QARK.net — Teorie sebevědomí a sebedůvěry
Teorie sebevědomí a sebedůvěry

Teorie sebevědomí a sebedůvěry

OKi98V předchozím článku o přehnané fixaci jsem zdůraznil, že je většinou zapříčiněna špatným sebevědomím a nízkou sebedůvěrou. Článek jsem se rozhodl rozdělit do dvou částí – v první se budu snažit nastínit, jak sebevědomí a sebedůvěra ovlivňuje všechny aspekty života a ve druhé (kterou zatím připravuji), jak si sebevědomí a sebedůvěru zlepšit.

Rady, které budu uvádět, nemají účinek pouze na zvýšení úspěšnosti ve svádění, ale také na mnoho dalších oblastí v životě.


Pro začátek budu definovat důležité pojmy, protože jejich správné pochopení je důležité pro porozumění celému článku.


Sebevědomí – schopnost objektivního a kritického zhodnocení sebe sama. Jedná se o přijmutí svých dobrých a špatných stránek.

„Ostatní si o nás myslí to, co si my sami o sobě skutečně myslíme.“

Zde mám na mysli skutečný sebe obraz, nikoliv ten, jací bychom chtěli být nebo jak se snažíme působit na ostatní. Někdo o sobě rozhlašuje jak je krásný, ale ve skutečnosti má velké komplexy. Tím vzniká rozpor a člověk pak nepůsobí konzistentním způsobem.


Sebedůvěra – sebehodnocení, je to, na co si věříme, že máme.

„To, na co si věříme, je také to, co se stane.“

Někdo si myslí, že nesbalí dámu, co si v oranžovém pracovním úboru odpykává alternativní trest za kapesní krádeže. Podle toho se pak začne chovat a nakonec se to i stane – dáma mu dá košem.


Komfortní zóna – oblast našeho života, v níž se pohybujeme a máme pocit, že nad její rámec nedosáhneme. Bohužel naše schopnosti leží daleko za touto zónou. Lidé mají strach, nebo jsou prostě jenom líní se za hranice komfortní zóny vzdálit. Bohužel tato zóna působí jako vězení, které člověka limituje v jeho rozvoji.

„Lidé žijí v komfortní zóně, která je ale k životu velice nekomfortním místem.“
„To, co se v přírodě nehýbe, je mrtvé.“

neboli základní věta NLP:

„Pokud děláme stejné věci stále stejným způsobem, dostaneme výsledek, který vždy dostáváme.“

Typický příklad poskytuje sport, ale komfortní zónu si můžete představit úplně všude. Představte si třeba posilování – celé je založeno na překračování komfortní zóny. Budete zvedat určitou váhu. Ze začátku s ní budete mít problémy – to je logické protože třeba nejste trénovaní. Pokud však budete tuto váhu zvedat stále, nikdy se vám nestane, že by vám přišla jako lehká váha. Vždy ji zvednete jen taktak. Takto můžete cvičit třeba celý život a tato váha vám bude stále připadat jako těžká, kterou téměř neuzvednete (ale vždy se vám to podaří). Pokud byste však váhu pravidelně zvyšovali, za rok uzvednete třeba dvojnásobek váhy a původní vám bude připadat lehoulinká.


Externí faktory sebedůvěry – faktory, které nemáme pod naší přímou kontrolou. Jedná se například o to, když se na vás podívá nádherná dáma. Sebedůvěra se tím zvýší, s tím se také úměrně zvýší sebevědomí. Získáte pocit, že jste atraktivní a začnete se tak i chovat. Stejně to funguje když vám někdo polichotí (oblečení, vzhled, délka penisu :-) ). Problémem je to, že tyto faktory jsou jednak prchavé a hlavně nejsou pod vaší kontrolou. Pokud tedy zmizí, sníží se tím sebedůvěra – ba co víc, pokud je faktor opačného rázu (žádná kráska se na vás nepodívá, někdo vás urazí) dojde k extremnímu snížení sebevědomí.


Interní faktory sebedůvěry – faktory, které jsou uvnitř vás samotných, tudíž je také máte pod svou bezprostřední kontrolou. Jedná se o mnoho věcí, které budou popsány ve druhé části článku v souvislosti se zvyšováním sebedůvěry. Na rozdíl od okamžitého zvýšení sebevědomí pomocí externích faktorů, je interní zvýšení náročné na čas a sebekázeň. Interní faktory jsou naproti tomu mnohem výhodnější, protože vám je jednak nemůže nikdo vzít (někdo vás urazí – vy se tomu zasmějete, protože víte jak na tom skutečně jste) a dále k sobě přitahují i externí faktory jako magnet.

Příklad ze života

Jak asi všichni ví, mají dámy rády sebevědomé muže s vysokou sebedůvěrou. To není nic nového, ale ukažme si, jak nízká sebedůvěra umí rozbít konkrétní vztah.


Fáze 1 – namlouvání aneb externí zvýšení sebedůvěry

Máme klučinu, říkejme mu Pepa a holčinu Milenu. Pepovi se Milena už dlouho líbí. Vzhledem k tomu, že Pepa nemá páru o dámách ani o přehnané fixaci, dlouho se odhodlává, než udělá první krok. Již dopředu je do Mileny zamilovaný a má ji zidealizovanou.

Jednoho krásného dne se tedy odhodlá a jde do toho – osloví Milenu a pozve ji na kávu. Mileně se Pepa líbí a souhlasí. Pepa je z toho unešen a jeho sebedůvěra dosáhne obrovských rozměrů. Díky tomu se také tak chová, což Mileně imponuje a tak spolu začnou chodit.

Zde je moc hezky vidět, proč nezkušení kluci často mluví o úspěchu ve svádění jako o tom, že se jim poštěstilo. Je to proto, že naprosto náhodou se chovali jako svůdci a dámu svedli. Bohužel, díky své nezkušenosti neví, co udělali správně a co špatně, svůj úspěch nemohou zopakovat, a proto jej svádí na dílo šťastné náhody.


Fáze 2 – počátek vztahu aneb ještě se trochu držím

Vzhledem k tomu, že Pepa Mileně přiřknul nadpřirozené vlastnosti, začne mít obavu, že kdyby ho Milena opustila, nikdy by si takovou nenašel (a co víc – pokud před Milenou předcházelo mnoho nezdarů s opačným pohlavím, myslel by si, že nesbalí už nikdy nikoho). To je počátek pádu do hlubin.

Milena vycítí jeho úbytek sebedůvěry, přestane být úplně spokojená. Čím více se poznávají, tím naráží na určité sporné návyky, kvůli kterým se občas pohádají. Pepa si prozatím drží určitou úroveň integrity, takže je schopen nacházet kompromisy.

Možná jsem dostatečně nezdůraznil, že si většina klučinů neuvědomuje, že tak, jak se může určitá dáma rozejít s klučinou, může se stejně rozejít i klučina s ní. Zde narážím na zažité pravidlo, že dáma se v počátcích může chovat, jak chce, muž ji musí dobývat, demonstrovat své nejlepší stránky, platit za ni, lichotit jí, kupovat kytky apod. Proč? Dáma se musí úplně stejně kvalifikovat jako hodna zájmu. Takže pánové nechovejte se jako zoufalci a pokud se dáma nesnaží, pošlete ji tam, odkud přišla.


Fáze 3 – rozvinutí vztahu aneb a jedeme z kopce

Pepa začne přehnaně analyzovat důvody hádek. Nedokáže pochopit, že to je naprosto normální, když se dva lidé sžívají, že se občas pohádají, místo toho dostane neopodstatněný strach, že by jej mohla Milena opustit.

Při hádkách začne Mileně plně ustupovat, čímž se mu snižuje sebedůvěra, protože své potřeby upozaďuje a dává přednost Mileniným. Milena toto samozřejmě zaznamenává a je zase o něco méně spokojená. Pepu začíná považovat za blbouna, který si nechá všechno líbit.

Pepa dostane obrovský strach, aby si Milena někoho nenašla, což vede k občasným výbuchům žárlivosti. Tím, že má pocit, že je Franta odvedle lepší, si dále snižuje sebedůvěru a začne si budovat nesprávný obraz sama sebe (jsem škaredý, chudý).

Pod neustálým stresem se rozhodne k zásadnímu kroku – až Milena bude na záchodě „projede“ jí její mobil. Jakmile to učiní, zjistí, že tam nic inkriminujícího nemá, takže je chvíli uklidněn, vzroste mu sebedůvěra, ale špatné sebevědomí zůstává.

Za pár dní nad nevěrou Mileny znovu přemýšlí a uvědomí si, že si vlastně Milena mohla inkriminující zprávy a registr hovorů promazat a Frantovo číslo mít uložené pod jiným jménem – třeba Hanka – nikdy se přece nezmiňovala, že by nějakou Hanku znala.


Nikdy nepochopím to, že pokud někdo na svou polovičku patologicky žárlí a špehuje ji, dává si velice záležet na technikách, jak to udělá. Většinu svého volného času tráví buďto tím, že si představuje, jak ho jeho dáma někde podvádí, nebo vymýšlí záludné otázky a techniky, díky nimž by se mohl dozvědět pravdu.

Nepochopím, proč se na chvíli nezamyslí nad žárlením samotným. Možná by kromě jiného zjistil, že ono je to trochu jinak a že na tuto a jiné podobné otázky neexistuje oboustranná možnost vyvrácení – neboli neexistuje žádná možnost jak potvrdit, že vás drahá polovička nepodvádí, pouze existuje možnost zjistit, že vás podvádí.

Je to jako s člověkem co si namlouvá, že má rakovinu. Neexistuje žádný test, který by mu vyvrátil, že rakovinu nemá, pouze test, který mu potvrdí, že rakovinu má.

Zkuste to se mnou:
Prolezení mobilu – pokud mně zahýbá, inkriminující důkazy vymaže a já nic nenaleznu. Pokud mně nezahýbá, žádné inkriminující důkazy taky nenaleznu. Všechno se dá vysvětlit mnoha způsoby – třeba zpráva „Včera to bylo nádherný“ Mohla jí to poslat/přeposlat kamarádka (holky se rády chlubí), mohlo jít o omyl, skutečně se může jednat o nevěru.

Žárlivá scéna – dáma mně zahýbá – odpoví „Ty mi nevěříš?“. Dáma mně nezahýbá – odpoví „Ty mi nevěříš?“ A zase jsem tam, kde jsem byl.

Jak už jsem několikrát zmínil „Nevěru nikdy nemůžeš 100% prokázat, když toho druhého nenačapáš v posteli s někým jiným, a i to se pak dá nějak vysvětlit“.

To, jestli vám je nebo není vaše dáma nevěrná, není vaše věc. Je to věc její a jejího svědomí, ne vaše, takže se jí do toho laskavě neserte.


