existuje vysoká korelace mezi počtem pozorovaných čápů a počtem narozených dětí v Holandsku?
20
BERmaestro 12. 07. 2006 01:46

ok je třeba říct xco si myslím o matematice..matematika je bídná věda…je to věda ktera uzapříčinila toliko utrpení..nebýt ní tak si to tak pěkně lozím po stormech v pralese žeru banány a hlavně je mi fajn…nikdo by tu neřešil žádný problemy s osolovením protože za to může dnešní civilizace a odmítá připustit že 1+1=1 kdybychom zustli na stromech…nebo víte co by stačilo stačilo by přestat vyzdvyhovat ty lidi kteří pracovali celej život jak blbí celý život zasvětili práci..dokonce ani potomka neměli ale jejich práce je nadherná a ve španělsku je to téměř národní umělec… a narovinu k čmu býti národní umělec k čemu potřebuju být slavný když i bez toho dokážu být šťastný??? postavit se času je krásná věc jenže nrrealná přuiroda nas stvořila příroda nás i zničí…času se nevyhneš..čas zničí i ty připitomělý pyramidy..takže si ten člověk akorát zničil život aby za 50 let přiletěli teroristi a ty jeho stavby jako symbol kapitalismu zničili…ano zůstane vzpomínka…

ono totiž člověku můžete vzít všechno, peníze, moc, majetek můžete mu vzít i svobodu, jen mu nemůžete vzít vědomosti a vzpomínky-ty zmizí sami!

jo mužete tvrdit že muj život je od písemky k písemce ale pravdou je že si i tak dělám volné soboty a neděle..a nmělě bych jenže přes to vlak nejede..4 roky v životě je strašně moc…moc na to abych to obětoval.

víte naše třídní řekla moc kásnou větu

,,buď budete chodit večer na jedno budete hrát fotbala budete mít slečnu, nebo se budete učit a tu školu uděláte"

je jasné co jsem si zvolil…čeká mě maturita a ja vidim jediné to že ti co nás učí ví většinou uplně hovno o tom co chcem… njesem křesťan abych si zakazoval to co moje tělo chce..přes školní rok spím 4 h denně …učení, rysování a podobně…a předsevzetí do příštího školního roku…8h učení 8h relaxace 8h spánku

o jaj zase filozofuju…pozdě večer…jako vždy..ted jste měli vidět toho pavouka co lez po stole važně velkej

Reakce na komentář: Norwaiz #21Načítám náhled komentáře..., igi #22Načítám náhled komentáře..., poe #50Načítám náhled komentáře...

21
Norwaiz 12. 07. 2006 02:17

Reakce na BERmaestro #20Načítám náhled komentáře...:
ono totiž člověku můžete vzít všechno, peníze, moc, majetek můžete mu vzít i svobodu, jen mu nemůžete vzít vědomosti a vzpomínky-ty zmizí sami!

Ono v dnešnej dobe sa dá urobiť vseličo, trebárs aj urobiť z teba debila :-) (zníženie IQ) a tiež vymazať tvoje spomienky (pamäť)…takže až taký istý by som si tým nebol ;-)
P.S.: Prajem šťastný život s tvojími vedomosťami a spomienkami :-D


22
igi 12. 07. 2006 11:51

Reakce na BERmaestro #20Načítám náhled komentáře...:
Len k tomu bezstarostnemu lozeniu po stromoch a jedeniu bananov: ono po stromoch lozia aj leopardy, po zemi pobehuju levy a ine selmy… Nasi predkovia nemali bezstarostny zivot, v kuse sa triasli od strachu, ze co ich zozere, a ked ich nic nezozralo, tak umreli na chripku ;-) Keby im bolo tak superzuzo fajnovo, tak tam lozime doteraz. Ked sa ti nepaci zivot naplneny nejakou zmysluplnou pracou, tak laskavo zahod komp a nepis na net, pretoze aj to je niekoho celozivotna praca ;-)
Tot vsjo, fandim tymto strankam :-D

Reakce na komentář: BERmaestro #23Načítám náhled komentáře...