Fáze 4 – krize aneb Pepa dozrál

Pepova sebedůvěra je znovu otřesena a začne Milenu více sledovat – sleduje, zdali se náhodou nepodívala na jiného klučinu, nebo se mu zdá, že když se baví s Frantou, tak s ním flirtuje. Kvůli těmto věcem samozřejmě vždy udělá scénu. Milenu to pomalu přestává bavit a řekne Pepovi, že by se měl jít léčit. On si uvědomí, že scény dělá moc okatě a začne si hledat jiné záminky pro hádky.

Milena toho už má dost, a  protože ani ona sama na tom se sebedůvěrou není nejlépe, rozhodne se, že si najde někoho jiného. Pepu už totiž nevidí jako muže, na kterého může být hrdá, nýbrž jako zoufalce, co pro ni udělá, co jí na očích uvidí.

Vzhledem k tomu, že najít si nového partnera není až tak, jednoduché musí Milena vyzkoušet více mužů, než najde novou lásku svého života. Pokud je slušná, používá s nimi alespoň kondom.


Fáze 5 – konec aneb Pepa má krásné parohy, ale není žádnej dvanácterák

Milena si zapíchá s Frantou, Romanem, Láďou a Tondou a ani jeden se nejeví jako vhodný nástupce Pepy, ale nakonec se objeví Tomáš a ten je ten nový pravý. Pepa během toho zaznamenává změnu v chování Mileny, už to není, jak to bývalo. Milena je odtažitá, moc se s ním nebaví, nevídají se moc často, když se pohádají, tak se spolu klidně týden nebaví a sex měli naposledy před měsícem a to jí Pepa musel téměř znásilnit.

Najednou si Pepa uvědomuje, že mu teče do bot a začne měnit všechno, kvůli čemu se s Milenou hádali. Začne si po sobě uklízet. Mileně kupuje dárky, pořád ji říká, jak moc ji miluje a i když teď má téměř jistotu, že ho Milena podvádí, odpouští jí to.

Účinek na Milenu to má samozřejmě naprosto opačný a ztrácí k němu i ty poslední zbytky respektu, co k němu chovala. Už ho nevidí jako sexuálně přitažlivého jedince, ale jako odporného chudáka.

Tím, jak Pepa potlačuje své ego se v něm hromadí napětí, které logicky musí ven, takže se zase pohádají. Toho Milena využívá se slovy „Vidíš, už zase je to to stejný, ty žárlivej magore.“

Měsíční testovací období s Tomášem končí, Tomáš se osvědčuje, Milena dává Pepovi kopačky a odchází…


Tento scénář ukazuje jak sebevědomí a sebedůvěra zasahují do všech oblastí života. Abych to zrekapituloval:

Pepa získal pocit, že pro Milenu není atraktivní a že existují jiní, lepší muži a že ho Milena může podvést. Tím, že dělal žárlivé scény, pročítal si její mobil, sám sebe utvrzoval v tom jak je méněcenný a neatraktivní. Podle toho se také začal chovat a to čeho se obával, se nakonec stalo skutečností.

Tak je to se vším, pokud si například o sobě myslíme, že u dané dámy nemáme šanci, tak se také podle toho začneme chovat a naše myšlenka se stane skutečností.

Jak na sebevědomí?

Jediná metoda, jak skutečně zjistit jak na tom jste, je udělat si pár hodin na sebe čas a zhodnotit se. Důležité je, aby člověk k sobě byl naprosto upřímný. Je totiž známo, že když si člověk dělá nějaký test, odpovídá tak, jak chce, aby sám před sebou vypadal.

Zde žádný test neděláte ani to není soutěž v popularitě. Děláte to pouze pro sebe! Díky tomu se dozvíte, kde jsou zdroje vašich špatných pocitů. Zjistíte, že něco děláte správně, něco špatně, kde máte slabiny a kde zase přednosti.

Na konci takové analýzy se budete cítit velice dobře a uvolněně, protože jste v sobě našli obrovskou odvahu prolomit bariéru mezi tím, co jste si doposud o sobě namlouvali a tím jací ve skutečnosti jste. Tím se sladí vaše integrita a budete v rovnováze.

Příklad aplikovaný na Frantu:

Řekněme, že se Franta nachází na konci 3. fáze a rozhodne se udělat si sebeanalýzu. Jako cíl si zvolí zjistit, proč se necítí dobře.


„Proč se necítím dobře?“
— Mám pocit, že kdyby se se mnou Milena rozešla, už nikdy si nenajdu žádnou holku, jako je ona.

„Proč bych si žádnou takovou holku neměl nikdy najít?“
— Protože jsem měl kupu nezdarů a teď se mně s Milenou poštěstilo.

„Proč jsem měl kupu nezdarů?“
— Protože mám problém s komunikací s holkama.

…musíte pokračovat pořád hlouběji, až se dostanete od obecných závěrů: „Mám pocit, že si nikdy nenajdu žádnou holku, jako je Milena.“, až ke konkrétním. Poskytnu zde zkratku, protože taková sebeanalýza skutečně zabere mnoho hodin, protože spíše než nalezení důvodů je problémem neupřímnost člověka sama k sobě.

„Proč neumím komunikovat s holkama?“
— Mám před nimi ostych a myslím si, že je mnoho lepších kluků než jsem já.

„V čem jsou tito kluci lepší?“
— Vypadají lépe, mají většího ptáka a umí se s holkama bavit.
(teď už to k něčemu vede)

„V čem vypadají lépe?“
— Lépe se oblékají, mají lepší postavu a v obličeji také vypadají lépe.

„Proč se umějí lépe s holkama bavit?“
— Jsou zábavnější, já mám vždycky pocit, že to, co řeknu, bude trapné a holka se se mnou začne nudit.


Závěr 1 – vypadají lépe:

S obličejem toho moc nenadělám, ale začnu cvičit a koupím si něco na sebe.

add cvičení – seženu si o tom nějakou knihu, najdu si posilovnu a za týden začnu cvičit.

add oblečení – nemám dobrý vkus, ale řeknu své kamarádce/sestře/Mileně/komukoliv, kdo má dobrý vkus, aby se mnou šel nakupovat a za to ho potom pozvu na véču.


Závěr 2 – mají většího ptáka:

Můj pták už delší nebude, takže si seženu knihu o sexuálních technikách a uspokojím Milenu jinak (mimochodem posléze Pepa zjistí, že na délce ptáka opravdu nezáleží :-) )


Závěr 3 – umí se s holkama bavit:

Přestanu se stydět něco říkat s tím, že by to mohlo být trapné, protože stydět se za to je mnohem trapnější. Mimochodem moje oblíbená historka je o tom, jak jsem dostal na Vánoce počítač a jak teď prozkoumávám počítačový program Windows. Je tak trapná, že se tomu každý směje a o tom to je – komunikace musí být zábava, ne křeč.

Žádný učený z nebe nespadl, takže se budu snažit navazovat kontakt s co nejvíce lidmi, co to jde (v obchodě/v tramvaji/v klubech/kdekoliv).


Došli jste k určitým závěrům, které máte pod svou kontrolou a díky kterým si vylepšíte jednak svůj život a vyřešíte svůj problém a hlavně zjistíte skutečný důvod, proč ten problém nastal.

A teď zpátky k Pepovi, pokud by za ním někdo na konci 3. fáze došel a řekl mu „Začni cvičit, dobře se oblékej, kup si knihu o sexuálních technikách a snaž se komunikovat s co nejvíce lidmi.“, nikdy by to Pepa neudělal. Proč? Protože na to nepřišel sám a díky své nízké sebedůvěře a špatnému sebevědomí odpovědnost za své pocity dává někomu jinému – Mileně.Související články:
(externí autor) OKi98 | 09. 05. 2006 17:06 | Komentáře: 116 | ::Sebevědomí


Přidat článek do: [ linkuj.cz], [ jagg.cz], [ asdf.sk], [ del.icio.us]

Stáhnout článek jako [ PDF]
[ RSS komentářů] k článku

[ Napsat] komentář

Komentáře


1
Spike 09. 05. 2006 17:25

Dobrej článek, Oki! Měl bych dotaz: Znova se tady objevuje termín NLP. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaká publikace o neuro-lingvistickém programování v mateřštině.
Díky, Spike

Reakce na komentář: Klea #26Načítám náhled komentáře..., simka #42Načítám náhled komentáře..., Laďa #79Načítám náhled komentáře..., Laďa #79Načítám náhled komentáře...

2
tomekk 09. 05. 2006 17:39

Ahoj. Celkom fajn clanok. Len jedna poznamka. Neviem, ci mozes objektivne zhodnotit sam seba. Mas pravdu: Ostatni si o nas myslia to, co si o sebe myslime sami. Ale plati aj: Myslime si o sebe to, co si myslia ostatni o nas. Je to take vzajomne posobenie. Teda tvoj nazor na seba je urcovany aj tym, co si o tebe myslia ini. Ak povies: Som taky a taky – je to subjektivne a vzdy bude, nech dovody cerpas odkialkolvek. Preto sa sebavedomie najlepsie zacina budovat v kolektive, kde ta nikto este nepozna. Tych, co si o tebe roky myslia, ze si trpak len tak o opaku nepresvedcis.
To bolo iba na okraj.

Inac fajn clanok. Trochu som ho preletel, ale potom ma mozno este napadne nieco, co by som sa chcel spytat. :-)

Reakce na komentář: jan buka #33Načítám náhled komentáře...

3
Lukáš 09. 05. 2006 17:41

Moc pěkný článek, chválím..


4
CiTroNaK 09. 05. 2006 17:54

Dobrej článek, díky.


5
Honza 09. 05. 2006 18:25

článek je super, hodně mi řekl i sem si něco uvědomil… jen bych se rád dozvěděl něco více o té sebeanalýze. Zkoušel jsem to zadávat do vyhledávače ale našel jsem jen pár odkazů na knihy a nějaké hlouposti… nevíte někdo kde na netu bych se o tom dozvěděl více?


6
Cadet 09. 05. 2006 18:26

Důležité je, aby člověk k sobě byl naprosto upřímný.

To by se mělo tesat. Ale problém je, že třeba já se o to snažím strašně dlouho, ale prostě nakonec se v sebe analýze dostanu tam, že ze sebe dělám někoho, kým bych chtěl být …

Ale myslím, že to chce trénink a připustit si svoje chyby. Jenže to nestačí, chce to mít vůli s tím něco dělat.


7
black lemon 09. 05. 2006 18:58

Asi nejlepsi clanek co tady kdy byl.


8
ShadoW 09. 05. 2006 19:07

Proč mám takovou obrovskou chuť si tenhle článek vytisknout a nosit ho všude s sebou po ruce?
Bravo! :-)

Reakce na komentář: stancza #9Načítám náhled komentáře...

9
stancza 09. 05. 2006 19:41

Reakce na ShadoW #8Načítám náhled komentáře...: měl jsem přesně ten samý nápad :-)


10
Signum 09. 05. 2006 19:45

Hmmmm peknej članek, pravda jeden z nejlepších co jsem tu potkal… jedinej muj problem přetrvava v tom že když chci začit konverzaci tak si vždycky připadam jako nejakej další balič/otrava a to me odrazuje od začatku konverzace :-( proste jako jeden z dalších co to zkouší:/ co s tim?

Reakce na komentář: Peetee #34Načítám náhled komentáře..., Wheeeze #51Načítám náhled komentáře..., Staša Kaša #99Načítám náhled komentáře...

11
PArtyBoy 09. 05. 2006 19:54

fakt vydareny clanok..zdvihol mi sebavedmoie :-)


12
Muggs 09. 05. 2006 19:55

OK, dejme tomu že si začínám věřit. Ne dejme tomu, v tuhle chvíli si fakt věřim. Jsem lepší/hezčí než ostatní kluci a na tu holku prostě mam. Co dál? Jak si tenhle pocit udržet? Ráno se vzbudim a na tohle celý zapomenu…

Reakce na komentář: Muggs #15Načítám náhled komentáře..., jan buka #32Načítám náhled komentáře...

13
Grims 09. 05. 2006 19:58

Řekl bych že je to naprosto výstižný. Bohužel to platí i pro mě, ale i bez článku jsem na tom začal pracovat :-) .


14
Muggs 09. 05. 2006 19:59

Ještě něco. Co když si zvednu sebevědomí tak, že z toho budu prostě namyšlenej? Teď mi to třeba přijde absurdní, protože namyšlený lidi bych automaticky věšel za pytel/kozy do průvanu, ale přijde mi to logický. Ono věřit si přespříliš může bejt docela na škodu…

Reakce na komentář: Pako #102Načítám náhled komentáře...

15
Muggs 09. 05. 2006 20:09

Reakce na Muggs #12Načítám náhled komentáře...: Řeknu to jinak. Ten pocit je jen dočasnej, dalo by se to možná označit jako tvuj "interní faktor sebedůvery". Ale jak tenhle pocit fixovat, aby nebyl jen dočasnej? Co třeba něco jako "každodenní pětiminutové přemýšlení o své osobě" hned po probuzení? :-)


16
Sordidus 09. 05. 2006 20:14

Skvely clanek, jen .. bych nebral posilovani jako moznost "neco s sebou udelat" .. ono aby clovek ziskal pekny telo potrebuje tak rok az dva :-) coz neni realizovatelny jako okamzita zmena :-)

Reakce na komentář: Mrcik #21Načítám náhled komentáře..., OOO #23Načítám náhled komentáře..., zax #24Načítám náhled komentáře..., Klea #26Načítám náhled komentáře..., Staša Kaša #100Načítám náhled komentáře...

17
Divinus 09. 05. 2006 20:44

Super článek, sám jsem podobné sebezhodnocení nedávno udělal a je to rozhodně věc, která člověku pomůže.

k NLP – Existuje publikace NLP pro manažery od Harryho Aldera, která vyšla i v čj.


18
PIF 09. 05. 2006 21:10

Vyborne OKI, vice clanku od tebe, jde videt, ze vis, o cem mluvis. Kdyz jsme u toho – muzes doporucit nejakou hezkou literaturu v cestine na podobna temata – evidentne se o to zajimas :-)


19
Jossh 09. 05. 2006 21:17

Já používal kdysi bičovací sebeanalýzu :-) Napříkklad opodál sedí hezká holka – jdi za ní – ne,mě se nechce – cože,tohle je,jen výmluva – co,když mě kousne? – max. ti řekne neotravuj,ale to ji odpálíš,to umíš tak jdi – taková barbie,to nemám šanci – když budeš pořád takhle přemýšlet,tak nesbalíš žádnou – to bych moh zkusit no – tak zvedni ten svůj línej zadek a mazej …

Reakce na komentář: Klea #26Načítám náhled komentáře...

20
hmmm 09. 05. 2006 21:32

kdyz se usmeju vypadam jak krypl normalne kdyz se neusmeju vypadam v pohode, ale jak se usmeju teda… co mam delat s timhle?


21
Mrcik 09. 05. 2006 21:56

Reakce na Sordidus #16Načítám náhled komentáře...: S tím bych nesouhlasil, samozřelmě savaly narostou až tak po tom roce, ale postava se zformuje tak do 3 měcíců (např. hrb), chce to ale radu od někoho kdo tomu fakt rozumí a nebo si o tom mrtě nastudovat (příjd do fitu a cvičit bicák, kozy a ramana tak jak většina borců co chtěj jen dobře vypdat, to opravdu za ty 3 měcíce nepomůže a navíc je to i nezdravý, chce to cvičit zadní delty, každej sval na zádech atd. a vysledek může bejt vydět už i za měsíc, fakt vím o čem mluvím, sám sem se divil jak rychle přišel výsledek).

Reakce na komentář: Hledac #31Načítám náhled komentáře...

22
martin 09. 05. 2006 22:22

tak treba kulturisti krome toho ze zerou kdovi co to delaj napr tak ze zvednou obrovskou zatez a pomalu ji pokladaji(tim se prej nejvic trhaj svaly coz znamena nejvetsi prirustek(aspon na pohled))


23
OOO 09. 05. 2006 22:43

Reakce na Sordidus #16Načítám náhled komentáře...: Nesouhlasim – a) cim drive zacnes, tim drive se dostavi vysledky, kdyz to budes stale odkladat – nic z toho nikdy nebude.
b) kamos se ted rozhodl se svoji postavou neco udelat – byl celkem suchy – mesic makal a je to znat – hned inspiroval dalsi.
c) ani dobra postava vam holku nesbali – ale uvidi, ze na sobe makate a nebudete ve 30ti fotrik s pivasem – coz jiste oceni ;o)

V minulem clanku jsem v diskuzi podotknul, ze to tu je porad o tom samem a nic noveho – ale omlouvam se – tenhle clanek je vazne dobry a libil se mi ;o)

Reakce na komentář: Klea #26Načítám náhled komentáře...

24
zax 09. 05. 2006 22:45

Reakce na Sordidus #16Načítám náhled komentáře...: Myslím, že ani tak nejde o to být kvůli posilování silnější, krásnější, ale o pocit, že se sebou něco děláš, pák máš naději a zvýši se ti sebedůvěra.


25
Marty 09. 05. 2006 23:10

Větu: To, jestli vám je nebo není vaše dáma nevěrná, není vaše věc. Je to věc její a jejího svědomí, ne vaše, takže se jí do toho laskavě neserte. bych si chtěl pamatovat hodně dlouho. Velmi zajímavý přístup.

Reakce na komentář: Klea #26Načítám náhled komentáře..., Ash #28Načítám náhled komentáře...

26
Klea 09. 05. 2006 23:59

pěkný článek (překvapivě ;-) )
Reakce na Spike #1Načítám náhled komentáře...: já mám pocit, že ty materiály existují a že jsem je měla i v ruce… tj. asi jen pohledat :-)
Reakce na Sordidus #16Načítám náhled komentáře...: sebeanalýza a hlavně ta "sebezměna" také není otázkou jen několika málo dnů…
Reakce na Jossh #19Načítám náhled komentáře...: To je pěknýýýýýýýýýýý :-)
Reakce na OOO #23Načítám náhled komentáře...: souhlas
Reakce na Marty #25Načítám náhled komentáře...: vidím to stejně, ale tato "definice" to nemá chybu


27
chleba 10. 05. 2006 00:16

No nevim, já jsem nějakou publikaci o NLP a autosugesci četl a docela mě to odradilo. Můžeš si do hlavy tímhle způsobem narvat hodně zjednodušujících způsobů myšlení a "zkratek" (podle mě spíš zkratů). Může tě to dost změnit a je otázka, jestli k lepšímu, jestli si tím (při amatérské aplikaci) nepřivodíš ještě nějaký komplexy…
Radši bych si s tím moc nehrál. Mě to přijde jako přepisování systémovejch souborů ve windows– přepíšeš to jednou, zvýšíš si výkon. Přepíšeš to víckrát, nikdo se v tom nevyzná a systém se ti úplně rozhází a seš pěkně v loji.

Reakce na komentář: Ash #30Načítám náhled komentáře...

28
Ash 10. 05. 2006 00:21

Reakce na Marty #25Načítám náhled komentáře...: Jojo, to je hezký, taky už jsem trochu něco v tom smyslu psal. Nic víc než důvěru člověk nemá. Však se nebojte, kamarádi nebo kamarádky to člověku stejně donesou, kdyby něco :-D A někdy i když nic :-)


29
chleba 10. 05. 2006 00:22

http://www.cetros.cz/
Nějakej Libor Činka se na tom snaží vydělat pořádáním kurzů, atd, no mě to přijde spíš jako tak trochu podvod. Posuďte sami.

Reakce na komentář: Cadet #36Načítám náhled komentáře...

30
Ash 10. 05. 2006 00:23

Reakce na chleba #27Načítám náhled komentáře...: Oblíbená sci-fi sarkastická poznámka: možná že se tak už stalo.


31
Hledac 10. 05. 2006 02:16

Pro lepsi sebe* je myslim nejlepsi zacit neco delat a pak se pokouset v tom byt porad lepsi .. Reakce na Mrcik #21Načítám náhled komentáře...: Tak me napada proc neudelat serial o sebevylepsovani … obleceni teda priprava na rande tu uz byla to je kratkodobe, ale dlouhodobe vylepsovani … myslim to tak, ze by vzdycky nekdo kdo tematu rozumy napsat sve prakticke zkusenosti rady treba pro posilovani, uces, poradil dobre podniky v brne nebo jina mista na rande, co uvarit pro slecnu co jim chutna atd… proste neco vic nez tady porad teoretizovat v komentarich….

Jeste k obleceni, ktere se tu porad probira byl jsem dnes venku ( : ) a jak ty lidi chodijou obleceny no hruza sami trhani a bezdomovci.. clovek v saku se skoro boji, ze se na nej vrhnou … brno …

Reakce na komentář: Klea #35Načítám náhled komentáře...

32
jan buka 10. 05. 2006 04:10

Reakce na Muggs #12Načítám náhled komentáře...: Ahoj, myslím si, že není ani dobré si "zvyšovat" sebevědomí tím, že si namlouváš, že jsi snad lepší než ostatní… nejsi lepší , ale ani horší… zdravé sebevědomí není stejné jako nabubřelé ego… bud prostě svůj… a to můžeš být stále… nejen večer nebo pod účinky nějaké drogy (v dobrém…)s nikým se nesrovnávej… pro to, abys měl zdravé sebevědomí nemusíš být lepší než ostatní, stačí, že budeš totálně svůj… rozumíš… přeji ti, aby ti to vyšlo… Honza Buka

Reakce na komentář: Wheeeze #51Načítám náhled komentáře..., Muggs #53Načítám náhled komentáře...