23
BERmaestro 12. 07. 2006 13:38

Reakce na igi #22Načítám náhled komentáře...: tady je to bezpečný jo??? tady ted je to bezpečný??? panebože mame auta, pistole a to nemluvě o termonuklearních zbraních…a víš jakej je v tom rozdíl..před tím tě sežrala puma a mohl sis za to sam ale ted nejakem u expertovi přeskočí a vlitne autem na chodník a co? jseš mrtvej ani nemrkneš….neobhajuj dnešní svět…je špatný…smysluplná prace? existuje taková? smysluplná prace je ulovit mamuta to mělo smysl protože jsi z toho měl dobrej pocit a plný břicho a co ted…udělám projekt…jak debil nad tim strávím desítky hodina pa přijde investro že si to rozmyslel a že ty místnosti chce jinak…a ty hodiny před tím to je vyhozeno a zničeno chapeš to?

Reakce na komentář: Alcator #41Načítám náhled komentáře...

24
igi 12. 07. 2006 15:23

Netvrdim ze dnesny svet je bezpecny, ale nemozes to porovnavat s pravekom ;-) Vtedy ked si si zlomil nohu, tak nedofrcala ziadna zachranka, ziadny studovany doktor ti ju nespravil. Bol si najslabsi clanok v tlupe, tak ta holt nechali levom a supom ;-) To ze su vymozenosti techniky pre nas nebezpecne, no samozrejme, ked ich riadia ludia!! Keby neboli atomovky, tak by ti niekto hodil suter do hlavy, to je fuk, mrtvy jak mrtvy. Ale co napr. vyuzitie jadr.technologii v medicine alebo energetike, to ti uslo? To ocenis az tvoja mamka dostane raka a jedina nadej budu radiofarmaka ;-) A nemysli si ze ti lovci vyrazili na lov a ulovili mamuta, take easy to nebolo. Niekedy (vacsinou) sa vratili s prazdymi rukami, niekedy museli tie mamuty stopovat cele mesiace. Lenze tvoja praca ked vyjde nazmar, tak si stratil cas. Oni ked nechytili mamuta, tak hladovali ;-) Uz sa tolko nestazuj.

Reakce na komentář: BERmaestro #25Načítám náhled komentáře..., BERmaestro #26Načítám náhled komentáře...

25
BERmaestro 12. 07. 2006 19:52

Reakce na igi #24Načítám náhled komentáře...: ja si neztěžuju pouze se ti snažím vysvětlůit že moje mamm by těžko chytla raka kdyby nebylo znečištění a podobně, k čemu ti je že pro tebe v 60 ti přijede zachranak a další dva roky budeš na lužku??? k ničemu když sis zlomil ruku a byl si jnejslabší z tlupy a pokud bych zemřel kvuli nějakem zranění bylo by to jistě správné– dle přírody..nejslabší članek..ale když na tebe někdo hodíá atomovku..je to obrovský rozdsíl a šutrem do hlabvy nevyvraždíš ty sám celej svět

Reakce na komentář: poky8 #32Načítám náhled komentáře...

26
BERmaestro 12. 07. 2006 19:53

Reakce na igi #24Načítám náhled komentáře...: a radiofarmaka a leky nepřipominej je to proti přirodě.

Reakce na komentář: igi #31Načítám náhled komentáře...

27
Fenol 12. 07. 2006 22:01

dost dobry ;-) … mas u me velke plus

btw. M jako mega piseme vzdy velke M. male m znaci zkratku mili (coz je 10^-3) ;-)

Reakce na komentář: George #29Načítám náhled komentáře..., Qark #30Načítám náhled komentáře...