33
jan buka 10. 05. 2006 04:26

Reakce na tomekk #2Načítám náhled komentáře...: Víš a to je právě ono… tvoje sebevědomí nesmí určovat názory těch ostatních… jakmile to totiž dovolíš, stáváš se obětí jejich zvůle… to je naprosto jedno, co si kdo myslí… chápeš…, Totálně… je důležité jen to, co si myslíš o sobě sám… to řídí celý tvůj život… jedna malá rada ale ještě na úvod… nesnaž se si namluvit, že jsi lepší než ostatní, úplně postačí, že nejsi horší než ten nejlepší.. v tom je malý rozdíl (ale podstatný)… pokud se totiž začneš nad jiné povyšovat, bude to ten obávaný sebestředný extrém (ten není ale přitažlivý, nýbrž odpuzující)
Já volím přístup. být co nejvíce uvolněný, nepovyšovat se, udělat si ze sebe trochu srandu, být milý, úsměv… :-)
Jinak je to tu skvělá atmosféra a velmi poučná…
Všem samé pěkné zážitky Honza Buka


34
Peetee 10. 05. 2006 07:28

Reakce na Signum #10Načítám náhled komentáře...: tak to neber jako že chceš tu holku sbalit a udělat na ní dojem ale normálka si s ní pokecej jako s kámoškou…vo čemkoli…a nesmíš si připustit to, že vypadaš jako balič-otrava(i kdyby to byla pravda) rikej si: Sem Dobrej, tedka si pokecáme o něčem(to je ale dneska krásně, co)a jí to bude zajímat.(hlavně na ní moc netlačit)sice se to lehce řekne a blbě udělá ale funguje to!!! tečka


35
Klea 10. 05. 2006 08:19

Reakce na Hledac #31Načítám náhled komentáře...: myslim, že chceš vcelku nemožné, každé holce se líbí úplně něco jiného a chutná něco jiného… na tohle Ti nikdo návod nedá…


36
Cadet 10. 05. 2006 08:42

Reakce na chleba #29Načítám náhled komentáře...: Je to pěkný pako!


37
lll 10. 05. 2006 09:00

Externí faktory sebedůvěry – obávám se, že tento bod neexistuje. Sebedůvěra vždy vychází z vnitřku člověka. Popisovaný případ spíše mluví o tzv. "pseudosebedůvěře", o které v tomto článku mnoho nebylo řečeno. Je to stav, kdy má člověka malou sebedůvěru, svůj vnitřní problém, ale ten se snaží nadmíru zlepšovat právě externíma faktorama.

Příklad: Nějaký kluk hledá partnerku na celý život, ale nedaří se mu to. Proto začne vyhledávat vztahy na jednu noc, přičemž tento argument používá pro sebe či jiné osoby jako důkaz toho, že je atraktivní či schopný (ikdyž o kvalitě daných slečen či paní můžeme pochybovat) a že vlastně nikoho nechce – ikdyž skutečnost je jiná.


38
lll 10. 05. 2006 09:42

Též nevím, zda se článek dostal až k základnímu bodu, kameni. Stejně jako atom není nejmenší částice, tak sebedůvěra či sebevědomí vychází z něčeho jiného.
Je třeba dostat se k jádru věci, možná až k základním qarkům :-).

Základním obecným důvodem toho, že je člověk nešťastný jsou nadměrné požadavky a z nich pramenící postoje.

Příklad těchto postojů:
– Musím získat tuto dívku, protože jen s ní mohu být šťastný.
– Musím v životě mít nějakou dívku (myšleno dlouhodobý vztah, manželství), rodinu, jinak nebudu šťastný.
– Musím být v životě šťastný, jinak to bude hrozné.
– Musím si získat oblibu jiných (všech, většiny) lidí.

A z těchto postojů pak vznikají sekundární postoje jako:

– Protože si musím získat oblibu jiných (všech, většiny) lidí, tak se musím vždy chovat nejlépe – musím být za každou cenu vtipný, musím hezky vypadat, chodit dobře ustrojen, všechno znát, vědět, atd.

a těch sekundárních postojů se nabalí potom strašně mnoho, až se z jedince stane "těžce zakomplexovaný jedinec".

……

Tyto postoje je třeba odstranit. Nejenom ty sekundární typu "nemusím hezky vypadat", ale i ty primární – tj. "nemusím získat oblibu všech", "nemusím si v životě za každou cenu někoho najít", "mohu být šťastný třeba i bez ženský".

Hlavní věcí je změnit to slůvko musím na bylo by dobré či bylo by pěkné nebo rád bych.
Podobně jako bych rád velký barák, dobré auto, hodně peněz. Je dobré mít cíle a sny, ale nesmí se jednat o postoj musím. Jakmile začnu přemýšlet o tom, že musím získat tady tu holku, jinak se zboří svět, je to základ k fixaci, k nízké sebedůvěře k depresím, atd.

……

Proč vznikají primární postoje?
– jednoduše proto, že jsme jimi neustále bombardováni naší kulturou, okolí, rodinou. Ostatní lidé Ti vštěpují měl bys mít dobrou práci, rodinu, tohle a tamto…

tyto své cíle pak přeberete s tím, že je musím dosáhnout, jinak budu špatný, neúspěšný a věčně nešťastný člověk.
Mno a pokud se vám tyto cíle podaří, tak budete šťastní (protože si splníte ideál šťastného a úspěšného člověka) a pokud se to nepovede, tak budete samozřemě nešťastní!.

……

Čili jde o to, aby člověk při introspekci opravdu šel až do hloubky až ke qarkům. Protože jedině tak odstraní skutečné důvody! Aby neodstraňoval jen ty sekundární (čili ty "malé penisy"), ale opravdu vše. Když se to podaří, tak se člověk získá skutečnou sebedůvěru a sebevědomí, ztratí ten pocit stresu, který ho svazuje a bude v životě šťastný.

Reakce na komentář: Seeger #57Načítám náhled komentáře...

39
Rixo 10. 05. 2006 10:06

Vybornej clanek. Ale jako vzdy – snadno se to rekne, hure udela. Ostatne jako cokoli jineho…


40
crusader 10. 05. 2006 11:41

Nejlepší sebeanalýzu předvedl Bruce Willis v Posledním skautovi.
(Monolog při pohledu do zpětného zrcátka)
"Nikdo Tě nemá rád. Všichni Tě nenáviděj. Posereš to. Usměj se, čuráku." :-)

Reakce na komentář: staspitlík #43Načítám náhled komentáře...

41
Daves 10. 05. 2006 14:34

já asi sebevědomí a sebedůvěru zvyšovat nemusím pač toho mám fakt na rozdavaní občas … ale myslím že to je fakt hezkej članek… hodně hezkej :-)


42
simka 10. 05. 2006 14:35

Reakce na Spike #1Načítám náhled komentáře...: a google jsi zkusil? hned první odkaz ;-)


43
staspitlík 10. 05. 2006 16:46

Reakce na crusader #40Načítám náhled komentáře...: Jo ale ta analyza byla ve scenari. Jinak on bali zpusobem, ze rekne ochrance a ta jde za dotycnou, ze Brucik sedi v aute, a ze ceka… Treba dobrej zpusob baleni – nezkusil jsem ho..

Reakce na komentář: crusader #52Načítám náhled komentáře...

44
Benik 10. 05. 2006 16:50

MAZEC !! nasel jsem uzasne misto na baleni holek.
Dneska jsem sel s kamosem na nejakou vystavu fotek ( nic mi to nerikalo, ale on to mel povinne a tak jsem spojili zabavne s uzitecnym a sli se tam vykecat ). Nejak jsem si tak prohlizel fotky, prekrucoval hlavou co ze to ma byt. A najednou jedna holka, nemate tady nekdo mobil s fotakem. Otocil jsem se a prihlasil ja… Byla nadherna a tak jsem se aji zakoktal: naaa co?

Ona: ze bych si to vyfotila
Ja: a k cemu ti to bude u me v mobilu
Ona: ze by jsi mi pak poslal e-mailem
Ja: neni problem :-)

A tak jsem dostal e-mail od ni a jeji kamaradky.. A to vite ze ji neposlu jenom ty fotky, ale napsiu ji k tomu nejake psani :-D
Snad se chytne….aspon jedna
A navic jak mi davali e-maily tak jsme se nasmali, no ty jejich nicky ja jsem nemoh :-D :-D :-D

Reakce na komentář: Jossh #45Načítám náhled komentáře...

45
Jossh 10. 05. 2006 17:30

Reakce na Benik #44Načítám náhled komentáře...: :-) to za kámošem,když byl pod vlivem marihuany přišly tři nádherné běžkařky a ptají se ho – mohl byste nás prosím vyfotit? a on vysmátý,to byh mohl,ale já nemám foťák.. ony,že to nevadí,že mají – tak je vyfotil a ony,jestli se nechce vyfotit s něma – jak byl vysmátej,tak jim řek a na co by Vám to bylo holky,stejně mi tu fotku nepošlete… pak mu to začalo všchno docházet,ale to už bylo pozdě..

Reakce na komentář: Benik #46Načítám náhled komentáře..., Ash #47Načítám náhled komentáře...

46
Benik 10. 05. 2006 17:35

Reakce na Jossh #45Načítám náhled komentáře...: OMG :-D :-D :-D magor, a proto se ridim heslem navzdy strizlivy


47
Ash 10. 05. 2006 18:00

Reakce na Jossh #45Načítám náhled komentáře...: a na co by Vám to bylo holky,stejně mi tu fotku nepošlete
Je vidět, že pod vlivem mu to pálí :-) Akorát se asi moc orientuje na fotky a málo na baby.


48
PanHuu 10. 05. 2006 18:21

Odporně pravdivý skvělý článek!!!
Pod něj se přímo podepisuju.
Zaujala mě zmínka o sebezdokonalování. Sám mohu čtenářům tohoto webu doporučit mojí osobní bibli od populárně píšícího spisovatele z 80. let minulého století.
Kniha se jmenuje : Jak zdokonalovat sám sebe a napsal ji Jiří Toman, vyšlo v nakl. Svoboda.
Od stejného autora je vynikající kniha Jak dobře mluvit. Pro kohokoliv, kdo chce odstranit chyby při působení na lidi (a holky zejména) je to přehledně sepsaná studnice koncentrované moudrosti. Obě dvě knihy by měly být bez problému sehnatelné v knihovnách.

Reakce na komentář: CiTroNaK #50Načítám náhled komentáře...

49
Rumburak 10. 05. 2006 18:32

Konecne tu nejakej chlap prisel na to o cem to je


50
CiTroNaK 10. 05. 2006 19:38

Reakce na PanHuu #48Načítám náhled komentáře...: knihy zkusim, díky za tip :-)


51
Wheeeze 10. 05. 2006 19:57

Naprosto úžasnej článek!
Reakce na Signum #10Načítám náhled komentáře...:
Před nějakým časem jsem se začala řídít jednoduchým pravidlem "Pro co si přijdu, s tím také odejdu". Možná se to někomu bude zdát jako kravina, ale zatím mi to vychází :-) V jednoduchosti je krása…Představ si, že jdeš do krámu, máš chuť na čokoládu, ale řekneš si – stejně si zas koupím chleba. Zní to divně, ale dá se to přirovnat k tvým pocitům při balení holek…zkus si příště prostě vzpomenout, jak je to absurdní.
Reakce na jan buka #32Načítám náhled komentáře...:
Souhlas, hlavně se s nikým nesrovnávat – vždycky se najde někdo hezčí, inteligentnější, s čímkoliv větším,…ale většina holek s váma není z donucení, ale má pro to -překvapivě– nějaký svůj důvod, a když ne, tak není něco v pořádku s ní. Myslím, že člověk by se měl snažit zlepšit sám sebe i bez toho, že by chtěl někoho dohonit.

Reakce na komentář: Muggs #53Načítám náhled komentáře...

52
crusader 10. 05. 2006 20:28

Reakce na staspitlík #43Načítám náhled komentáře...:
Hodil jsem to sem pro pobavení, nehledej v tom nějaký návod ;-).


53
Muggs 10. 05. 2006 20:36

Reakce na jan buka #32Načítám náhled komentáře...: Jenže já jsem právě pořád svůj :-) Ale tomu chce i trochu pomoct. Je snad jasný, že si nebudu na nikoho hrát, myslel jsem to trochu jinak, nevadí :-)

Reakce na Wheeeze #51Načítám náhled komentáře...: Určitě se najde někdo hezčí i s většim kárem, ale o to přece nejde. Nejde o to, jak je to ve skutečnosti, ale o to, jak to budu vnímat JÁ.
To je jako bych řek', že kdyby pochcípali všichni hezčí kluci než já s většíma bimbasema, tak by se mi hned zvedlo sebevědomí. Slušně řečeno, píčovina.

Reakce na komentář: Wheeeze #54Načítám náhled komentáře...

54
Wheeeze 10. 05. 2006 21:25

Reakce na Muggs #53Načítám náhled komentáře...:
jj…ale tak nějak to bylo myšlený :-)


55
kaja 11. 05. 2006 10:31

qarku dokonalej článek

Reakce na komentář: Qark #56Načítám náhled komentáře...

56
Qark url 11. 05. 2006 10:35

Reakce na kaja #55Načítám náhled komentáře...: Dík, jen jsem ho nepsal já, ale OKi98 ;-)


57
Seeger 11. 05. 2006 13:47

Reakce na lll #38Načítám náhled komentáře...: Pozoruju zajímavý efekt sněhové koule. Na jednoho dobře píšícího člověka se nabalují další a na ty pak ještě další. Osobně mi tvůj komentář příjde tak zajímavý a přínosný, že ti radím zvážit, zda tuhle myšlenku nevypracovat jako článek. Osobně bych rád znal tvůj názor na to, jak nahradit slovíčko "musím" a za co ho nahradit

Reakce na komentář: lll #60Načítám náhled komentáře...

58
Daves 11. 05. 2006 14:23

celkem jsem se zamyslel nad … komfortním prostředím :-) je to něco o čem přemýšlím už šíleně dlouho :-) a tedka zase více a více :-)


59
Taurus 11. 05. 2006 14:48

Pěkný článeček. Pravdivý. Jenom přemýšlím, kde bych tak to své sebevědomí využil, protože nejsem zrovna "lovec"…


60
lll 11. 05. 2006 15:14

Reakce na Seeger #57Načítám náhled komentáře...:
Ona to ani není ani moc moje myšlenka. Ta myšlenka vychází z RET (racionálně emoční terapie), což je psychologický směr starý desítky let. Více v knize: "Trénink emocí" Albert Ellis. Takže to má určitě něco do sebe a pomohlo to již milionům lidí po celém světě…

ale jako článek bych to mohl vypracovat, byl-li by zájem.

Slovo musím je třeba nahradit za slovo rád bych, chtěl bych. Podobně jako "bych si rád přečetl nějakou zajímavou knihu, podíval se osobně na mistrovství světa ve fotbale, vylezl na Mount Everest… Ale pokud se mi to nepovede, tak se nic neděje a vím, že budu moci být šťastný díky jiným věcem.
Samozřejmě, že šťastnější bych byl, kdyby se to povedlo, ale dostatečně šťastný mohu být i bez toho".

A k tomuto je třeba dlouhá cesta vyvracení těch postojů pomocí:

Definice iracionálního postoje – tj. příklad "musím získat tamtu holku, pač podobnou neseženu a nebudu šťastný".

následuje vyvrácení postoje:
– zde záleží na tom, jak je ta "iracionálnost hluboká". Člověk musí být upřímný sám k sobě.
– postupně vyvracíme postoj od "nejhlubšího iracionálna až k nejhorší variantě".

př1. "Tato dívka není zase tak výjimečná, podobných je řada, mohu zkusit případně jiné".
př2. "Tato dívka dokonce ani není ta skvělá jak si myslím(moc si ji idealizuji, když se nepovede tato, mohu získat lepší, být svobodnější, ušetřit peníze, mít více času na …".
př3. "Podobně skvělou dívku již nikdy nepotkám, mohu si však najít jinou, trošku nižších kvalit – z hlediska "Vesmíru", "vyššího principu" či "boha" snad potřebuji zrovna tuto dívku? Znám přece řadu lidí, kteří chodí s "opicema" a jsou evidentně šťastní, proč já potřebuji "bohyni"? Klidně tedy mohu být šťastný i bez této dívky"
př4. "Nenajdu-li ani "opici", nebudu-li mít žádnou holku, tak stejně mohu být šťastný. Jsou snad všichni všichni zadaní šťastní? A zároveň všichni nezadaní nešťastní? Vždyť znám Tondu, Pavla, Frantu, co jsou sami a věnují se svým koníčkům, cestují, mají dobrou práci, sportují… Oproti Jindrovi a Petrovi, které doma manželky uzurpují, okrádají a oni si zapíjí deprese v hospodě…".
A další příklady – dalo by se jít ještě víc do hloubky – uvažovat o tom, zda je třeba vůbec být šťastný a proč.


přijmutí alternativní hypotézy HA, která neguje základní hypotézu (H0).
tj. "nemusím získat tuto holku, i přesto však mohu být šťastný".

v podstatě je třeba kompletně změnit svoji životní filozofii.

Reakce na komentář: Seeger #62Načítám náhled komentáře..., CiTroNaK #64Načítám náhled komentáře...

61
Benik 11. 05. 2006 16:50

Ok…tak pekne poporade, mam problem:
Kamoska dala moje a kamosovo cislo jedne holce ( Dana ), a nejak jsme se tak prozvaneli a psali smsky a pak jsme si dohodli schuzku. Ja s tim kamosem a ona ze vezme kamosku.Parada– diky Qarkovi mi pribylo sebevedmo takze jsem se na schuzku tesil jak se seznamim. Nevedel jsem jakou kamosku vezme, ale vedel jsem ze jsem do te holky hotovy, a ta jeji kamoska tam mela byt jenom do poctu. Setkali jsme se, a ja jsem se nejak zacal bavit s Danou a jeji kamoska mi byla ukradena vedel jsem akorat ze je to Soňa. Tak nejak jsem se s Danou bavil a cim vic jsme spolu nudili tim mi bylo jasnejsi jaka je: arogance, namyslenost no hruza v smskach byla paradni, ale ted. No nic tak jsem tak uz ji nemohl vystat a nechal jsem ji kamosovi…a sel jsem za Soňou. No to jméno… je taková menší, ale hrooozně roztomila toho jsme si vsimnul az jak jsem se ji podival do oci a ty na me zajiskrili. Mazec, razem jsem byl z ni hotovy a celou dobu co jsme spolu byli jsme se bavili, no spis jsem mlel ja ( ona je strasne stydliva ) ale ona se chychotala :-D a byla moc prijemna, na nejakou Danu jsem zapomel a dobre se bavil. Pak se od nas kamos a Dana odpojili a ja jsem sel Soňu doprovodit domu…Dali jsme si pusinku a sla domu, jeste jsem ji rekl ze je strasne mila a rad ji jeste nekdy uvidim. Zamavala a sla.
Parada : jenomze kamen urazu je v tom ze je tak stydliva ze nevim prijmeni a tel.cislo to uz vubec. Pak jsem na ICQ mluvil s Danou a ta rikala ze to jo stydlivost to je jeji, ale cislo z ni mam vytahnout ze bude jedine rada, protoze jsem ji taky sedel.
Takze po dnesku mam 2 nove kamosky. Ale nevim jak dal 1.fazi jsem zvladl, ted to bude tezsi… Nevim jak na ni, abych ji nevylekal nebo tak neco. Ze pry jeste nikoho nemela ( coz ja taky ne :-D :-D ) tak pls neco poradte jak na takovy pripad..

Reakce na komentář: Smoky la Moka #63Načítám náhled komentáře..., Benik #67Načítám náhled komentáře...

62
Seeger 11. 05. 2006 17:46

Reakce na lll #60Načítám náhled komentáře...: Tohle je ale vážně zajímavá myšlenka.
Do toho, co cítíme, se zdaleka nejvíc promítá náš uměle vytvořený hodnotový systém, který říká dobře/špatně.
Souhlasím. Nemluvit o řešení problému, ale o tom, zda problém opravdu máme. Jen se bojím, jestli tahle myšlenková soustava není až moc relativní – jestli to nesklouzne do verze "vždyť je to jedno", která může nakonec demotivovat.
Mě by článek na tohle téma přišel přínosný, já si pročetl články které gugl vyhodil po zadání odkazu Ellis, ale tam je spíš zhrnutí, než zamyšlení.

Reakce na komentář: Klea #68Načítám náhled komentáře...

63
Smoky la Moka 11. 05. 2006 19:20

Reakce na Benik #61Načítám náhled komentáře...: Teď už to bude jen lehčí. Buď v klidu, když si ji zaujal při prvnim setkání a nic si nehrál tak je to na pohodu. Když se stydí tak na ni hlavně netlač, buď uvolněnej a sám sebou a ještě jednou, NIKAM nepospíchej.

Reakce na komentář: enron #65Načítám náhled komentáře...

64
CiTroNaK 11. 05. 2006 20:07

Reakce na lll #60Načítám náhled komentáře...: opravdu zajímavý. Článek o tom bych si určitě rád přečetl ;-)


65
enron 11. 05. 2006 21:31

Reakce na Smoky la Moka #63Načítám náhled komentáře...: Mám velmi podobný problém jako Benik. Až na to, že se už známe přes půl roku, vim, že se ji libím, ale je dost stydlivá, kluka neměla, ani já holku. Když ji pozvu ven, vymlouvá se.. NETLAČIM na ni, pozvu ji bez žádných úmyslů (jako by kamarád ven) tak jednou za dva týdny, ale stejně nic.. asi to hned automaticky bere jako rande, a tak se ji nechce, stydí se… Tak nevim jak na ni..