28
Aker 12. 07. 2006 22:06

Qark: docela zabava, jen u toho megastyku, rekl bych, ze podle SI soustavy by to mel byt MSt s velkym M, ne mSt. mSt by mel oznacovat milistyk.

Reakce na komentář: George #29Načítám náhled komentáře..., Qark #30Načítám náhled komentáře...

29
George 12. 07. 2006 22:32

Reakce na Fenol #27Načítám náhled komentáře...: Reakce na Aker #28Načítám náhled komentáře...: To by se ale potom musel rovnat masturb maistrštyku a to se asi nerovná ;-)


30
Qark url 13. 07. 2006 01:02

Reakce na Fenol #27Načítám náhled komentáře...: Reakce na Aker #28Načítám náhled komentáře...: Díky za korekci. Naprosto souhlasím, že tam mělo být velké M – opravil jsem to. Díky opravě jsem také přejmenoval masturb z MSt na MaSt, aby se nepletl s Megastykem.


31
igi 13. 07. 2006 09:02

Reakce na BERmaestro #26Načítám náhled komentáře...:
Jasne ze je to proti prirode, aj acilpirin je proti prirode ;-) Cela ludska historia je o tom, ze sa snazime prekabatit prirodu. Ak ti vadi civilizacia, chod zit na samotu do lesa, nebudes prvy ;-) Mne civilizacia nevadi a osobne si myslim, ze pred tretou svetovou nas zachranili prave tie atomovky. Ono totiz poslat tisice vojakov do utoku s tym, ze to mozno nepreziju, je lahsie ako dat prikaz na odpalenie hlavice s tym, ze protistrana urobi to iste a ja to nabeton neprezijem… Paste nejsu gulky a gulky nejsu atomovky…

Reakce na komentář: BERmaestro #33Načítám náhled komentáře...

32
poky8 13. 07. 2006 12:00

Reakce na BERmaestro #25Načítám náhled komentáře...:

Predvsim si myslim,ze by se tvoje mama nebo kdokoliv jinej te sedesatky zdaleka nedozili…

Reakce na komentář: BERmaestro #33Načítám náhled komentáře...

33
BERmaestro 13. 07. 2006 13:01

Reakce na poky8 #32Načítám náhled komentáře...: ja nevim jak vam to mam už říct lepší 30 let žít než 60 přežívat chápete to? podivej se na to…od ammal se o tebe statraji cizi lideskolka, skola a pod… mami by ssi užil daleko vic v pravěku než teď….(to by bylo kdyby mně ve třicetisrazilo auto a try ses v šedesati dusil těma plynama co anše civilizace vyprodukvala..kdo by se měl lip?)

Reakce na igi #31Načítám náhled komentáře...: a myslíš že přechytračit něco co nás stvořilo je správné? ja vím že se mnou nemusite souhlasit dle některých nás stvořil buh ..jenže to je špatnej přistup…zatimco budhista umře a zrodí se znova..křesťan umře a jde do nebe takže křesťanovi je naprosto jedno co bude s planetou..tedy nemusi mu to byt jedno ..ale rozhodně do toho neni tak zainteresovan..jak např budhista…ohledně těch atomovek ..to ams pravdu ale co ti co nemaj atomove zbraně třeba jako my?

Reakce na komentář: BERmaestro #34Načítám náhled komentáře..., igi #35Načítám náhled komentáře..., Marek #37Načítám náhled komentáře...

34
BERmaestro 13. 07. 2006 13:02

Reakce na BERmaestro #33Načítám náhled komentáře...: je to offtopic…zrezačatku nebyl tak jednoznačný ale už jednoznačně je..i když za atomovky muže matematika..ale je to off topic i tak.