Reakce na komentář: Smoky la Moka #73Načítám náhled komentáře...

66
Fix hymlhergot 11. 05. 2006 21:34

No clanek krapet delasi takze komentare se mi cist vubec nechce… Dneska sem zhledl "svadeni je veda", jelo to na Spektru, docela zajimave… Nevim jak vaam ale mi to zacina pripadat ze tech vsech vecech s keryma tu prisel qark jako s novyma se to tu zacina motat porad dokola o tom samem…


67
Benik 11. 05. 2006 22:48

Reakce na Benik #61Načítám náhled komentáře...: No prirozeny jsem urcite byl, no snad ze me nemela strach…nebo tak neco ale tlacit nehodlam a ani jsem netlacil, no snad to dopadne dobre :-)


68
Klea 12. 05. 2006 08:28

Reakce na Seeger #62Načítám náhled komentáře...: zkus tam zadat RET (racionálně emoční teorie), možná Ti to vyhodí ještě něco … :-)

Reakce na komentář: OOO #69Načítám náhled komentáře...

69
OOO 12. 05. 2006 12:07

Reakce na Klea #68Načítám náhled komentáře...: zajimavy clanek, ktery nastinuje RET je tady http://www.tigis.cz/PSYCHIAT/SUPL0401/19.htm – jestli tady Qarku nechces odkazy jinam, tak promin a smazni to


70
davos 12. 05. 2006 13:53

tak včera jsem si půjčil tu knihu "Trénink emocí" od Ellise. Hltám stránku za stránkou, je to fakt docela inspirativní. Takže taky doporučuju přečíst


71
Larry Flynt 12. 05. 2006 19:02

Jo, tak to je masakr… tenhle článek je snad best :-) Trochu mi to připomělo mě a moji bejvalo slečnu, která mě ale ve druhé fázi srazila autem a bylo vymalováno. Byla to velmi svérázná slečna, kterou jsem sbalil na zeleninovej salát. Trefil jsem se do toho, že je vegetariánka. Tomu říkám klika :-) Jinak hodně štěstí při balení, tenhle článek nech%t vám pomůže :-)

Reakce na komentář: Smoky la Moka #74Načítám náhled komentáře...

72
robinson krize 13. 05. 2006 14:27

senzační článek, krásně sem se v jednotlivejch fázích poznával a uvědomil si, proč se se mnou ex-slečna rozešla. jenom si řikám, jesli bych se teď choval jinak. když sem viděl, že se moje holka nějak často chodí bavit večír beze mě, sex víceméně výjimečně atd., nenapadlo mě nic lepčího než se snažit jí získat za každou cenu zpět – dárečky, časté telefonování, večeře, tobě to dneska sluší, apod., čímž jsem v jejích očích ještě víc klesal. no ale co sem měl dělat? těžko si hrát na nějakýho sebevědomýho agenta bonda, když vidíte, že vztah de do pí**. a abych si řek, že tahle bitva je prohraná a pustil jí k vodě, to už vůbec ne.

ještě bych chtěl reagovat na tu zmínku vo hulení. konopí je strašnej nepřítel novejch vztahů, už jenom proto, že vás po pár hodinách v hospodě/klubu/dydžině spíš než děvčata začne zajímat to, co si dáte po příchodu domu k jídlu. všeobecně člověka hulení utlumuje. mě například stačí si dát brčko s kámošema pak film/výlet/pivko a sem dokonale šťastnej, holky mi můžou vlízt na záda. no jo, ale ať pak nebrečim, že nemám slečnu, ne?!

Reakce na komentář: Smoky la Moka #75Načítám náhled komentáře..., Larry Flynt #76Načítám náhled komentáře...

73
Smoky la Moka 13. 05. 2006 19:52

Reakce na enron #65Načítám náhled komentáře...: To už asi nebude o stydlivosti, možná sis to špatně přebral, třeba se jí vůbec nelíbíš. Nebo takhle. Můžeš se jí líbit, ale nemusí s tebou chtít nic mít. Protože aby se styděla tak, že by s tebou nešla ani jednou za 14 dní ven se mi zdá dost nepravděpodobný. Takový holky určitě jsou, ale to jsou typy co nedokážou sedět vedle kluka a když se s nim baví, tak vykoktaj za půl hodiny maximálně jedno "Hmm.." a to je tak vše.
A nebo tě prostě bere jako kámoše (1/2 roku je dost dlouhá doba) a přijde ji divný aby s kámošem chodila sama ven a pak je to jak řikáš, že to prostě bere jako bys ji zval na rande.


74
Smoky la Moka 13. 05. 2006 19:55

Reakce na Larry Flynt #71Načítám náhled komentáře...: S tim autem to je nějaká metafora nebo tě fakt sundala? :-)

Reakce na komentář: Larry Flynt #76Načítám náhled komentáře...

75
Smoky la Moka 13. 05. 2006 19:58

Reakce na robinson krize #72Načítám náhled komentáře...: Taky nesmíš hulit pořád, že jo. Teda aspoň ne když chceš nějakou sbalit. Ale když jsou vyhulený obě polovičky, tak to je o něčem jinym :-)

Reakce na komentář: Jarko #87Načítám náhled komentáře...

76
Larry Flynt 14. 05. 2006 17:44

Reakce na Smoky la Moka #74Načítám náhled komentáře...: No metafora to není, dělá si autoškolu a dvakrát mě srazila autem… poprvé když jsem šel za ruku s jinou holkou, ale to bylo stejně v době, kdy už jsem věděl, že mi zahejbá.. no a podruhý kyž jsem šel přes ulici tak se vyřítila ze zatáčky. Ale jak jsem četl tenhle článek, tak asi byla chybka částečně na mý straně… ted mi to ale odůvodnil tak, že je to proto, že jsem byl o rok mladší, což mi přijde jako pičovina, ale proč ne, je to její věc.

Reakce na robinson krize #72Načítám náhled komentáře...: co se týče trávy, tak je to IMHO individuální, na každýho to působí různě.

Reakce na komentář: Smoky la Moka #77Načítám náhled komentáře...

77
Smoky la Moka 14. 05. 2006 19:29

Reakce na Larry Flynt #76Načítám náhled komentáře...: Dneska je snad v každym autě autoškoly na straně instruktora pedál spojky a brzdy…

Reakce na komentář: Larry Flynt #78Načítám náhled komentáře...

78
Larry Flynt 14. 05. 2006 19:40

Reakce na Smoky la Moka #77Načítám náhled komentáře...: v to jsem doufal taky… ale mám pocit, že v obou případech neměl instruktor šanci mě vidět. Já nekecám, mě se to fakt stalo. Naštěstí neumí jezdit rychle.

Reakce na komentář: BERmaestro #81Načítám náhled komentáře...

79
Laďa 15. 05. 2006 23:40

Reakce na Spike #1Načítám náhled komentáře...: Reakce na Spike #1Načítám náhled komentáře...: Líbí se mi, že to Qark bere tak komplexně. NLP osobně neznám, já dělám Silvovu metodu. Ale existuje spousta jiných metod, jak si dělat programy a zlepšovat se (Modrá alfa, Zlatá mysl, dianetika…). Rozhodně z toho nemusíš mít obavy. Naprogramuješ si jen to, co budeš chtít. Základem je ale objevit programy, které v současné době řídí tvůj život a které mohly vznikout třeba už v dětství… uvědomit si je a změnit je. Chce to víru, pozitivní očekávání a čas :-)


80
konva 17. 05. 2006 15:16

spousta kluku i holek by si mela uvedomi tucne vytistenou vetu,kterou povazuju osobne za jednu s nejdulezitejsich…

To, jestli vám je nebo není vaše dáma nevěrná, není vaše věc. Je to věc její a jejího svědomí, ne vaše, takže se jí do toho laskavě neserte.

parada…znam spoustu zarlivcu a jako tohle krasne vyjadruje to co je spatne…rekl bych to takto-vsichni jsme dospeli(nebo skoro) dospeli lide a kazdy ma za sebe zodpovednost,za to co dela..kazdy ma svuj rozum a vi,co se hodi delat a co ne..pokud nekdo uzna za vhodne,zahybat partnerovi,at si tak cini,je to ciste jeho vec..pokud si je vedom moznych nasledku…ale stejne to jeho partner nicim neovlivni,nanejvys to vyhroti jako pepa v clanku a to je konec…


81
BERmaestro 17. 05. 2006 15:53

Reakce na Larry Flynt #78Načítám náhled komentáře...: jestli ten řidičak dostane tak se budu bat řidiček a jestli ho už ma a děla u pošty tak to jsme ji potkal :-)


82
Ufo 18. 05. 2006 15:43

Koupit si věci na sebe, knihu o cvičení a začít cvičit, apod. může sice sebevědomí zvednout, ale je to jenom taková berlička pro chatrné sebevědomí, která ten centrální problém, tj. nízké sebevědomí jako takové neřeší.

Sebevědomí se dá na správnou výši upravit jedině vnitřně … člověk se prostě musí přijmout takový jaký je. Tzn., že věta "Jsem krásný/ošklivý" je špatná. Jsem prostě takový, jaký jsem. Proč by to mělo být ošklivé, nebo pěkné. Je to prostě tak, jak to je. Je nesmírně důležité oprostit se od představ, co si o mně asi myslí ostatní.

Vezměte si, kolik potkáváte lidí, které z vlastního pohledu považujete za ošklivé, neschopné, apod. a oni se přesto chovají normálně a bez komplexů. Např. Bolek Polívka – myslíte, že se stydí vystupovat před lidmi proto, že má nos jako skobu??


83
Saito 21. 05. 2006 11:23

Nazdar,
nejprve bych chtel ocenit kavalitu clanku, sice mi nebyl jsem zjistil, ze informativni hodnota je velka, ale moje ja ma jaksi problem veci uzivat v praxi, lidove receno: "nepoucim se dokud si sam nerozbiju hubu."

Chtel bych vyjadrit jenom par takovych poznatku, protoze nektere veci mi prisly trochu moc obecne.

Hledani sebeduvery:
Od malicka nemam zadnou sebeduveru, moje ja je zalozeno na pochybovani, doprovazeno paranoiou. Jestli jsem nekdy mel nejake sebevedomi, bylo mi behem vychovy mym otcem rozdrceno na prach (tlakem se z uhliku stavaji diamanty, ale tlak je muze take rozdrtit). To vse je mozna dusledkem, nebo pruvodnim jevem meho temeperamentu, jsem melancholik (veskere neuspechy, veskere sebemensi podnety se obraceji proti me, ale naopak uspechy nemaji zadnou hodnotu, nevazim si jich, jsou prchave a moc jich nikdy nebylo). Proto jsem hledani sebeduvery vzdal uz na zacatku a obratil se ke vsemu zady ("Jsem jaky jsem, takovy jsem se narodil, pokud se vam to nelibi……").

Navazovani kontaktu:
Diky malemu sebevedomi, jsem nikdy nemel moc pratel, (respektive dodnes jich mam jenom par a i s temi se moc nestykam, protoze se obavam ze je svoji pritomnosti budu obtezovat), spise dodnes instinktivne vyhledavam samotu, stranim se lidi. O navazovani kontaktu se zenami ani nemluvim.
A v posledni dobe sleduji u sebe jev, ktery muze byt v budoucnosti nemily. Nemuzu vedle sebe vystat hloupost a tupost, pokud je nekdo hloupy, casto vedle nej nevydrzim a mam tendenci mu jeho hloupost stale ukazovat. Nedelam tak z nejakeho sobeckeho nutkani ublizovat lidem.

O nevere:
Souhlasim s tvym tvrzenim, ze nikomu do toho nic neni. Paranoia me stale nabyzi tyto otazky, ale nemam zajem je uz resit. Jestli je to tak, mam minimalni sanci to zjistit.

Pekne zavery, ale ja jsem dospel, ke vsemu asi jinak:
Ve svem opusteni, odprosteni od spolecnosti (jako bych zil v ni, ale s nim me spojovala jenom potreba jist, spat – tedy byl jsem zavisly na jejich produktech), jsem se ocitnul na kraji jakesi propasti. Nakonec jsem se rozhodl vratit, ale nepolozil jsem si zadne otazky, nezacal jsem posilovat (je pravda, ze me telo je velmi zanedbane), nekoupil jsem si zadnou knizku o sexualnich technikach (je pravda, ze jsem hodne stradal). Trochu jsem se oprostil od nazoru na ostatni, presto jsem neprestal pochybovat sam o sobe. Oblekat jsem se zacal podle toho co se mi libilo, v cem jsem se citil pohodlne. Zacal jsem jezdit na kole, ne proto, ze bych si chtel vymakat nohy, ale protoze me to bavi.
A pak jsem si konecne nasel pritelkyni, a nemel jsem potrebu ji hned prevalcovat. Nasel jsem nekoho s kym se rozumim, kdo rozumi me (tedy alespon si to myslim), koho miluju, kdo me ma rad. Prave ona mi dala pocit, ze se ted citim mnohem lepe, na mysleni ostatnich mi nezalezi, nebojim se neuspechu.
Prestoze jsem zajic, nechoval jsem se jako Pepa. Pravda nas vztah zacal docela jinak. Spise postupnym vyvojem, nez nejakym mytizovanim na modlu. A pritom jsem se vubec necitil neprijemne, nemel jsem potrebu se nejak predvadet, vse jsem delal tak jak to delam stale, tak jak to vyhovuje me,abych se citil pohodlne (chci se pripadne ohradit, nejsem nejaky sobec, vse v ohledu na ostatni). Je pravda, ze bych sve pritelkyni snesl i modre z nebe, kdyby to bylo mozne, ale i ja sam mam sve povinnosti a potreby, takze….

Omluvam se ze tento text, ze je prilis zmateny, ale chtel jsem toho napsat tolik a myslenky se na me valily tak rychle, a stejne rychle mizely.

Ted jsem si vsimnul nekolika reakci:
Clovek se musi prijmout takovy jaky je.
A nekdo zde citoval Posledniho skauta, takze bych si taky dovolil pridat jednu hlasku z toho to filmu:

"Joe, nejsem to ja, kdo te nenavidi, ty sam se nenavidis."
"Vidis a musim sam se sebou zit 24 hodin denne."


No, to by bylo asi vsechno, zbytek se odplavil, chtel jsem toho napsat jeste mnohem vic, ale nejde svitit.

Reakce na komentář: Mikey #85Načítám náhled komentáře..., Pako #103Načítám náhled komentáře...

84
Deni 22. 05. 2006 22:15

tedy to je sila!jeste zes tam pridal dobry konec-vsechno dobre,jinak by to bylo dost depresivni..az jsem si rikala jestli si nedelas srandu?


85
Mikey 22. 05. 2006 22:42

Reakce na Saito #83Načítám náhled komentáře...: Zajimavy…myslis ze melancholik neco muze delat se svym pristupem k zivotu? Uvedomit si ze se pocitaji pouze uspechy, nikoliv neuspechy, ze clovek neni predestinovan k tomu byt looser nebo outsider a muze se dostat hodne vysoko kdyz bude chtit?

Reakce na komentář: Deni #86Načítám náhled komentáře...

86
Deni 23. 05. 2006 01:53

Reakce na Mikey #85Načítám náhled komentáře...: kazdy si svuj pristup k zivotu muze zmenit,samozrejme nekdo ma blbe vychozi podminky,ktere nemohl ovlivnit,ale v dospelosti je uz jen na tobe,jak si ten zivot zaridis..zaklad je si prestat ztezovat a vymlouvat se na osud..
ps.nekdy me fakt nas… jak si tu nasi krasnou cestinu nicime-clovek neni predestinovan,ale predurcen,k tomu byt ztroskotanec..promin ;-)


87
Jarko 23. 05. 2006 11:21

Reakce na Smoky la Moka #75Načítám náhled komentáře...: to teda je :-) ach jo bolo fajn … :-P


88
Deni 23. 05. 2006 15:11

ja zacinam od konce,ted jsem si precetla tvuj clanek oki98-vyborny! :-) :-) :-)


89
nereknu 25. 05. 2006 22:34

Vyborne ..hezky clanek, myslim ze hodne lidem urcite pomohl, jde videt ze ti to pali ..jak se ti s tim zije ?? :-)


90
Saito 29. 05. 2006 14:01

Mickey: Ja se vubec nevymlouvam na osud. Kazdy je jiny, kazdy ma jiny pristup a vlastnosti, na kazdeho prostredi pusobi jinak a jinou silou.
Nakonec v dospelosti cloveku nebyde nic jineho nez se s tim nejak vyporadat, castecne poprit jaky je. Nic jineho mu nezbyde, jinak uspesne neprezije.
Teprve, kdyz ztratime uplne vsechno jsme absolutne svobodni.
Proste, kdyz clovek prestane doufat, snit, prat si, bat se. Maximelne bude vyuzivat okamziku, tak na nej nic nebude pusobit. Uspechy a neuspechy prestanou byt dulezite. Je to sice dobra obrana, ale pak uz vas malo co v zivote potesi.


91
BZimage 09. 06. 2006 13:17

OKi: Když už jsi tady kritizoval vyjadřování, měl by sis jej sám hlídat. V tomto článku jsi napsal: …dostatečně nezdůraznil… tedy že jsi naprosto dostatečně provedl to nezdůraznění. Správněji by mělo být …nedostatečně zdůraznil… I zápor ne– není jednoduché správně používat. Včera jsem si totiž prohlížel Slovník floskulí 2 od Vladimíra Justa, kde jsem zrovna na problém ne– narazil.

Reakce na komentář: OKi98 #92Načítám náhled komentáře...

92
OKi98 09. 06. 2006 15:28

Reakce na BZimage #91Načítám náhled komentáře...: díky, příště si na to dám pozor. Knihu si koupím, vypadá zajimavě.

Reakce na komentář: OKi98 #93Načítám náhled komentáře...

93
OKi98 09. 06. 2006 15:33

Reakce na OKi98 #92Načítám náhled komentáře...: kromě toho jsem si taky všiml, že píšu "omýlat" místo "omílat". Nevím proč, ale "omýlat" mně naskakuje samo :-(


94
ahoj 09. 06. 2006 16:59

OKi98 nechceš ještě něco sepsat? =)


95
Friko 10. 06. 2006 11:13

super článok s ktorým sa na sto precent stotožnňujem,
lebo síce nie som pekný, a ani namyslený, ale aj tak som dokonalý, čím sebavedomejší býk, tým viac kráv ;-)

Reakce na komentář: crusader #96Načítám náhled komentáře...

96
crusader 12. 06. 2006 08:36

Reakce na Friko #95Načítám náhled komentáře...:
čím sebavedomejší býk, tým viac kráv Tahle věta se mi moc líbí :-)


97
J1rik 23. 06. 2006 04:32

šmarja já jsem ve třetí fázi a to s ní ani nechodím!!! :-) Dá se to ještě změnit?


98
Petr 28. 07. 2006 15:04

Jsem ve fázi čtyři.Poradíte mi někdo,co s tím?


99
Staša Kaša 31. 07. 2006 09:45

Reakce na Signum #10Načítám náhled komentáře...: Tak se nauč si myslet, že ti ostatní byli jenom nějací otrapové z davu, ale ty jsi jiný, vyjímečný, a proto se s tebou bude bavit a na ostatní zapomene. :-)


100
Staša Kaša 31. 07. 2006 09:49

Reakce na Sordidus #16Načítám náhled komentáře...: Tak to jsem na tom já vcelku dobře. Půl roku v posilovně, a vypadám fakt o dost líp. Takže bych řekl, že aspoň v tomhle mám sebevědomí :-)


101
Pava 11. 08. 2006 02:05

Super clanek….s nizkym sebevedomim se potykam uz hodne dlouho a musim priznat ze mi uz jeden vztah znicilo takze jsem se rozhodla na sobe konecne nejak zapracovat abych neprisla o meho nynejsiho pritele na kterem mi opravdu velmi zalezi…..diky…. :-)


102
Pako 11. 08. 2006 09:56

Reakce na Muggs #14Načítám náhled komentáře...: V jedný psychologický teorii jsou čtyři přístupy k životu. Já jsem OK, ty jsi OK (to je sebevědomí). Já jsem OK, ty nejsi OK (namyšlenost). Já nejem OK, ty jsi OK (podceňování se). Já nejsem OK, ty nejsi OK (no comment). Když si budeš cenit sebe i ostatních lidí, je to nejlepší.


103
Pako 11. 08. 2006 10:19

Reakce na Saito #83Načítám náhled komentáře...: Právě jsi ukázal, že jsi sebevědomý člověk, který si na nic nehraje. Sebevědomí není o tom, že si myslíš, že jsi nejlepší ze všech. Navíc na svojí dívce nejsi závislý (mám svoje povinnosti a potreby)


104
tomas 14. 08. 2006 20:42

Jsou na to metody. Jedná se jen o malou překonatelnou překážku. Problém je v tom, že máš podvědomě pocit, že ten dotyčný je jiný, než ty, např chytřejší, holka je krásná, nebude se s tebou zahazovat a tak..
Důležité je, říci si, že ty a ten dotyčný jste – úplně stejní lidé. Vsugeruj si to, až se s někým budeš bavit a nabeton Ti zaručuju, že odpadne 90% hloupých zábran a křečí.
Druhá možnost je, brát to jako neosobní hru. Představit si, že hraješ nějakoé představení s tím druhým a že se Tě to netýká. Ale ta první metoda je lepší.