35
igi 13. 07. 2006 14:03

Reakce na BERmaestro #33Načítám náhled komentáře...:
A na teba uz niekto hodil atomovku? A odkial vies co je správne a co nie? Co ked kazdy zivy svet smeruje k inteligencii a civilizacii? Ak sa vdaka tomu dostane na ine planety a "ozivi" ich, tak to ma vlastne velmi dobre vymyslene…
Ale mas pravdu, je to offtopic :-)


36
Friko 13. 07. 2006 14:36

Dosť zaujímavé, po prepočítaní som bol trochu "prekvapkaný",
ale pobavilo mato, a to mi pripomenulo štatistiku,
štatistika je kopa čísel čo sa spočítaju a potom delia
a nakoniec vám vyjde úplná kravina, ktorá sa v normálnom živote nedá použiť, takže nech ste všetci do manželstva hektost.
Keďže mám 20, a predpokladám, z grafu chuti po sexe, že počet partneriek bude klesať, tak sa môžem ženiť v 30tke :-D


37
Marek 13. 07. 2006 14:38

Reakce na BERmaestro #33Načítám náhled komentáře...:
S tím souhlasím, bohužel spousta lidí žije zaslepeně a spokojeně ve svých ulitách a vidí pouze to, co společnost označí za správné (obrovský vliv médií) a už nemají potřebu vidět věci i z jiné strany, co kdyby náhodou zjistili, že věci se mají jinak. Již dávno jsem vzdal těmto lidem něco vysvětlovat – ztráta času, dle jejich přesvědčení by přece lidská společnost nikdy nic takového nedopustila a nebo jsou to jedinci, kteří si chcou své užít a po nich potoma…
Na to vše člověk musí přijít sám nebo musí aspoň chtít, většinou na to ovšem přichází až jej něco nebo někdo donutí z té své ulity vylézt, ono už ovšem může být pozdě.
Vždycky mě dokážou pobavit lidé svoji naivitou a zaslepeností v moderní medicínu, na druhou stranu z čeho by dnešní farmaceutické společnosti prosperovaly, mající tak nemalej podíl na světové ekonomice, že?
Už ovšem nevidí alarmující statistiky třeba oné úmrtnosti na zhoubná onemocnění a kdyby tak si řeknou, mě se to přece nemůže stát, holt začarovaný kruh…přitom stačí tak málo a nesvádět vše jenom na ono životní prostředí.
Např. tolik v dnešní době oblíbená solária, protože je moderní vypadat hnědě a mít kůži jako vyschlá treska, pro mnohé lidi naprosto běžná věc, ale už málokdo ví, že tak „perfektní a zdravou věc“ již chcou v některých vyspělých státech zakázat (proč asi?), přesto pro některé být IN je nadevše i na zdraví, ale ono né nadarmo se říká, „kdo chce kam, pomozme mu tam“.
A takových zbytečných hazardování se zdravím je spousta…protože doba si to žádá a mnoho lidí bere ono zdraví jako naprostou samozřejmost.
Ale to jen tak pod čarou, proto žijme zdravě podle dnešního životního trendu a nebudeme na ty důchody stejně ani potřebovat, ale spíše budeme potřebovat šetřit na supermoderní léky, které nám třeba odepíšou ledviny, ale třeba nám vyléčí nám problém s jakým jsme za šamanem v bílém plášti přišli :-)
A na co se obávat účinku moderních zbraní, když vlastně dokážeme zničit dobrovolně i sami sebe, protože si naivně myslíme, že tím sobě prospějeme…
Zní to až moc pesimisticky? Omyl taková je realita…

Reakce na komentář: igi #38Načítám náhled komentáře...

38
igi 13. 07. 2006 22:42

Reakce na Marek #37Načítám náhled komentáře...:
Toolko pesimizmu naraz, ale dobre, tvoj nazor. Ja len ze neobuvaj sa do ludi, co chcu druhym pomahat a myslia to seriozne (lekari), osobne pojdem radsej k studovanemu doktorovi nez k nejakemu samanovi ;-) Co sa tyka farmaceutickych spolocnosti a ekonomiky vseobecne, co si budeme nahovarat, je to byznis a tato hra sa hra tvrdo. Otazne je ci to moze fungovat inak.


39
LordKiller 15. 07. 2006 15:10

jeje, index potence 2,98 :-D kdo me prekona? :-)


40
petr 16. 07. 2006 12:54

[75] :-) zajimave


41
Alcator 18. 07. 2006 08:06

Reakce na BERmaestro #23Načítám náhled komentáře...:
Ale no tak, človíčku… I ti lovci mamutů občas šli na lov a vrátili se s prázdnou…

Rozviň svůj klid.


42
lucasfun 20. 07. 2006 10:55

Matematika mych sexualnich styku je zalostna. Chodim s holkou pres rok a to cislo se limitne blizi nule… Mam ji ale rad a tak cekam na lepsi casy. :-)

Reakce na komentář: Milan #48Načítám náhled komentáře...

43
Rad@ 22. 07. 2006 14:09

LoL tak to je zatim nejzajímavějši clank co tu je… :-)


44
Rumburak 24. 07. 2006 15:10

I tento článek odráží fakt, že dneska je člověk posuzován podle toho, kolik měl styků nebo vztahů a má zklon se i tak sám posuzovat. Dneska je prostě nejdůležitější si zapíchat. Kdo nemá první sexuální zážitek dřív jak ve dvaceti, je považován za divného. Kluk, který nemá partnerku, je považován za teplého, holka bez partnera je považována za méněcennou a okolí jí to dává znát. I v televizi je jasně vidět, že to poslední co lidi ještě bere je erotika a sex – proto je nahej zadek v každý druhý TV reklamě a je i v reklamě na každé druhé autobusové zastávce. I v různých reality show jako je VV a BB se hlavně mluvilo o tom, kdo s kým… a kolikrát se kdo udělal. Myslím, že je to škoda.

Reakce na komentář: BERmaestro #45Načítám náhled komentáře..., Juras #46Načítám náhled komentáře...

45
BERmaestro 27. 07. 2006 01:32

Reakce na Rumburak #44Načítám náhled komentáře...: hezký nazor


46
Juras 28. 07. 2006 21:38

Reakce na Rumburak #44Načítám náhled komentáře...: To jo protoze je to pravda no :-)


47
Shai_Magal 04. 08. 2006 22:16

dobry no :-P


48
Milan 22. 08. 2006 22:00

Reakce na lucasfun #42Načítám náhled komentáře...: Uvědom si, že dokud s ní nesouložíš, nemůžeš jí být nevěrný tím, že si zasouložíš někde jinde s nějakou jinou (jinými). Je to technická záležitost: dokud jste se fyzicky nespojili, nejste spojení. Nepatříte ještě k sobě.
Tak klidně hledej dál bez výčitek svědomí – ona to nepochybně dělá taky (respektive čeká na prince na bílém koni, co se mu chce romanticky oddat), tak nemarni své mládí.


49
R.U.R. 27. 08. 2006 00:58

Heh, zkuste spočítat "index věrnosti" pro tenhle případ:
Mám stálou partnerku, řekně že jsem s ní měl 100 styků (tedy 1 hSt). Dále mám "náhodné známosti", takže index by měl být menší jak 1. Měl jsem 99 známostí, ale s jednou z nich jsem měl 2 St (myslím že si všichni dokážeme představit, že to může nastat, že…). Index věrnosti pak je:
100 × (1^98) × 2
100 + (1×98) + 2
což je 200/200 = 1, tedy "absolutní věrnost" :-)


50
poe 11. 10. 2006 18:07

Reakce na BERmaestro #20Načítám náhled komentáře...: A ty sám víš, co chceš?


51
defekt 16. 05. 2008 13:10

škoda že matiku neumím ;]

Přidej komentář

Web je nyní kompletně uzavřen. Od této chvíle není možné přidávat žádné komentáře!

Další informace naleznete zde.