105
--==[FReeZ]==-- 03. 12. 2006 16:51

Pokud budu delat kazdy den stejnou vec, budu ocekavat pokazde lepsi vysledek, protoze tu vec budu delat stale novym, lepsim zpusobem, nez kdykoli drive. Rika se tomu praxe, nebo chcete-li procvicovani, matka moudrosti. Cili nesouhlasim s NLP, zbytek se mi libil, tento blog je super.

Reakce na komentář: def #106Načítám náhled komentáře...

106
def 03. 12. 2006 17:48

Reakce na --==[FReeZ]==-- #105Načítám náhled komentáře...:
Oki98 (o NLP): „Pokud děláme stejné věci stále stejným způsobem, dostaneme výsledek, který vždy dostáváme.“

--==[FReeZ]==--: "…tu vec budu delat stale novym, lepsim zpusobem, nez kdykoli drive (…) Cili nesouhlasim s NLP"

A proč vlastně s NLP nesouhlasíš? :-P

Reakce na komentář: kocur #108Načítám náhled komentáře...

107
skritek 25. 12. 2006 23:50

Chtel jsem se jen zeptat, kdy bude hotovej ten druhej clanek o tom jak na sebevedomi a sebeduveru… Partnerka se sebeduverou a sebevedomim ma docela solidni potize a doufam, ze ten clanek by nam(hlavne ji) mohl pomoci… Diky! Ale jinac se mi tenhle clanek dost libil, pac kdyz jsem s partnerkou o tom mluvil, prislo mi chvilemi, jako by to z tohoto clanku obslehla…
(omlouvam se za diakritiku, ale jsem v usa a pisi na amricke klavesnici)


108
kocur 05. 03. 2007 17:36

Reakce na def #106Načítám náhled komentáře...: Protoze mu zatim nepochopil.


109
wov 14. 03. 2007 18:41

Skvělý, hezkej článek. Mám hned lepší pocit :-)


110
daniel 06. 04. 2007 17:25

No moc hezkej clanek. Blbe je , ze som sa v nom moc krat videl. Slecna sa so mnou rozisla po tretej faze, alebo v obdobi tretej fazi. Teda si myslim. Ist a uzit si s dalsimi desiatimi na to uz nemam.Nechcem nikomu ublizit.Je my jasne ,ze si za to mozem sam.Opravdu je to o stasti a sebedovere, ktore som ja stratil svojou vlastnou hlupostou.Teraz sa to strasne tazko vracia naspat.Velmi blbe obdobie v zivote.Clovek sa obcas boji az sam seba.Nuz, ale mozno sme sa prave pre tuto chvilu narodili.


111
xxxman182 15. 05. 2007 16:25

Podle mne aspekty zvyšující sebevodomí sou: výzor, postava, psychická uvedomitelnost co to sebevedomí vlastne je, hlas,
sila, zabavnost, komunikativnost, nebo aj jak se ten dotyčný vi brani poprípade rvat, emocionalni zranitelnost, uražlivost atd…


112
xxxman182 15. 05. 2007 20:41

Ja sem kluk, a mám 19 let, ešte tak na základce v tak 14 letech sem mel nejmenší sebevedomí ze všech, bál sem se jen holku pozdravit, ale pak sem začal chodit tak 3-krat tydne do posilky a ešte sem mel aj doma posilku, a taky už 3 roky chodim na box, a taky sem si prečet par navodu včetne tohoto, a ted sem ve svoji tride jednoznačne ten s nejvetším sebevedomím, aj nejvetší silou.A taky už mam dost kaomušú a kamarádek,sem proste v pohode !!

Muže to znit trochu divne ale vždycky když napr. se bojim oslovit nakou holku tak si povi: neboj se vždyt co ti muže udelat, vždyt mam tak 100 krat vetsi silu jak ona, a pakl to de v pohode!!!

Takže podle mne je nejlepší lek na sebevedomi posilovna a naky bojovy umeni, treba box!!!
A aj holek už sem mel dost!! :-)
.. a ešte chcu napsa že záčetke mýho rapidního zvšování sebevedomí začal když sem na konci 2.trídy zbil jednoho tehdejšího machírka, to mne pak dost zvetšilol a jemu zmenšilo sebevodomí. Když totiž toho nejvetšího machra zbil ten nesebevedomej týpek

Ale ted chodim do 4 trídy a maturuju a všechno jinak!
Ale jak rikam, nekomu se toto bude znit divne, ale u mne to tak opravdu bylo!

Reakce na komentář: Lada #113Načítám náhled komentáře..., rider #116Načítám náhled komentáře...

113
Lada 20. 10. 2007 12:36

Reakce na xxxman182 #112Načítám náhled komentáře...: Zní to pěkně asi na tom něco bude :-)


114
Waratah 09. 11. 2007 12:06

Ach jo!!…taky jsem si to mohl přečíst dřív. Super článek. Sice už jsem o tom, jaké by mělo být chlapské chování ve vztahu něco věděl a i tušil, ale stejně jsem se podle toho úplně neřídil a občas jsem sice proti mé vůli nebo chtění udělal něco, aby si má bývalá mohla říct, že mě může ztratit, ale dělal jsem to zkrátka spíš na silu a většinou jsem se stejně kvůli mému podvědomému pocitu, že ji můžu ztratit, choval až moc jako ten pověstný hodnej kluk…

Její postoj ke mně se nejvíce změnil když jsem se jednou brutálně opil a potom jsem se jí asi pětkrát pokoušel dovolat a sejít se s ní za každou cenu a až moc jsem se ji omlouval. Z toho vycítila moji nízkou sebedůvěru a přestala si mě trochu vážit. Mít ke mě úctu, respekt a být na mě hrdá..zkrátka to, co drtivá většina žen potřebuje cítit ke svému muži, jinak je omrzí. Když potom asi tři nebo čtyři víkendy dala přednost, aby jela někam se svými kamarádkami, tak jsem si uvědomil, že něco není v pořádku a její zájem o mě už není tak velký, jako byl na začátku, a protože jsem se tím i trochu trápil, chtěl jsem se s ní rozejít nebo si dát pauzu a  říct proč to dělám…když jsem k ní ale došel na ubytovnu – kolej, uviděl jsem rozzářený obličej, to že je spokojena a že se na mě těší…a nevěděl jsem, jestli ji to říct nebo ne, protože jsem ji nechtěl ranit a ublížit. Působil jsem vážným dojmem a možná i trochu utlumeně a téměř jsem nemluvil a když jsem ji začal hladit, tak jsem ji řekl, v té vážné atmosféře, že ji miluji…na to se usmála a bylo vidět, že je ráda..ale pak jsem pokračoval, že si myslím, že ona už mě tolik ne..a zeptal jsem se, jestli mě miluje, odvětila dvakrát, že jo a řekla mi, že jsem trouba a začla mě hladit.(už jsme leželi v psteli)to, proč si to myslím, jsem ji chtěl říct, ale nakonec jsem to neudělal, i když chtěla a dlouho se to snažila vyzvědět..pak jsme se milovali…ale poté už začla být mírně odtažitá a pořád nad tím přemýšlela…

Pak jsme se viděli až ve středu, kde byla odtažitá jestě více, ani jsme se nevedli za ruku a já cítil ve vzduchu napětí…v čajovně jsme se už nemazlili a nelíbali, jak jsme to dělali normálně, ale luštila a já s ní křížovku..Cestou nazpět se začla ptát, proč si to myslím, že mě nemá ráda a že je divná a jiná než ostatní…pak jsme se bavili o budoucnosti, jak si každý představuje svůj život a o tom, že ji někteří její známí, říkají, že se k sobě nehodíme a že jsme úplně jiní…prostě jsme se bavili úplně jinak než normálně…já jsem se jí ptal na mě a ona( v průběhu asi těch dvou a půl hodin, co jsme vyšli z čajovny)o mě a o našem vztahu řekla pár věcí – 1.že jsem strašně hodný oproti jejím bývalým(nošení květin a plno dalších věcí, ale samozřejmě jde hlavně o můj přístup a chování k ní)2. že potřebuje, aby muž byl nad ní 3. že potřebuje vědět, že je ten kluk v kurzu a nechce si být jím jistá…4. že je jí se mnou dobře…

Dá se říct, že první tři body spolu souvisí a mohl bych ho shrnout do jednoho a tím je vlastně můj strach, že už spolu kvůli něčemu nebudem a ona se na mě vykašle a nedostatek sebedůvěry v tomto vztahu…říkala že je divná a zas to o těch radách jejich přátel a že přemýšlela o nás dvou, že jsme strašně rozdílní a že se lvi nemá dobré zkušenosti..proto jsem jí řekl, že jestli mě nemá ráda, takže to nemá cenu a nebudem to prodlužovat..že je konec(to bylo tak po hodině a půl)…nic moc na to neříkala…ja jsem uronil nějakou tu slzu chvíli(kdybych chtěl, mohl jsem brečet ještě víc, ale taky bych asi zvládl dál držet tu masku tvrdaka) a pak jsme šli na chvíli ještě do nějaké hospy..říkala, že se cítí blbě, že to končíme a snažila se to nějak omluvit a trochu se shazovala a pomlouvala sebe sama, že bych to s ní měl špatné apod..nato jsem ji řekl, at toho nechá(to jsem řekl i uprostřed našeho rozhovoru), že moc dobře vím, že to dělá kvůli mě, aby mě to ulehčila a že je to pro mě zbytečné a že jsem to zavinil já…úplně nakonec u jejího domu jsem ji objal a něžně pohladil na tváři..a rozloučili jsme se..v dobrém…po přečtení tohoho článku jsem moc rád, jak jsem to celé provedl…můžu na sebe zůstat hrdý( a myslím, že jsem tímto i u ní získal na respektu), i když je to strašně těžké a nejraději bych za ní šel…


115
David 23. 12. 2007 20:06

Sem prave tyden po rozchodu, to je vlastne duvod proc sem se sem dostal. No a nerek bych, ze sem na tom zas tak blede, al eje fakt ze spoustu tech picovin cos tu popsal, sem delal taky. Mazec, ale aspon sem se tomu zasmal, dal ti zapravdu a snad sem se i do budoucna poucil. Diky za tvou praci :-)


116
rider 31. 01. 2008 17:16

Reakce na xxxman182 #112Načítám náhled komentáře...: nak tak to probiha i u me,akorat sem nikoho nezbyl

Přidej komentář

Web je nyní kompletně uzavřen. Od této chvíle není možné přidávat žádné komentáře!

Další informace naleznete zde.